17 липня о 18:00Вебінар: Відеоуроки: як створювати якісний контент для Ютубу

Суфікси -ськ, -зьк, -цьк та іменників на -ина.

Додано: 8 квітня
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 150 разів
11 запитань
Запитання 1

Орфографічну помилку допущено в слові

варіанти відповідей

острожський

кременчугський

цюриський

Запитання 2

Правильно написано слово

варіанти відповідей

прилуцький

сивашський

французський

Запитання 3

Правильно написано слово

варіанти відповідей

солдацький

ла-манський

якутський

Запитання 4

Від якого слова можна утворити назву території за допомогою

суфікса -ин-

варіанти відповідей

французький

 галицький

печенізький

Запитання 5

Яка із запропонованих фонетичних транскрипцій слова братський відповідає

орфоепічним нормам

варіанти відповідей

[брáтс'киеĭ]

[брáтц'киеĭ]

 [брáц'киеĭ]

Запитання 6

Позначте рядок іменників з буквою щ:

варіанти відповідей

Гали..ина, Чернігів..ина;

Оде..ина, Херсон..ина;

Німе..ина, Хмельни..ина;

Запитання 7

Позначте рядок іменників із буквами -чч-, утворених від прикметників:

варіанти відповідей

Вінни..ина, Гали..ина.

Харків..ина, Орлов..ина

Туре..ина, Німе..ина

Запитання 8

При творенні іменників з суфіксом -ин(а) суфікс -ськ змінюється на:  

варіанти відповідей

-чч-;

-щ-;

Запитання 9

У похідних словах немає помилок у рядку…

варіанти відповідей

петербургський, сиваський

козацький, солдацький

запорізький, дрогобицький

Запитання 10

Вкажіть рядок, у якому в усіх словах при додаванні суфікса -ин(а) отримаємо -ччин(а).

варіанти відповідей

Турецький, донецький

Вінницький, панський

Кріпацький, одеський

Запитання 11

У якому рядку в УСІХ іменниках на місці крапок потрібно вставити літеру щ.

варіанти відповідей

Житомир..ина, гетьман..ина, кріпа..ина

Київ..ина, Білоцерків..ина, Дрогоби..ина

Оде..ина, Рівнен..ина, пан..ина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест