Тематична атестація по темі: "Україна в перші післявоєнні роки"

Додано: 4 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 1 раз
25 запитань
Запитання 1

1) Космополітизм

2) "Ждановщина"

3) "Лисенківщина"

А - ідеологія світового громадянства, що віддає пріоритет відчуттю приналежності людини до всього людства над всіма іншими соціальними зв'язками, загальнолюдським цінностям над культурними традиціями окремих держав, народів, націй.

Б - це ідеологічна кампанія в СРСР, розгорнута у 1946—1949 рр. у галузі науки, літератури, культури та мистецтва, в ході якої були піддані нищівній критиці діяльність інститутів історії України та історії української літератури, творчих спілок, редакцій газет і журналів, видатних діячів української культури — письменників, композиторів, режисерів тощо. 

В - політична кампанія з переслідування і шельмування групи генетиків, заперечення генетики і тимчасової заборони генетичних досліджень в СРСР. 

варіанти відповідей

В,А,Б

Б,В,А

А,Б,В

Запитання 2

У якому році Українська РСР стала членом Організації Об’єднаних Націй?

 

 

варіанти відповідей

 1954 р.

 1947 р.

1945 р.

1949 р.

Запитання 3

Встановіть послідовність подій

А) Підписання радянсько-польського договору

Б) Договір між СРСР і Чехословаччиною

В) Смерть митрополита Андрія Шептицького

Г) Радянсько-румунський договір

Д) Передання Криму до складу УРСР

варіанти відповідей

А,Б,В,Г,Д

Д,Б,А,В,Г

В,А,Б,Г,Д

В,А,Б,Д,Г

Запитання 4

Суть політики радянізації західних областей України в період післявоєнної відбудови (1945 — початок 1950-х рр.) полягала:

 

 

 

 

варіанти відповідей

у репресіях проти священиків Української греко-католицької церкви

в уніфікації всіх сфер життя відповідно до норм, утверджених у СРСР

у переселенні українців західних областей до центральних і східних областей УРСР

у придушенні збройної боротьби підпілля ОУН і загонів УПА

Запитання 5

Розпорядження: «Швидкими темпами переселити українців і мішані сім’ї на приєднані землі, не утворюючи групи і не ближче, ніж за 100 км від кордону» стосується:


варіанти відповідей

операції «Велика блокада»

плану «Ост»

 акції «пацифікації»

 операції «Вісла»

Запитання 6

На фото зображено


варіанти відповідей

А. Мельника, голову Проводу українських націоналістів.

 Й. Сліпого, митрополита Української греко-католицької церкви.

А. Волошина, президента Карпатської України.

 В. Липинського, засновника українського монархічного руху.

Запитання 7

1945 рік в історії України пов'язаний із


 

 

варіанти відповідей

початком членства республіки в ООН, включенням до її складу Закарпаття.

 операцією «Вісла», початком членства республіки в ООН.

 голодом на більшій частині території республіки, операцію «Вісла»

включенням до її складу Закарпаття, голодом на більшій частині території республіки

Запитання 8

Уривок з історичного джерела «Улітку 1946 р. потік сільського населення з центральних і південних областей у західні області України не зменшився. У червні органами транспортної міліції УРСР було знято тільки з товарних поїздів 62 400 осіб, а за дві останні декади липня – 97 633 особи…» доречно використовувати, характеризуючи...

варіанти відповідей

розгортання «радянізації» на Західній Україні.

придушення збройного опору УПА

проведення операції «Вісла»

масштаби повоєнного голоду

Запитання 9

Що стало одним із наслідків реалізації в 40-х рр. ХХ ст. урядом Польщі заходів, про які йдеться в уривку з документа:«...1. Швидкими темпами переселити українців і змішані сім’ї на повернуті території (насамперед у Північну Пруссію), не створюючи компактні групи проживання й не ближче ніж 100 км від кордону...»?

варіанти відповідей

 розширення соціальної бази підпілля ОУН і загонів УПА

нормалізація стосунків влади з українською меншиною

часткова асиміляція українців у польському середовищі

загострення дипломатичних відносин з Українською РСР

Запитання 10

Вкажіть рік проведення насильницького переселення українського населення Холмщини, Лемківщини, Підляшшя до Північної і Західної Польщі (операція “Вісла”):

варіанти відповідей

1950 р.

1947 р

1946 р

 1945 р

Запитання 11

Позначте форму міграційного процесу другої половини 1940-х – початку 1950-х років, основним змістом якого було повернення на батьківщину військовополонених та цивільних осіб, що опинилися за межами своєї країни внаслідок Другої світової війни:

варіанти відповідей

демобілізація

 репатріація

депортація

реевакуація

Запитання 12

Процес післявоєнної відбудови в Україні (1945 – початок 1950-х рр..) характеризувався


варіанти відповідей

поверненням усіх евакуйованих на схід СРСР підприємств, їх модернізацію на базі обладнання, що СРСР отримував як репарації.

