Текст

Додано: 9 квітня 2019
Предмет: Українська мова, 4 клас
Тест виконано: 29 разів
4 запитання
Запитання 1

 Що називається текстом ?

варіанти відповідей

сукупнiсть речень 

зв`язна розповiдь 

тема , мета

Запитання 2

Текст складається iз :

варіанти відповідей

плану , теми

      

заголовка , зачину

зачину , основної частини , кiнцiвки

Запитання 3

Яка мета тексту-розповiдi ?

варіанти відповідей

довести щось

описати зовнiшнiсть 

 розповiсти про подiю

Запитання 4

Прочитай текст . Вкажи його вид .

        За теперiшнiм календарем жовтень -- другий мiсяць осенi й десятий року . Назва цього мiсяця пов`язана з кольором листя на бiльшостi дерев.

     Глянеш -- i замилуєшся : неначе чарiвник пофарбував усе навколо в черво-

     нi й жовтi , багрянi й мiднi кольори .

 

варіанти відповідей

науковий

художнiй

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест