Таблична величина. Максимальне, мінімальне значення. Lazarus

Додано: 13 квітня 2022
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 155 разів
12 запитань
Запитання 1

Що таке масив?

варіанти відповідей

Різнотипні величини, що мають спільне ім’я

Сукупність рядків і стовпців

Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип

Великий обсяг інформації

Запитання 2

Які величини можна описати як масив?

варіанти відповідей

оцінки учня з інформатики, які він отримав протягом семестру

тематична оцінка

список учнів

Семестрові оцінки з інформатики

Запитання 3

Які алгоритми можна використати для опрацювання табличних величин?

варіанти відповідей

зміни значень масиву

пошуку елемента масиву

упорядкування масиву за ознакою

обчислення суми значень масиву

Запитання 4

Введення і виведення масиву у програмі Lazarus здійснюють з допомогою об'єкту:

варіанти відповідей

TButton

TEdit

TLabel

TMemo

Правильної відповіді нема.

Запитання 5

елемент вікна середовища програмування Форма на малюнку зображена під номером...

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 6

елемент вікна середовища програмування Редактор коду на малюнку зображена під номером...

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 7

Що таке масив?

варіанти відповідей

Різнотипні величини, що мають спільне ім’я

 Сукупність рядків і стовпців

Пронумерована сукупність значень, що мають спільне ім’я і тип

Великий обсяг інформації

Запитання 8

який компонент розміщено на формі?

варіанти відповідей
Запитання 9

Яке значення буде присвоєно четвертому елементу масиву в результаті виконання даної операції?

А[1]:=1; A[2]:=2; A[3]:=3;

A[4]:=2*A[1]+3*A[2]-A[3];

варіанти відповідей

6

5

8

10

Запитання 10

Вкажіть службове слово для оголошення масиву


варіанти відповідей

 var

  array


  integer

  begin

Запитання 11

var a: array[1..6] of Integer;

і: Integer;

begin

 Randomize;

 For і := 1 to 6 do begin

 a[i] := Random(20);

 StringGrid1.Cells[i-1, 1] := IntToStr(a[i]);

 end;

end;

Що виконає дана програма?

варіанти відповідей

Заповнить масив випадковими числами


 Заповнить масив конкретними числами

Знайде суму чисел масиву

Очистить масив

Запитання 12

Обрати правильне звертання до 5-го елемента масиву A:

варіанти відповідей

  A5

  A[5]

  A:5

 A{5}

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест