26 травня о 18:00Вебінар: Як вчителю створити та розвивати власний YouTube-канал

ТЕМА 11 УЗ ІІ пол 18 століття

Додано: 13 січня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 33 рази
60 запитань
Запитання 1

Досягнення гетьмана Кирила Розумовського у відновленні української автономії

варіанти відповідей

здобуття права на відносини з іншими державами,укладення міжнародних договорів

нові "договірні статті", які закріплюали автономію України

перебування Гетьманщини у віданні колегії іноземних спрв, юрисдикція гетьмана над Запорізькою Січчю та Києвом

повн самостійність гетьмана у військових справах, внутрішній політиці, судочинстві

Запитання 2

Укажіть правильне твердження

варіанти відповідей

Задунайська Січ була під владою кримських татар

із запорізьких козаків у 1788 році було сформовано Чорноморське козацьке військо

Петро Калнишевський був страчений

останнім кошовим отаманом був Кирило Розумовський

Запитання 3

Прочитайте уривок і вкажіть географічний об`єкт, про який ідеться в тексті:

"Після першої з двох російсько-урецьких війн ІІ половини XVIII століття воюючі сторони визнали незалежність держави. Лише в релігійних справах вона і надалі мала підлягати султанові. Але незалежністю народ тішився недовго. Держава залишилася без союзників. У 1783 році Катерина ІІ підписала указ про приєднання краю до Російської імперії".

варіанти відповідей

Крим

Лівобережжя

Правобережжя

Слобожанщина

Запитання 4

Найважливіше завдання ІІ Малоросійської колегії та її президента Петра Рум`янцева

варіанти відповідей

забезпечення справедливості судочинства, удосконалення судової системи

недопущення незгод між українцями та росіянами, сприяння зближенню двох народів

оборона селянства і козацьких низів від місцевої адміністрації та землевласників

поступова ліквідація всіх відмінностей в устрої Гетьанщини, недопущення створення опозиції серед козацької старшини, збільшення притоку прибутків з Малоросії

Запитання 5

Території, придбані Росією після російсько-турецької війни 1787-1791 рр.:

варіанти відповідей

між Дніпром і Дністром

між Дніпром і Південним Бугом

Крим

між Південним Бугом і Дністром

Запитання 6

Українські землі, на яких активно діяли опришки:

варіанти відповідей

Буковина, Волинь, Закарпаття

Галичина, Правобережна Україна, Буковина

Закарпаття, Буковина, Галичина

Лівобережна Україна, Правобережна Україна, Слобожанщина

Запитання 7

Прочитайте витяг з таємної настанови Катерини ІІ Петру Рум`янцеву і вкажіть явище, про яке йдеться в тексті:

"Через те, що для податків, які стягуються, не можна ні встановити міцної основи, ні виходити з відомої завжди суми, доки будуть тривати переходи землеробів з місця на місце, то належить вам доказати вашу велику старанність, тамтешній народ усіма можливими способами привести до того, щоб зазначеним переходам було покладено край"

варіанти відповідей

запровадження кріпацтва

знищення козацьких полків

припинення чумацького промислу

скасування гетьманства

Запитання 8

Назва останньої Запорізької Січі:

варіанти відповідей

Кам`янська

Нова (Підпільненська)

Олешківська

Задунайська

Запитання 9

Подія, після якої посалося активне заснування нових міст на півдні України

варіанти відповідей

Коліївщина

остаточна ліквідація гетьманства

остаточна ліквідація Запорізької Січі

перемога Російської імперії в російсько-турецьких війнах

Запитання 10

Діяч, який у 1764-1789 рр. був генерал-губернатором Лівобережжя

варіанти відповідей

Григорій Полетика

Григорій Потьомкін

Кирило Розумовський

Петро Рум`янцев

Запитання 11

Подія, що відбулася в 1764 році:

варіанти відповідей

гетьманом обраний Кирило Розумовський

замість полкового поділу Гетьманщини створено три намісництва

зруйнована Запорізька Січ

указом цариці Катерини ІІ остаточно ліквідовано гетьманство

Запитання 12

Доля останнього кошового отамана Петра Калнишевського після зруйнування Запорізької Січі:

варіанти відповідей

виїхав за кордон, назавжди покинув Україну

привселюдно страчений у Петербурзі

призначений міністром царського уряду

ув`язнений на 25 років у Соловецькому монастирі

Запитання 13

Прочитайте уривок з постанови Катерини ІІ князеві Вяземському й укажіть рік її появи:

"Мала Росія, Ліфляндія і Фінляндія є провінціями, якими управляють на основі дарованих їм привілеїв; порушити ж їх, раптом відмовившись від них, було б непристойно, але й називати їх чужоземними і поводитися з ними на акій самій основі було б більше ніж помилкою, можна сказати певно - безглуздям. Ці провінції, а також Смоленську, треба найлегшим способом привести до того, щоб вони обрусіли і перестали б дивитися, неначе вовки на ліс. Домогтися цього буде дуже легко, якщо розумні люди будуть обрані начальниками цих провінцій. Коли ж у малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися, щоб час і назва гетьманів зникли...."

варіанти відповідей

1750 р.

1764 р.

1775 р.

1783 р.

Запитання 14

Прочитайте уривок з указу Катерини ІІ і вкажіть прізвище, яким він закінчується:

"Після всемилостивішого від нас звільнення графа Розумовського, за його проханням, з чину гетьманського наказуємо нашому Сенатові для належного управління в Малій Росії створити там Малоросійську колегію, в якій бути головним нашому генералу графу..."

варіанти відповідей

Григорій Потьомкін

Петро Румянцев

Олександр Голіцин

Василь Бутурлін

Запитання 15

Прочитайте уривок з документа і вкажіть про які події в ньому йдеться:

"До нашого відома дійшло, що за прикладом барської змови проти законної влади грішать вони через своє неуцтво, а ще більше у висліді обману шайки розбишак, що вдають ніби вони є частиною Нашого вірного Низового Війська Запорізького, відрядженого вашим наказом, і не лише самі в різних місцевостях чинять грабежі, спустошення і вбивств, але й заманюють до своїх гуртів теж невинних селян, показуючи їм фальшиві накази видані нібито в Нашому імені. Тому ця підлість розбишацької шайки заслуговує а прикладне покарання. Ми доручили вжити всіх заходів, щоб схопити і покарати тих розбишак..."

варіанти відповідей

ліквідація Запорізької Січі

перший поділ Польщі

події російсько-турецької війни

селянське повстання Коліївщина

Запитання 16

Прочитайте уривок з указу Катерини ІІ та вкажіть рік його видання:

"Досвід часу з 1774 року показав, що незалежність мало властива татарським народам. І для того, щоб зберегти її, нам потрібно...виснажувати свої війська важким рухом, здійснюючи такі витрати, як за часів війни. Така морока з Кримською незалежністю спричинила понад сім мільйонів надзвичайних витрат. Приймаючи це до відома, Ми прийшли до рішення...зробити в майбутньому Кримський півострів не кублом розбійників і бунтівників, а територією Російської держави".

варіанти відповідей

1768 р.

1774 р.

1783 р.

1791 р.

Запитання 17

Діяльність Другої Малоросійської колегії було спрямовано на

варіанти відповідей

упорядкування системи управління Запорізькою Січчю

ліквідацію решток автономного устрою Гетьманщини

запровадження полкового устрою в Слобідській Україні

повернення козаків Задунайської Січі на Запоріжжя

Запитання 18

В уривку з праці М. Грушевського «У тих землях, що одійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними» йдеться про

варіанти відповідей

реформи Марії - Терезії та Йосифа ІІ 1770-1780 - рр.

польське повстання 1830 - 1831 рр.

третій поділ Польщі 1793 р.

ліквідація Запорізької Січі 1775 р.

Запитання 19

Рік приєднання Кримського ханства до Російської імперії:

варіанти відповідей

 1783

1795

1775

 1793

Запитання 20

Територія, яка у 1775 р. відійшла до Австрійської імперії відповідно умов Константинопольської конвенції (війни Австрії та Туреччини):

варіанти відповідей

Бессарабія

Галичина

Закарпаття

Буковина

Запитання 21

Архітектурна пам‘ятка, зображена на світлині:

варіанти відповідей

Міська ратуша (м. Чернівці)

Палац Кирила Розумовського (м. Батурин)

Ратуша в Бучачі

Резиденція православних митрополитів Буковини і Далмації (м. Чернівці)

Запитання 22

Рік ліквідації російською владою козацтва Слобідської України:

варіанти відповідей

1765

1775

1781

1795

Запитання 23

Оберіть подію, яка відбулася не у другій половині ХVІІІ ст.:

варіанти відповідей

остаточна ліквідація посади гетьмана

створення Першої Малоросійської колегії

ліквідація Запорозької Січі

скасування полкового устрою Гетьманщини

Запитання 24

Архітектурна пам‘ятка, зображена на світлині:

варіанти відповідей

Резиденція православних митрополитів Буковини і Далмації (м. Чернівці)

Палац Кирила Розумовського (м. Батурин)

Ратуша в Бучачі

Міська ратуша (м. Чернівці)

Запитання 25

Архітектурна пам‘ятка, зображена на світлині:


варіанти відповідей

 Георгіївська церква Видубицького монастиря (м. Київ)

Покровська церква (м. Київ)

Троїцький собор (м. Новомосковськ)

Володимирський собор (м. Київ)

Запитання 26

Укажіть назву пам’ятки архітектури, зображеної на фото:


варіанти відповідей

Покровський собор в Харкові

Собор святого Юра у Львові

 Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові

Успенський собор Почаївської лаври

Запитання 27

Укажіть назву пам’ятки архітектури, зображеної на фото:

варіанти відповідей

Троїцький собор Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові

Собор святого Юра у Львові

Покровський собор в Харкові

 Успенський собор Почаївської лаври

Запитання 28

Архітектурна пам‘ятка, зображена на світлині:

варіанти відповідей

Покровська церква (м. Київ)

 Георгіївська церква Видубицького монастиря (м. Київ)

Троїцький собор (м. Новомосковськ)

Володимирський собор (м. Київ)

Запитання 29

Після остаточної ліквідації гетьманства для управління Лівобережною Україною царською владою було створено

варіанти відповідей

Малоросійський приказ.

Таємну канцелярію.

Малоросійську колегію.

Правління гетьманського уряду.

Запитання 30

Прочитайте уривок з історичного джерела та виконайте завдання.

«…Гонта поніс заслужену кару, росіяни приборкали запорожців. Для приборкання заворушень хлопів, що ще продовжувалися, готувалася окрема військова експедиція…» У документі описано події часів

варіанти відповідей

«Руїни».

«Паліївщини».

«Коліївщини».

«Хмельниччини».

Запитання 31

У 1772 р. Галичина увійшла до складу володінь австрійських Габсбургів у результаті

варіанти відповідей

наполеонівських війн.

російсько-австрійської війни.

австро - турецької війни.

поділу Речі Посполитої.

Запитання 32

За ініціативи князя О. Меншикова на засіданні Верховної таємної ради було вирішено запропонувати російській імператриці: «1) поки ще з турками до розриву не дійшло, до тих місць, ради приласкання тамтешнього народу, обрати персону гідну і вірну з малоросіян в гетьмани... 2) суди між народом малоросійським відправляти їм самим...».

Кого було обрано гетьманом за цією рекомендацією?

варіанти відповідей

І. Мазепу

І. Скоропадського

П. Полуботка

Д. Апостола

Запитання 33

Настанова імператриці Катерини ІІ, що «Треба найлегшим способом привести до того, щоб вони... перестали дивитись, як вовки на ліс. Коли в Малоросії не буде гетьмана, то треба намагатися щоб час і назва гетьманів зникли», реалізовувалася шляхом

1.запровадження намісництв замість полкового устрою та створення регулярних кавалерійських полків.

2.організації Донського та Чорноморського козачого військ замість ліквідованої Запорозької Січі.

3.придушення Коліївщини та гайдамацького руху.

4.остаточного закріпачення українських селян і зрівняння в правах української старшини з російським дворянством.


варіанти відповідей

1,4

1,2

2,3

3,4

Запитання 34

Укажіть період гетьманування К. Розумовського.

варіанти відповідей

1722-1727 рр.

1734-1750 рр.

1750-1764 рр.

1764-1775 рр.

Запитання 35

Пам’ятка архітектури, зображена на фото, пов’язана з іменем гетьмана

варіанти відповідей

Івана Мазепи.

Петра Дорошенка.

Івана Самойловича.

Кирила Розумовського.

Запитання 36

Діяльність Другої Малоросійської колегії було спрямовано на

варіанти відповідей

впорядкування системи управління Запорозькою Січчю.

ліквідацію решток автономних прав і устрою Гетьманщини.

запровадження полкового устрою в Слобідській Україні.

повернення козаків із володінь Османської імперії на Запорожжя.

Запитання 37

Задунайську Січ було створено на землях, підвладних

варіанти відповідей

Речі Посполитій.

Австрійській імперії.

Російській імперії.

Османській імперії.

Запитання 38

У своїй праці «До знесення панщини в Галичині» Іван Франко писав: «Коли на хлопа надто тиснула панщина, він тікав від неї… в крайньому разі в опришки».

У цьому вислові автор указував на

варіанти відповідей

причини опришківського руху.

наслідки дій загонів опришків.

розмах опришківського руху.

мету дій опришківських загонів.

Запитання 39

Учасників соціальних виступів на Правобережній Україні у XVIII ст. називали

варіанти відповідей

конфедератами.

гайдамаками.

опришками.

сердюками.

Запитання 40

Російсько-турецька війна, яка створила передумови ліквідації Кримського ханства, тривала впродовж

варіанти відповідей

1768–1774 рр.

1787–1791 рр.

1806–1812 рр.

1828–1829 рр.

Запитання 41

«Кошового вибирають безпосередньо із самих козаків. У мирний час турецький уряд видає жалування на курінь по 200 левів,.. а коли бувають у поході, тоді на кожну людину видають жалування по 6 левів на місяць.

Січ і курені є в управлінні кошового та курінних отаманів, і турецький уряд не втручається не тільки до запорожців, а й до поселень, що їм належать, у яких живуть із сім’ями запорожці... Але якщо трапиться кому відлучитися в міста та села турецькі на заробітки, то нерідко тії козаки зазнають від турків утисків...»

Про яку Січ ідеться в уривку документа?

варіанти відповідей

Підпільненську

Чортомлицьку

Задунайську

Хортицьку

Запитання 42

«Кошового вибирають безпосередньо із самих козаків. У мирний час турецький уряд видає жалування на курінь по 200 левів,.. а коли бувають у поході, тоді на кожну людину видають жалування по 6 левів на місяць.

Січ і курені є в управлінні кошового та курінних отаманів, і турецький уряд не втручається не тільки до запорожців, а й до поселень, що їм належать, у яких живуть із сім’ями запорожці... Але якщо трапиться кому відлучитися в міста та села турецькі на заробітки, то нерідко тії козаки зазнають від турків утисків...»

Що спричинило створення Січі, про яку йдеться в уривку документа?

варіанти відповідей

ліквідація Кримського ханства

придушення гайдамацького руху

остаточна ліквідація Запорозької Січі

скасування козацького устрою на Правобережжі

Запитання 43

Укажіть імена кошових отаманів Запорозької Січі.

варіанти відповідей

Василь-Костянтин Острозький

Іван Виговський

Петро Калнишевський

Іван Сірко

Петро Дорошенко

Іван Мазепа

Кость Гордієнко

Запитання 44

Виявом «соціального розбійництва» на теренах Галичини, Буковини та Закарпаття в XVI–XIX ст. була діяльність

варіанти відповідей

сердюків.

опришків.

гайдамаків.

компанійців.

Запитання 45

У яких уривках з історичних джерел йдеться про події Коліївщини?

1. «Бунт в Україні та Подолії селян із гайдамаками слід вважати наслідком Барської конфедерації, оскільки той фанатизм католиків викликав у наших єдиновірних [православних] жорстокий супротив…»

2. «Того ж року козак Наливайко, зібравши військо козаків, перш за все об’явився був на Поділлі, у Волохах, вдерся в Турецькі землі, потім, повертаючись до Польщі, сплюндрував маєтки пана Калиновського…»

3. «Цього року …пішов до Умані Залізняк, де зібралося людей з рушницями чоловік до тисячі, …а уманський сотник І. Гонта…, прибувши до Залізняка, оголосив, що він має козаків до чотирьохсот…»

варіанти відповідей

1, 3

1, 2

2, 3

1, 2, 3

Запитання 46

Що було одним із результатів Другого поділу Речі Посполитої (1793 р.)?

варіанти відповідей

утворення коронного краю «Королівство Галіції та Лодомерії» у складі Австрії

розгортання Коліївщини – гайдамацького повстання на Правобережній Україні

включення Київщини, Східної Волині, Поділля, Брацлавщини до складу Росії

придушення опришківського руху та селянських «холерних бунтів» в Галичині

Запитання 47

Загони опришків на чолі з О. Довбушем діяли на українських землях (перша половина XVIII ст.), що перебували на той час під владою

варіанти відповідей

Австро-Угорщини.

Речі Посполитої.

Російської імперії.

Османської імперії.

Запитання 48

У якому столітті відбулося закріпачення селянства на українських землях, що входили до складу Російської імперії?

варіанти відповідей

ХVІ ст.

ХVІІ ст.

ХVІІІ ст.

ХІХ ст.

Запитання 49

Яку пам’ятку архітектури України зображено на фото?

варіанти відповідей

Троїцьку соборну церкву в Новомосковську

Георгіївську церкву Видубицького монастиря в Києві

Успенську соборну церкву в Почаєві

Покровський собор у Харкові

Запитання 50

Укажіть основні заходи гетьмана К. Розумовського

варіанти відповідей

 військова реформа

запровадження кріпацтва

намагання контролю над фінансами

організація університетів у Батурині та Києві

початок судової реформи

 створення українського парламенту

 утвердження самодержавного правління

Запитання 51

Укажіть причини розгортання і посилення гайдамацького руху на Правобережжі у XVIII ст.

варіанти відповідей

підтримка збройної боротьби місцевим православним духовенством, яке вбачало в цьому єдиний засіб зупинити релігійний наступ уніатів і католиків

підтримка руху правлячими колами Гетьманщини, які розраховували об’єднати Лівобережну та Правобережну Україну під своїм керівництвом

постійне зростання соціальної напруги через сваволю шляхти та ксьондзів, посилення соціального, національного та релігійного гніту

Річ Посполита ослаблювалася, прагнення шляхти використати гайдамацький рух проти короля

російська влада хотіла ще більше ослабити Польщу, підтримка нею селянських рухів

створення єдиного центру повстанського руху у волинських лісах

сусідство із Запорізькою Січчю, що стала базою, яка постачала зброю і командні кадри гайдамацьким загонам

Запитання 52

Укажіть реформи, які проводила в 70-80-х рр. XVIII ст. австрійська влада на західноукраїнських землях.

варіанти відповідей

аграрна

освітня

пенсійна

податкова

релігійна

судова

фінансова

Запитання 53

Укажіть українських композиторів другої половини XVIII ст.

варіанти відповідей

Максим Березовський

Дмитро Бортнянський

 Артемій Ведель

Єфрем Мухін

Григорій Полетика

Іван Равич

Данило Самойлович

Запитання 54

Про яку подію йдеться в наказі російської імператриці Катерини II:

«Для певного і правильного одержання казенних прибутків у намісництвах Київському, Чернігівському і Новгород-Сіверському, щоб запобігти всіляким утечам і обтяженню поміщиків та інших сільських жителів, кожному з поселян залишатися на своєму місці й при своєму званні, де він записаний нинішньою останньою ревізією... На випадок же втеч після оголошення цього указу діяти за загальними державними постановами»?

варіанти відповідей

Покозачення селян

остаточне закріпачення селян

надання магдебурзького права

надання додаткових прав селянам

Запитання 55

Унаслідок якої події Правобережна Україна наприкінці XVIII ст. опинилася у складі Російської імперії?

варіанти відповідей

Перший поділ Польщі

Другий поділ Польщі

Третій поділ Польщі

російсько-турецька війна 1768—1774 рр.

Запитання 56

Якою була доля українського козацтва після остаточного зруйнування Запорізької Січі за наказом Катерини II?

варіанти відповідей

На всіх козаків була поширена «Жалувана грамота дворянству», згідно з якою всі вони зрівнювалися у правах з російським дворянством

українські козаки перейшли на службу до польського короля

частина козаків перейшла на територію Туреччини, де заснувала Задунайську Січ, частина старшини отримала офіцерські звання, а більшість козаків були закріпачені

козаки заснували Нову Січ на річці Підпільній

Запитання 57

Укажіть наслідки російсько-турецьких війн другої половини XVIII ст. для українських земель.

варіанти відповідей

Посилення присутності Росії на півдні України; почалися утиски татар

козаки-задунайці на чолі з К. Гордієнком перейшли на бік російської армії, що забезпечило перемогу росіян у війні

розпочався економічний занепад південних українських земель через приєднання Криму до Туреччини

Крим було передано до складу Гетьманщини, яка зуміла відстояти власну незалежність

Запитання 58

Ватажками Коліївщини були

варіанти відповідей

М. Залізняк, І. Гонта

П. Калнишевський, Й. Гладкий

О. Довбуш, І. Бойчук

Л. Кобилиця, У. Кармалюк

Запитання 59

Укажіть, про якого історичного діяча йдеться.

«У 60 — на початку 70-х рр. XVIII ст. він став найпопулярнішим архітектором Києва. Упродовж двадцяти років він збудував церкву Красногорського монастиря, Набережно-Микільську дзвіницю, галерею Костянтинівської церкви, корпус братських келій Межигірського монастиря, Покровську церкву в Києві — одну з найкращих своїх споруд. Останнім його витвором була дзвіниця Успенського собору Києво-Печерської лаври».

варіанти відповідей

Й. Пінзель

Я. Погребняк

І. Григорович-Барський

Павло Римлянин

Запитання 60

Укажіть мету діяльності II Малоросійської колегії.

варіанти відповідей

Сприяння діяльності гетьманського уряду

ліквідація залишків автономії України

створення сприятливих умов для розвитку української культури

встановлення контролю над економічним розвитком України

створення лінії укріплень на півдні України з метою захисту її кордонів від кочовиків

закріпачення українського селянства

встановлення дипломатичних зв’язків з Україною

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест