12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Табличні величини та алгоритми їх опрацювання

Додано: 27 квітня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 436 разів
12 запитань
Запитання 1

Що таке таблична величина?

варіанти відповідей

Впорядкований набір змінних деякого типу.

Перелічений набір даних деякого типу.

Впорядковані клітинки істинного типу.

Запитання 2

Індекс елемента масиву - це

варіанти відповідей

це ціле число, яке вказує на місце розташування елемента в масиві.

це дійсне число, яке вказує на елементи в масиві.

це число, яке вказує на місце розташування елемента в масиві.

Запитання 3

Що таке масив?

варіанти відповідей

Сукупність однотипних змінних, що об’єднані спільним іменем та яким можна надавати значення в процесі виконання програми.

Сукупність лінійних змінних, що об’єднані спільним іменем та яким можна надавати значення.

Об'єднання однотипних чисел, що об’єднані спільним та яким можна надавати значення в процесі виконання програми.

Запитання 4

Опрацювання великої кількості змінних або множин значень, подають у вигляді:

варіанти відповідей

Таблиці.

Рядків.

Стовпчиків.

Запитання 5

Які ви знаєте види таблиць?

варіанти відповідей

Двовимірні.

Лінійні.

Трьохвимірні.

Запитання 6

З чого складається опис масиву?

варіанти відповідей

Ім’я масиву, тип елементів масиву.

Службове слово.

Розташування елемента.

Запитання 7

Властивість FixedRows, що означає?

варіанти відповідей

Кількість фіксованих рядків таблиці.

Кількість фіксованих стовпців таблиці.

Наявність у таблиці смуг прокручування.

Запитання 8

Для опису дій, що повторюються використовують?

варіанти відповідей

Команди повторення.

Табличні величини.

Команди послідовно.

Запитання 9

Якщо кількість елементів дуже велика, то використовують?

варіанти відповідей

Цикл while.

Цикл break.

Цикл array.

Запитання 10

Якими словами починається і закінчується програмний код?

варіанти відповідей

begin

end

var

array

Запитання 11

Якщо заздалегідь відомі деякі ознаки даних, серед яких ведеться пошук, то застосовують?

варіанти відповідей

Спеціальні методи пошуку.

Лінійній метод пошуку.

Впорядкований метод пошуку.

Запитання 12

Яким символом позначається операція присвоювання?

варіанти відповідей

=

=:

:

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест