11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

Тема 4. "Встановлення і утвердження комуністичного тоталітарного режиму"

Додано: 18 лютого
Предмет: Історія України
Тест виконано: 4 рази
50 запитань
Запитання 1

Про який судовий процес йдеться в цитованому документі«На лаву підсудних сіло 45 осіб: академіки, професори, лікарі, священики, письменники, студенти та викладачі вищої школи, вчителі. Основним обвинувачуваним влада зробила віце-президента ВУАН С. Єфремова. Звинувачувальний вирок зайняв кілька номерів столичної газети «Вісті ВУЦВК»?

варіанти відповідей

справу «Промпартії»

«Шахтинську справу»

справу «Спілки визволення України»

справу «Українського національного центру»

Запитання 2

Політичний процес в СРСР, що започаткував широкомасштабні репресії в країні наприкінці 1920 — на початку 1930-х рр., увійшов в історію під назвою

варіанти відповідей

справа «Українського національного центру».

справа «Спілки визволення України».

Шахтинська справа.

Справа Промпартії.

Запитання 3

Укажіть характерні риси тоталітарного режиму в Українській РСР у 1930-х роках.( 3 відповіді)

варіанти відповідей

співіснування державного та приватного секторів економіки, підтримка підприємницької активності громадян

усеохоплюючий політико-ідеологічний контроль держави над усіма сферами життя суспільства

існування незалежних профспілок, неурядових громадських організацій та інституцій

одержавлення економіки, її мілітаризація та бюрократизація, використання примусової праці

визнання абсолютної цінності людської особистості, дотримання владою принципу «особа важливіша за державу»

політичний плюралізм, активна діяльність партій, які є виразниками інтересів різних верств суспільства

панування однопартійної системи, зрощування партійного та державного апаратів, культ вождя

Запитання 4

Одноосібну владу Сталін здобув

варіанти відповідей

в 1929р

в 1934р.

в 1937р

в 1938р.

Запитання 5

Репресії-це

варіанти відповідей

 каральні заходи, покарання, вжиті державними органами.

примусові переселення, вигнання чи висилки з постійного місця проживання або з держави окремих осіб чи народів.

заселення незайманих земель або захоплення чужих територій із подальшим їхнім заселенням.

винагорода за важку працю

Запитання 6

Рік ухвалення Конституції УРСР, яка в історії відома як «сталінська»:

варіанти відповідей

1936

1937

1938

1939

Запитання 7

Комісар освіти УРСР який не відмовився від " українізації " і здійснив самогубство

варіанти відповідей

Тичина Павло Григорович

Кі́ров Сергі́й Миро́нович

Скрипник Микола Олексійович

Куліш Микола Гурович

Запитання 8

Одним з місць поховання жертв «Великого терору» 1937–1938 рр. є

варіанти відповідей

урочище Бабин Яр.

місто Базар.

Аскольдова могила

урочище Биківня.

Запитання 9

Доба «Великого терору»:


  

  

варіанти відповідей

 1937 - 1938 рр.

1938 -1940 рр.

1939 -1942 рр.

1936 - 1937 рр.

Запитання 10

 «Розстріляне відродження» — це умовна назва:


варіанти відповідей

покоління українських політичних діячів часів Української революції, знищених під час терору 1930-х рр.

групи українських «буржуазних спеціалістів», розстріляних пі, час боротьби зі «шкідництвом» у 1920—1930-х рр.

літературно-мистецької генерації України 1920—1930-х рр., репресованої сталінським режимом

плеяди видатних українських учених, засуджених у 1930-х рр у справі Спілки визволення України

Запитання 11

Сукупність яких понять і термінів потрібно використовувати, характеризуючи економічний розвиток радянської України в 1930-х рр.?

варіанти відповідей

Індустріалізація, п’ятирічка, «стаханівський рух».

Денаціоналізація, приватна власність, червінець.

Продрозверстка, націоналізація, радгоспи.

Продподаток, артіль, трести.

Запитання 12

Олексій Стаханов, який перевиконав виробничу норму у 14,5 разів був

варіанти відповідей

 металургом

трактористом

 будівельником

шахтарем

Запитання 13

ХІV з'їзд ВКП(б), який проголосив курс на індустріалізацію СРСР, відбувся

варіанти відповідей

у жовтні 1928р.

у грудні 1925р.

у жовтні 1924р.

у листопаді 1928р.

Запитання 14

Виберіть із переліку джерела індустріалізації (п′ять правильних відповідей)

варіанти відповідей

"ножиці цін" між промисловою та сільськогогосподарською продукцією

відновлення непу

націоналізація промисловості

трудовий ентузіазм, соціалістичне змагання

збільшення норм виробітку при збереженні існуючих зарплат

збільшення зарплат та зменшення тривалості робочого дня

праця в′язнів сталінських виправно-трудових таборів

Запитання 15

У державному фінансувані та постачанні основні ресурси виділялись

варіанти відповідей

сільському господарству

харчовій промисловості

важкій промисловості

легкій промисловості

Запитання 16

Мета більшовицької політики індустріалізації?

варіанти відповідей

забезпечення часткового вдосконалення та розвиток промисловості, відбудова якої відставала від відбудови сільського господарства

завершення промислового перевороту, ліквідація ручної праці в промисловості

перетворення СРСР з аграрної на індустріально розвинену державу

поставлення промисловості на службу сільському господарству

Запитання 17

Яке визначення розкриває суть поняття «індустріалізація»?


варіанти відповідей

процес створення великого машинного виробництва в основних галузях народного господарства

примусове й безвідплатне вилучення майна на користь держави в результаті адміністративного чи судового рішення

примусове вилучення державою чи органами влади за певну плату майна громадян, підприємств або установ

перехід промислових підприємств із приватної власності у власність держави

Запитання 18

4. Індустріалізація призвела до .......

варіанти відповідей

А.Створення потужної оборонної промисловості.

Б.Розвитку переважно легкої промисловості.

В.Розвитку сільського господарства та легкої промисловості.

Запитання 19

Установіть послідовність подій:

А  Почин О. Стаханова, початок соціалістичного змагання

Б  Завершення відбудови промисловості, курс на індустріалізацію

В  Початок першої п'ятирічки

Г  Завершення другої п'ятирічки

варіанти відповідей

1-б, 2-в, 3-а, 4-г

1-в, 2-б, 3-г, 4-а

1-а, 2-б, 3-г, 4-в

1-г, 2-б, 3-в, 4-а

Запитання 20

5. Яка була причина провалу індустріалізації ?

варіанти відповідей

А.Саботаж населення,збройний опір диверсії, "економічне шпигунство".

Б.Природні катаклізми ,стихійні лиха.

В.Нереально високі плани індустріалізації, адміністративно - командні методи керівництва та виконання.

Запитання 21

Які твердження характеризують політику українізації, що здійснювалася в Україні в 1923 — на початку 1930-х pp.? (3 прав)

варіанти відповідей

українська мова в республіці була проголошена державною

 у системі освіти республіки мови національних меншин замінювалися українською

створювалися окремі адміністративно-територіальні одиниці в місцях компактного проживання неукраїнського населення

у державних установах діловодство було переведене на українську мову

особлива увага приділялась підготовці та висуванню кадрів корінної національності


на керівних посадах представників інших національностей масово замінювали українцями

УСРР отримує право на самостійну зовнішньополітичну діяльність

Запитання 22

Яку політику більшовиків С. Петлюра характеризував таким чином:

«...У цьому напрямку нинішньої політики більшовиків я вбачаю чергову їхню поступку стихійній силі українського національного руху, а водночас логічно послідовний і політичний захід з метою оволодіння силою цього руху й зміцнення своїх позицій в Україні...»

варіанти відповідей

«воєнний комунізм»

НЕП

коренізацію

колективізацію

Запитання 23

Політика коренізації була прийнятя на - ...?

варіанти відповідей

ХІІ партійний з'їзд у квітні 1922

ХІ партійний з'їзд у квітні 1923

ХІІ партійний з'їзд у квітні 1923

Запитання 24

Установіть послідовність подій.

А входження УСРР до складу СРСР

Б початок політики «коренізації» в УСРР

В ліквідація УАПЦ

Г рішення про початок непу


варіанти відповідей

Г А Б В

А В Г Б

Б Г В А

Г Б А В

Запитання 25

Вкажіть прізвища чиновників КП(б)У, що щиро зичили успіху українізації (дві відповіді)

варіанти відповідей

Григорій Гринько

Дмитро Лебідь

Лазарь Каганович

Станіслав Косіор

Микола Скрипник

Олександр Шумський

Запитання 26

7. Виберіть 3 характерні риси нової економічної політики

варіанти відповідей

запровадження продподатку

запровадження продрозкладки

дозвіл оренди та найманої праці

заборона вільної торгівлі та перехід до прямого товарообігу

запровадження загальної трудової повинності

випуск конвертованого червонця

Запитання 27

Яку назву мала валюта запроваджена більшовиками в 1922 році ?

варіанти відповідей

рубль

марка

червонець

гривня

фунт

Запитання 28

Як називали нову буржуазію?

варіанти відповідей

 непманами

гвардійцями

 комуністами

промисловцями

Запитання 29

Установіть відповідність між іменами історичних діячів та поняттями, до яких вони дотичні.

1. Л. Курбас

2. В. Липківський

3. М. Хвильовий

4. О. Шумський


А) українізація, наркомат освіти УСРР, «націоналістичний ухил»

Б) дискусія про шляхи розвитку української літератури, ВАПЛІТЕ

В) український театр, мистецький об`єднання «Березіль», ГУЛАГ

Г) церковний собор, Українська автокефальна православна церква

варіанти відповідей

1А, 2Г, 3Б, 4В

1В, 2Б, 3Г, 4А

1В, 2Г, 3Б, 4А

1В, 2А, 3Б, 4Г

Запитання 30

 У роки нової економічної політики у сфері трудових відносини

варіанти відповідей

упроваджувалося прикріплення робітників до підприємств.

здійснювалася примусова трудова мобілізація.

застосовувався вільний найм робочої сили.

масово створювалися трудові армії та трудові табори.

Запитання 31

Як було названо більшовицький уряд України?

варіанти відповідей

ВЦВК України

Раднарком України

ЧК України

Наркомат України

Запитання 32

Нова економічна політика (НЕП) тривала:

варіанти відповідей

1921-1928 р.р.

1919- 1923 р.р.

1919- 1928 р.р.

1921-1923 р.р.

Запитання 33

Державно-політичний статус УСРР у 1921 – 1922 рр. визначався 

варіанти відповідей

«договірною федерацією» з РСФРР та іншими радянськими республіками, посиленням її підпорядкування загальнофедеративним органам влади

юридичною незалежністю УСРР, яка не входила до складу жодної сусідньої держави й не перебувала з ними в союзно-договірних відносинах

«військовим союзом» із РСФРР зі збереженням УСРР формального статусу та ознак незалежної держави

«воєнно-політичним союзом» із РСФРР та перебуванням УСРР у її складі на правах автономного утворення

Запитання 34

Чим була зумовлена поява зображеного плаката?


варіанти відповідей

запровадженням непу


розгортанням голоду 1921-1923 рр.

початком боротьби з неписьменністю


впровадженням політики «коренізації»

Запитання 35

На карті УСРР штрихуванням позначено території:

варіанти відповідей

окуповані військами А. Денікіна під час наступу 1919 р.

окуповані польським військом під час наступу навесні 1920 р.

охоплені селянським повстанським рухом у 1920-1921 рр.

охоплені масовим голодом 1921-1923 рр.

Запитання 36

Укажіть основні завдання українізації ( 3 відповіді).

варіанти відповідей

1 виховання кадрів з представників корінної національності

2 впровадження в роботу державного, партійного апарату рідної для населення мови

3 приєднання до УСРР всіх територій, населених українцями

4 підтримка національної церкви

5 розвиток української мови на території інших радянських республік

6 розширення мережі шкіл та інших навчальних закладів рідною мовою

Запитання 37

Що з наведеного відноситься до особливостей Голодомору в Україні? (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

звільнення з роботи

стахановський рух

закон про п'ять колосків

чорні дошки

розкуркулення

Запитання 38

Причинами "колективізації були" (вказати дві)?

варіанти відповідей

створення командної економіки

прийняття земеьної реформи

різкий спад виробництва сільськогосподарської продукції

курс на "індустріалізацію"

прагнення стати аграрним економічним лідером

Запитання 39

Якою була мета здійснення суцільної колективізації?

варіанти відповідей

зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селян

встановлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства

допомога держави процесу колгоспного будівництва та вдосконалення агротехніки й агрокультури

подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним

Запитання 40

Політика колективізації в УРСР у 1930-ті роки призвела до...

варіанти відповідей

зростання життєвого рівня селянства

фактичної ліквідації індивідуального селянського господарства

зростання збору зернових у республіці

формування нових прошарків селянства - "куркулів" і "підкуркульникув"

Запитання 41

"Чорні дошки" - це....

варіанти відповідей

списки населенних пунктів України, занесення до яких означало бло­кування їх спецзагонами та військами, недопущення виїзду населення за межі цих територій, вилучення всіх продуктів харчування, заборону торгівлі

перелік міст, які підлягали індустріалізації

села України, де вмерло найбільше від голоду

Запитання 42

Геноци́д - це...

варіанти відповідей

каральні заходи, покарання, вжиті державними органами.

цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.

позбавлення волі

Запитання 43

Якими методами проводилася колективізація в СРСР?

варіанти відповідей

росвітою неписьменних селян

збільшенням закупівельних цін на зерно

репресіями проти тих, хто чинив опір влади

зниженням податків на сільгосппродукцію

Запитання 44

назва в народі постанови ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р. «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної (соціалістичної) власності», яка передбачала жорсткі заходи за найменші посягання на суспільну (соціалістичну) власність. За рік дії постанови було засуджено 54 тис. осіб.

варіанти відповідей

«Закон про п'ять колосків» 

«Закон про колективізацію» 

«Закон про працю» 

«Закон про туніянство» 

Запитання 45

Уривок джерела, у якому схарактеризовано часи Голодомору:

 «Урожай у нас був хороший, але радянська влада, “заготовляючи ” наш хліб, до тих пір доводила свої плани й завдання до нас, до поки не залишились [ми] без фунта хліба», можна використати для пояснення його

варіанти відповідей

причин.

передумов.

значення.

мети.

Запитання 46

Якими були причини голодомору?


варіанти відповідей

Природне стихійне лихо.

б)Прискорена суцільна колективізація.

Продаж великої кількості зерна за кордон

Надмірне вилучення хліба державою

Запитання 47

Що передбачала нова економічна політика в УСРР в 1921-1928рр?

варіанти відповідей

Формування трудових армій і запровадження трудової повинності

Заміну продрозкладки натуральним продовольчим податком

Оздоровлення грошового обігу через діяльність банків та кредитних установ

Заборона приватної торгівлі та ліквідація товарно-грошових відносин

Запитання 48

Установіть відповідність.

1. індустріалізація

2. автокефалія

3. автономізація

4. українізація


А) один з проектів утворення СРСР

Б) договір передачі іноземцям державних підприємств

В) український різновид політики «коренізації»

Г) повне самоврядування церкви, її незалежність  

Д) прискорений розвиток важкої промисловості

варіанти відповідей

1Д, 2Г, 3А, 4В

1Д, 2Б, 3А, 4В

1Д, 2Г, 3Б, 4В

1Б, 2Г, 3А, 4В

Запитання 49

Коли Дніпровська гідроелектростанція (Дніпрогес) дала перший струм?


варіанти відповідей

1927 р;      

1930 р.; 

1932 р.;    

1937 р.

Запитання 50

Які з тверджень характеризують суспільно-політичне та релігійне життя радянської України в 30-х рр. 20 ст.? (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

антирелігійна пропаганда та переслідування церковнослужителів;     

самостійність компартійних і радянських органів влади УРСР у розв`язанні проблем економічного та політичного життя;  

кадрова стабільність, брак помітних змін у керівництві всіх рівнів;

заборона на суміщення партійних та державних посад;

цілковитий контроль з боку компартійних і радянських органів за всіма сферами життя;

чистки «старої більшовицької гвардії», вищих військових кадрів і всіх інакодумців.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест