Текст, його ознаки

Додано: 10 вересня 2019
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 305 разів
12 запитань
Запитання 1

Текст – це ...

варіанти відповідей

одне чи кілька речень, об’єднаних між собою темою.

кілька речень, об’єднаних між собою головною думкою.

група речень, об’єднаних між собою темою, головною думкою та граматично.

Запитання 2

Що не є засобами граматичного зв’язку речень у тексті?

варіанти відповідей

інтонація переліку

послідовність розташування речень

порядок слів у реченнях

Запитання 3

Заголовок тексту стисло передає ...

варіанти відповідей

його тему.

його тему та головну думку.

його тему або головну думку.

Запитання 4

Те, заради чого було створено текст, є ...

варіанти відповідей

тема тексту

головна думка тексту

абзац

мікротема

Запитання 5

Зміст тексту, те, про що (або про кого) у ньому йдеться, є...

варіанти відповідей

абзацом

головною думкою тексту

темою тексту

мікротемою

Запитання 6

Частина загальної теми тексту називається ...

варіанти відповідей

абзацом

темою тексту

мікротемою

Запитання 7

Назвіть мовні засоби зв’язку речень у поданому тексті:

Восени відлітають птахи. Вони летять зимувати в далекі краї.

варіанти відповідей

Речення пов’язані за допомогою сполучників.

Речення пов’язані за допомогою займенників.

Речення пов’язані за допомогою повторів слів.

Речення пов’язані за допомогою спільнокореневих слів.

Запитання 8

Назвіть мовні засоби зв’язку речень у поданому тексті:

Ми почули журавлів. Птахи пролітали високо в небі.

варіанти відповідей

Речення пов’язані за допомогою сполучників.

Речення пов’язані за допомогою займенників.

Речення пов’язані за допомогою контекстуальних синонімів.

Речення пов’язані за допомогою спільнокореневих слів.

Запитання 9

Назвіть мовні засоби зв’язку речень у поданому тексті:

Природа нашої землі надзвичайно різноманітна. Ця різноманітність зумовлена географічним розташуванням України.

варіанти відповідей

Речення пов’язані за допомогою сполучників.

Речення пов’язані за допомогою займенників.

Речення пов’язані за допомогою контекстуальних синонімів.

Речення пов’язані за допомогою спільнокореневих слів.

Запитання 10

Частина тексту об’єднана однією мікротемою, називається ...

варіанти відповідей

абзацом

темою тексту

мікротемою

Запитання 11

Мікротеми тексту – це ...

варіанти відповідей

його тема.

пункти його плану.

його головна думка.

Запитання 12

Тема тексту розбивається на ...

варіанти відповідей

рядки

абзаци

мікротеми

пункти плану

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест