Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

Додано: 23 грудня 2019
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 527 разів
11 запитань
Запитання 1

Що робить даний фрагмент процедури?

s:=0;

  for i:=1 to 10 do s:=s+a[i];

варіанти відповідей

знаходить найменше значення масиву

знаходить кількість елементів масиву

знаходить найбільше значення масиву

знаходить суму елементів масиву

Запитання 2

Елементи масиву А[1..7] мають значення:

 

Визначте, яких значень набудуть елементи масиву після виконання оператора 

А[1] := А[2] + А[5]; 

варіанти відповідей

4 4 41 -5 0 21 6.8

25 4 41 -5 0 21 6.8

-4 4 41 -5 0 21 6.8

40 4 41 -5 0 21 6.8

Запитання 3

Яка властивість компонента Memo містить у вигляді масиву список наявних елементів?

варіанти відповідей

Lines.Count

Font

ScrollBars

Lines

Запитання 4

Для чого призначений компонент Memo?

варіанти відповідей


Для редагування багаторядкового тексту

Для відображення заголовків, підписів інших елементів керування

Для відображення малюнків

Для введення даних

Запитання 5

Встановіть відповідність між операторами та їх призначенням.

1. Відображення значень елементів масиву в полі Memo1

2. Пошук рядка 'АБ' в масиві Memo1.Lines 

3. Занесення до числового масиву змісту рядків Memo1

Значення кількості елементів в масиві Memo1.Lines.

а For i := 1 to 5 do Memo1.Lines.Add(words [i])

б N := Memo1.Lines.Count;

в For i:=1 to N do Posl[i] := StrToInt(Memo1.Lines[i - 1])

г For i := 0 to Memo1.Lines.Count - 1 do 

If Memo1.Lines[i] = 'АБ' Then Label1.Caption := IntToStr(i)

варіанти відповідей

1а 2б 3г 4в

1а 2г 3в 4б

1г 2в 3б 4а

1б 2а 3г 4в

Запитання 6

Дано масив:

 Визначте результат виконання фрагмента програми:

P := 1;

For i := 1 to 5 do If A[i]<=5 Then P := P*A[i];

варіанти відповідей

15

18

3

21

Запитання 7

Дано масив:

 Визначте результат виконання фрагмента програми:

S := 0; 

For i := 1 to 5 do If i mod 2 =0 Then S := S+ A[i];

варіанти відповідей

15

18

14

21

Запитання 8

Дано масив:

 Визначте результат виконання фрагмента програми:

S := 0; 

For i := 1 to 5 do If A[i] <=6 Then S := S + A[i];

варіанти відповідей

15

18

14

8

Запитання 9

Які задачі належать до задач на пошук у масиві елемента із заданою властивістю?

варіанти відповідей

Знаходження суми додатних елементів масиву

Визначення найбільшого елемента масиву

Знаходження середнього арифметичного елементів масиву

Визначення кількості додатних елементів масиву

Подвоєння значень елементів масиву

Запитання 10

Які задачі належать до задач на змінювання значень елементів масиву?

варіанти відповідей

Знаходження суми додатних елементів масиву

Визначення найбільшого елемента масиву

Обмін в масиві найбільшого та найменшого елементу

Заміна від’ємних елементів масиву нулем

Подвоєння значень елементів масиву

Запитання 11

Встановіть відповідність між операторами та їх призначенням.

1. For i := 1 to 10 do S := S + A[i]

2. For i := 1 to 10 do А[i] := Random(10)+5

3. var A: array[1..10] of Real

4. For i := 1 to 10 do А[i] := А[i]*2

а. Подвоєння значень елементів масиву

б. Оголошення масиву 10 дійсних чисел

в. Заповнення масиву випадковими числами в діапазоні [5; 14]

г. Знаходження суми елементів масиву

варіанти відповідей

1а 2б 3в 4г

1б 2в 3г 4а

1г 2б 3а 4в

1г 2в 3б 4а

1в 2г 3б 4а

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест