9 липня о 18:00Вебінар: Інклюзивна освіта в середній та старшій школі

Тема 23. Встановлення комуністичного тоталітарного режиму в Україні.

Додано: 1 квітня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 46 разів
12 запитань
Запитання 1

У якому році Українська СРР стала складовою СРСР?

варіанти відповідей


1919 р

1920 р.

1921 р.

1922 р.

Запитання 2

Укладення якого міжнародного договору викликало такий коментар сучасника:

«Польща та більшовицька Росія поділились українськими землями, як колись в Андрусові в 1667 році…»?

варіанти відповідей

Брестського, 1918 р.

Варшавського, 1920 р.

Ризького, 1921 р.

Рапалльського, 1922 р.

Запитання 3

Який захід більшовиків дав змогу голові Раднаркому РСФРР В. Леніну заявити:

«Селянські повстання, які раніше, до 1921 року, були загальним явищем, майже цілковито зникли. Селянство задоволено своїм теперішнім становищем. …Це досягнуто впродовж одного року»?

варіанти відповідей

заміна продрозкладки продовольчим податком

ухвалення плану ГОЕЛРО з електрифікації країни

початок розподілу поміщицьких земель серед селян

включення Української СРР до складу СРСР

Запитання 4

Яке завдання вирішувалося радянською владою в галузі культури в 1920-ті рр.?

варіанти відповідей

згортання політики «українізації»

створення системи університетської освіти

запровадження загальної середньої обов’язкової освіти

ліквідація неписьменності серед дорослого населення

Запитання 5

Упроваджуючи на початку 1920-х рр. політику «коренізації», партійно-радянське керівництво СРСР мало на меті

варіанти відповідей

знищити «буржуазно-націоналістичну», антирадянську інтелігенцію.

остаточно утвердити радянську владу в національних республіках.

налагодити культурне співробітництво з розвиненими країнами Заходу.

подолати масову неписьменність дорослого населення країни.

Запитання 6

Зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період НЕПу було забезпечено завдяки

варіанти відповідей

скасуванню заборон на приватне підприємництво, упровадженню оренди, економічних методів господарювання.

залученню значних іноземних інвестицій, розширенню сфери товарно-грошових відносин, централізації управління.

зниженню цін як на промислові товари для селянства, так і на сільськогосподарську продукцію для робітників.

проведенню націоналізації підприємств промисловості, транспорту, уведенню загальної трудової повинності.

Запитання 7

Що з указаного нижче було характерним для культурного життя України в 1921 — 1928 рр.?

1. Здійснення політики коренізації та її складової — українізації.

2. Запровадження обов’язкової десятирічної середньої освіти.

3. Консолідація літераторів, художників, театральних діячів у творчі об’єднання.

4. Посилення боротьби з «космополітизмом», «низькопоклонством перед Заходом».

5. Згортання антицерковної політики та відмова від атеїстичної пропаганди.

6. Проведення політики ліквідації неписьменності дорослого населення.


варіанти відповідей

3, 4, 6

2, 3, 5

1, 3, 6


1, 2, 4

Запитання 8

Укажіть наслідки впровадження в Україні нової економічної політики (1921–1928 рр.).

1 зростання безробіття

2 ліквідація економічних стимулів розвитку виробництва

3 періодичні хлібозаготівельні кризи

4 перетворення УРСР на могутню індустріальну республіку

5 ліквідація куркульства

6 розширення мережі селянських збутових, споживчих кооперативів і кредитних товариств

варіанти відповідей

1 3 6

2 4 5

1 4 5

2 5 6

Запитання 9

Вільну академію пролетарської літератури (ВАПЛІТЕ) засновано...

варіанти відповідей

П. Тичиною

М. Рильським.

Ю. Яновським.

М. Хвильовим.

Запитання 10

Установіть відповідність між назвами державних утворень, проголошених у 1917—1919 рр., та поняттями й термінами, які потрібно застосовувати для їхньої характеристики.


1Українська Народна Республіка

2Українська Держава П. Скоропадського

3Західноукраїнська Народна Республіка

4Українська Соціалістична Радянська Республіка

А«воєнний комунізм», «націоналізація промисловості», «Ризький мир»

Б«Українська Національна Рада», «Українська галицька армія», «Чортківська офензива»

В«Універсали», «Генеральний секретаріат», «Директорія»

Г«осадництво», «пацифікація», «русинство»

Д«Всеукраїнський хліборобський конгрес», «гетьманський переворот», «Українська академія наук»

варіанти відповідей

В Б А Г

А В Д Г

В Д Б А

Б Г Д А

Запитання 11

Створення літературно-художніх об’єднань, розширення мережі робітфаків, становлення Української автокефальної православної церкви — це складові культурного та духовного життя українського народу під час

варіанти відповідей

Української революції (1917—1918 рр.).

боротьби за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.).

нової економічної політики (1921—1928 рр.).

радянської модернізації (1929—1938 рр.).

Запитання 12

ВАПЛІТЕ — це

варіанти відповідей

об’єднання письменників і літераторів України у 1920-ті рр.

спілка українських фото- й кінорежисерів при Київській кінофабриці.

творчий союз українських художників-авангардистів 1920–1930-х рр.

мистецьке угруповання театральних діячів України, послідовників Леся Курбаса

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест