12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Світове господарство та міжнародний поділ праці. Типи економічних систем

Додано: 1 жовтня 2020
Предмет: Географія, 9 клас
Тест виконано: 10 разів
20 запитань
Запитання 1

Переважний розвиток тих виробництв, для яких на певній території сформувалися найкращі умови, - це ...

варіанти відповідей

національна економіка

міжнародна спеціалізація країн

спеціалізація території

міжнародний поділ праці

Запитання 2

Спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції та послуг й і подальший товарний обмін ними на світовому ринку – це…


варіанти відповідей

спеціалізація території

міжнародний поділ праці

світовий ринок

світове господарство

Запитання 3

Робототехніка - напрямок міжнародної спеціалізації ...

варіанти відповідей

Італії

Японії

Канади

Китая

Запитання 4

Квітникарство - "візитна картка" ... ?

варіанти відповідей

Китаю

Нідерландів

БолгаріїІ

Японії

Запитання 5

Сфера обміну товарами та послугами між національними господрствами називається ...

варіанти відповідей

валовий національний продукт

світове господарство

світовий ринок

економічна система

Запитання 6

Україна спеціалізується на виробництві…

варіанти відповідей

продукції лісової та деревообробної промисловості

чаю та кави

продукції машинобудування та хімічної промисловості

залізної руди і чорних металів, продукції сільського господарства, харчових продуктів

Запитання 7

Складна економіко-географічна система, утворена сукупністю національних господарств країн світу, що взаємопов’язані міжнародним поділом праці – це…

варіанти відповідей

світове господарство

сектор економіки

економічна система

світовий ринок

Запитання 8

Оберіть зображення, які ілюструють традиційну економічну систему:

варіанти відповідей
Запитання 9

В якій економічній системі всі напрямки і координація економічної діяльності здійснюється у вигляді централізованого (державного) планування, управління й контролю?

варіанти відповідей

традиційна

ринкова

планова

мішана

Запитання 10

Яка економічна система характеризується пануванням приватної власності, передбачає свободу вибору виробників та споживаців, конкуренцію та саморегулювання?

варіанти відповідей

традиціна

планова

ринкова

мішана

Запитання 11

Виберіть три країни для яких характерна мішана економічна система:

варіанти відповідей

США

Швеція

Куба

Україна

Китай

Японія

Росія

Запитання 12

Як називається економічна система країни у період проведення в країнах економічних реформ?

варіанти відповідей

мішана

планова

перехідна

ринкова

Запитання 13

Нині типовим прикладом країни з плановою економікою є ...

варіанти відповідей

Південна Корея

Північна Корея (КНДР)

Білорусь

Японія

Запитання 14

Спосіб організації економічного життя суспільства, який визначає відносини власності та господарський механізм – це…


варіанти відповідей

світовий ринок

світова економіка

економічна система

міжнародна спеціалізація

Запитання 15

Доберіть назву до схеми, яка зображена ..

варіанти відповідей

типи економічних систем у країнах сучасного світу

чинники розміщення виробництва

форми просторової організації господарства

методи географічних досліджень

Запитання 16

Характерною рисою якої моделі мішаної економіки є мінімальна участь держави в регулюванні економічних процесів?

варіанти відповідей

японської

американської

німецької

шведської

Запитання 17

Виберіть країни для яких характерна японська модель економічної системи мішаного типу:

варіанти відповідей

Канада

Сінгапур

Італія

Південна Корея

Індонезія

Запитання 18

Виберіть три країни для яких характерна шведська модель економічної системи змішаного типу:

варіанти відповідей

США

Норвегія

Данія

Ісландія

Сінгапур

Італія

Китай

Запитання 19

Про яку національну модель економічної системи змішаного типу йдеться в описі: «передбачає активне регулювання соціально-економічного розвитку країни з боку держави на основі використання переважно економічних методів; у суспільстві поширена психологія колективізму, солідарності, підпорядкування особистих інтересів колективним і державним»?


варіанти відповідей

американську

німецьку

японську

шведську

Запитання 20

Яка економічна система може забезпечити й економічну стабільність, і соціальні гарантії?

варіанти відповідей

мішана

ринкова

планова

традиційна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест