1 жовтня о 18:00Вебінар: Музей, школа, інклюзія: інструкція користувача

Суспільне та господарське життя на теренах України у ХІV – ХV ст. Розвиток господарства. Ремесло і торгівля. Міста, магдебурзьке право

Додано: 18 червня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 57 разів
14 запитань
Запитання 1

1.Українське суспільство XIV — першої половини XVI ст. було становим. До привілейованих станів належали:

варіанти відповідей

шляхта

духовенство

міщани

Запитання 2

2. Верхівку панівного стану утворювала титулована знать - нащадки князів Рюриковичів і Гедиміновичів, котрі становили замкнуту групу, потрапити до якої не можна було ні завдяки багатству, ні шляхом обіймання найвищих посад. Особливо міцними були їхні позиції у Волині. З часом формується поділ княжих родів на:

варіанти відповідей

 «княжат головних» 

«княжат-повітників»

обидві відповіді правильні

Запитання 3

3. Чи правильне твердження, що у Галичині й Західному Поділлі  князів  майже не було і вони не становили окремої групи?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 4

4. Наймогутнішим князівським родом наприкінці XV - у першій половині XVI ст. був рід Острозьких, котрих не без підстав називали:

варіанти відповідей

«коронованими королями Русі»

«некоронованими королями Русі»

Запитання 5

5. Оберіть факти, які стосуються діяльності Костянтина Острозького:

варіанти відповідей

битва під Оршею (1514 р.)

боротьба з татарами

був призначений каштеляном Віленського замку та тракайським воєводою

його коштом було споруджено, реставровано та оздоблено чимало храмів Острогу, Турова, Дубна, Вільна, Києва та інших міст

Запитання 6

6. Галицька митрополія припинила існування :

варіанти відповідей

наприкінці XVІ ст. 

наприкінці XIV ст. 

наприкінці XV ст. 

Запитання 7

7. Найчисельнішою верствою населення України другої половини XIV — першої половини XVI ст (до 80 %) . були:

варіанти відповідей

міщани

селяни

Запитання 8

8. Сільське господарство залишається провідною галуззю економіки України другої половини XIV — першої половини XVI ст. було:

варіанти відповідей

сільське господарство

ремесло

Запитання 9

9. Антифеодальний рух, який поширюється в Україні у відповідь на закріпачення селян у XV — першій половині XVI ст. , мав такі форми протесту:

варіанти відповідей

втечі від поміщиків

 підпал поміщицьких маєтків

убивство поміщицьких слуг або родини поміщика

Запитання 10

10. Одне з найбільших повстань 15 століття українських і молдовських селян у 1490–1492 роках на чолі з селянином Мухою, яке почалося у Молдові , охопило територію:

варіанти відповідей

Галичини

 Буковини

Запитання 11

11. Розвиток ремесла і торгівлі пов’язаний зі зростанням міст. У найбільших містах мешкало по 10-20 тис. осіб (Київ, Львів, Кам’янець), у невеликих — 2-4 тис. осіб. Етнічний склад міського населення був неоднорідним, на Волині та в Центральній Україні переважали українці, в Галичині :

варіанти відповідей

українці

 поляки, німці.  вірмени, євреї 

Запитання 12

12. Міста України у XV — першій половині XVI ст. були:

варіанти відповідей

королівські

магнатські

церковні

Запитання 13

13.Першими містами України, які в XІV одержали Магдебурзьке право, були :

варіанти відповідей

Сянок 

Львів 

Київ

Кам'янець Подільський 

Запитання 14

14. Магдебурзьке право у Києві діяло до :

варіанти відповідей

1899 р.

1834 р.

1861 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест