Сума кутів трикутника. Нерівність трикутника. Зовнішній кут трикутника. Прямокутний трикутник.

Додано: 10 квітня 2019
Предмет: Геометрія, 7 клас
Тест виконано: 1004 рази
12 запитань
Запитання 1

Кути трикутника пропорційні числам 4, 5, 11. Чому дорівнює найменший кут цього трикутника

варіанти відповідей

9 градусів

36 градусів

45 градусів

24 градуси

Запитання 2

Зовнішній кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 136 градусів. Чому дорівнює внутрішній кут при вершині цього трикутника?

варіанти відповідей

92 градуси

68 градусів

88 градусів

86 градусів

Запитання 3

У трикутнику KLP: KP=14 см, LP=8 см, KL=13 см. Розташуйте кути цього трикутника в порядку зростання.

варіанти відповідей

K, P, L

L, P, K

L, K, P

P, L, K

Запитання 4

У трикутнику АВС: АВ = 8 см, ВС = 11 см. Якій із наведених величин не може дорівнювати довжина сторони АС?

варіанти відповідей

9 см

21 см

5 см

4 см

Запитання 5

Один із гостих кутів прямокутного трикутника на 16 градусів менший від другого. Знайти ці кути.

варіанти відповідей

34 і 56

16 і 74

37 і 53

28 і 62

Запитання 6

У трикутнику АВС кут А=90 градусів, кут В=30 градусів, АС=12 см. Чому дорівнює сторона ВС?

варіанти відповідей

6 см

12 см

18 см

24 см

Запитання 7

Закінчіть речення так, щоб утворилося правильне твердження. "У прямокутному трикутнику катет, що лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює..."

варіанти відповідей

подвоєній гіпотенузі

половині гіпотенузи

гіпотенузі

інша відповідь

Запитання 8

Оберіть для сторін трикутника АВС правильну нерівність, якщо ∠А<∠В<∠С

варіанти відповідей

АВ<ВС<АС

АВ<ВС<АС+АВ

ВС<АВ<АС+ВС

Інша відповідь

Запитання 9

Трикутники АВС і АМС рівнобедрені з основою АС. Знайти кут ВАМ, якщо ∠АВС=120°, ∠АМС=150°.

варіанти відповідей

30°

45°

15°

Інша відповідь

Запитання 10

Кути трикутника відносяться як 3 : 4 : 11. Знайдіть відношення зовнішніх кутів трикутника.

варіанти відповідей

7:14:15

3:4:11

6:8:15

Інша відповідь

Запитання 11

У трикутнику АВС ∠А=50°, ∠С=60°. Знайдіть кут В.

варіанти відповідей

90°

70°

110°

Інша відповідь

Запитання 12

Яка градусна міра суми зовнішніх кутів трикутника, узятих по одному при кожній вершині?

варіанти відповідей

90°

180°

360°

Інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест