Суспільно- політичне життя УСРР у 20р.ХХ ст.

Додано: 15 травня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 143 рази
11 запитань
Запитання 1

В якому році розпочалась політика українізації?

варіанти відповідей

1920

1923

1925

1922

Запитання 2

Уособленням якої політики партійно - державного керівництва УСРР був М.Скрипник?

варіанти відповідей

"воєнного комунізму"

"непу"

"українізації"

"колективізації"

Запитання 3

Яких сфер життя суспільства найбільше торкалась політика "коренізації?"

варіанти відповідей

економічної та політичної

соціальної та економічної

культурної та політичної

соціальної та культурної

Запитання 4

у 1925р. в УСРР нараховувалось 79,1% шкіл українською мовою викладання. У 1930р. цей відсоток зріс до 85. Що зумовило це зростання?

варіанти відповідей

утворення Всеукраїнської академії наук

здійснення владою політики "українізації"

входження УСРР до складу СРСР

відновленння діяльності університетів

Запитання 5

Зібрання, на якому було ухвалено рішення про початок коренізації:

варіанти відповідей

VI Всеукраїнський з'їзд рад (грудень 1921р.)

VII Всеукраїнський з'їзд рад (грудень1922р.)

ХІІ з'їзд РКП(б) (квітень 1923р.)

ІІ Всесоюзний з'їзд рад (січень 1924р.)

Запитання 6

Завдання, яке ставила влада, запроваджуючи українізацію:

варіанти відповідей

перебудова культури України на ідеологічних засадах марксизму

поширення культурних досягнень українських діячів культури в інші радянські республіки

розбудова української державності та незалежності

утвердження національної свідомості та патріотизму серед українців

Запитання 7

У якому році І з'їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР та союзний договір між РРФСР, УРСР, БРСР та ЗРФСР?

варіанти відповідей

1920р.

1922р.

1924р.

1926р.

Запитання 8

Про яку політику радянської влади свідчать наступні поняття та терміни: госпрозрахунок, трест, продподаток?

варіанти відповідей

"воєнного комунізму"

нову економічну політику

колективізації та індустріалізації

радянізації

Запитання 9

Укажіть особливості НЕПу в УСРР: 1. запровадження цієї політики раніше ніж у Росії 2. неприйняття нової економічної політики більшістю громадян 3. менші податки ніж у інших радянських республіках 4. збіг у часі з голодомором 1921-1923рр. у південних та степових районах 5. збіг у часі з проведенням політики " українізації"

варіанти відповідей

1,2

2,4

2,5

4,5

Запитання 10

Яке завдання вирішувалось радянською владою в галузі культури в 1920 -ті роки?

варіанти відповідей

ліквідація неписемності серед дорослого населення

запровадження загальної обов'язкової середньої освіти

створення системи університетської освіти

згортання політики "українізації"

Запитання 11

Вкажіть губернії УСРР, в яких відбувався голоду 1921-23рр.

варіанти відповідей

Донецька

Запорізька

Катеринославська

Київська

Подільська

Чернігівська

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест