29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

Текст

Додано: 9 квітня
Предмет: Українська мова, 4 клас
Тест виконано: 24 рази
4 запитання
Запитання 1

 Що називається текстом ?

варіанти відповідей

сукупнiсть речень 

зв`язна розповiдь 

тема , мета

Запитання 2

Текст складається iз :

варіанти відповідей

плану , теми

      

заголовка , зачину

зачину , основної частини , кiнцiвки

Запитання 3

Яка мета тексту-розповiдi ?

варіанти відповідей

довести щось

описати зовнiшнiсть 

 розповiсти про подiю

Запитання 4

Прочитай текст . Вкажи його вид .

        За теперiшнiм календарем жовтень -- другий мiсяць осенi й десятий року . Назва цього мiсяця пов`язана з кольором листя на бiльшостi дерев.

     Глянеш -- i замилуєшся : неначе чарiвник пофарбував усе навколо в черво-

     нi й жовтi , багрянi й мiднi кольори .

 

варіанти відповідей

науковий

художнiй