наявність достатньої кількості кваліфікованої робочої сили та спрямуванням основної частини капіталовкладень у відбудову соціальної сфери

відбудовою економіки України як самостійного, самодостатнього комплексу з використанням західної фінансової та технічної допомоги.

 першочерговою відбудовою важкої промисловості та енергетики з опорою лише на власні сили та ресурси Радянського Союзу.

Запитання 13

Що зумовило появу плакатів-закликів, зображених на фото?

Товариші колгоспники й колгоспниці!

Переселяйтеся в багату й родючу

КРИМСЬКУ ОБЛАСТЬ

У 1951 році проходить

переселення колгоспників у

колгоспи Кримської області

варіанти відповідей

повне знелюднення території півострова в результаті голоду 1946–1947 рр.

початок постачання дніпровської води Північно-Кримським каналом

господарський занепад регіону внаслідок депортацій народів Криму

реалізація «надпрограми» М. Хрущова з розширення посівів кукурудзи

Запитання 14

У якому уривку з історичних джерел відображено особливості економічного розвитку УРСР у період повоєнної відбудови?

 

варіанти відповідей

«Великі зрушення сталися в сільському господарстві України. Завершено суцільну колективізацію...»

 «Темпи промислового розвитку Західної України були вищими, ніж на сході України. У роки четвертої п’ятирічки тут споруджено понад 2,5 тисяч великих і середніх промислових підприємств»

 «Розвиток стахановського руху на селі висунув десятки тисяч передовиків боротьби за високі врожаї...»

 «Члени колгоспів та інших сільськогосподарських кооперативів, які виявили бажання вести селянське (фермерське) господарство, мають право безперешкодно виходити з них...»

Запитання 15

Листівка такого змісту: «Переселення є наслідком дій УПА. Це важке, але необхідне рішення, яке забезпечить населенню спокійне життя у нових умовах, які приготовлені владою на інших територіях Речі Посполитої. Ті, хто не підкоряться наказу і залишаться в околицях, охоплених переселенською акцією, будуть вважатися бандитами» поширювалась:


 

 

 

варіанти відповідей

урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки

Українською головною визвольною радою

урядом Польської Народної Республіки

 адміністрацією рейхскомісаріату «Україна»

Запитання 16

Про якого історичного діяча йдеться в джерелі?

"...Генерал-хорунжий, головнокомандувач УПА з 1950 р. В 1954 р. узятий у полон військами МГБ СРСР та без вироку суду провів у в'язницях 6 років. В останні роки свого життя мешкав у Києві.Згідно з Постановою УГВР віл 2.08.1949 р. і Наказом Головного військового штабу УПА ч. 3/49 віл 15.10.1949 р. нагороджений Золотим хрестом заслуги УПА.

варіанти відповідей

Василь Кук

Петро Полтава

Роман Шухевич

Степан Бандера

Запитання 17

Які події суспільно-політичного життя УРСР відбулися в період повоєнної відбудови (1946 — початок 1950-х рр.)? (3 правильні)

варіанти відповідей

депортація кримських татар, болгар, вірмен і греків

 проведення перших альтернативних виборів до Верховної Ради УРСР

 утворення Закарпатської області

створення Української робітничо-селянської спілки

«саморозпуск» Української греко-католицької церкви (УГКЦ)

придушення організованого збройного опору УПА

перенесення столиці УРСР із Харкова до Києва

Запитання 18

Які з указаних подій відбулися в один рік - 1947?


варіанти відповідей

загибель командуючого УПА Р. Шухевича

створення раднаргоспів

штучний масовий голод

скасування карткової системи

Львівський собор

 операція «Вісла»

грошова реформа

Запитання 19

Що з названого належить до причин відновлення репресій після Великої Вітчизняної війни?

 

 

 

варіанти відповідей

 прагнення Й. Сталіна придушити самосвідомість населення

прагнення Й. Сталіна зміцнити країну перед загрозою «холодної війни»

виникнення опозиційних угруповань у партії

масові виступи населення проти політичного режиму

Запитання 20

Розвиток культури в період 1946—1953 рр. характеризувався:

 

 

 

варіанти відповідей

послабленням партійного керівництва і контролю

 відродженням традицій «українізації» 1920-х рр.

проведенням кампанії проти «низькопоклонства перед Заходом»

створенням творчих літературно-мистецьких об’єднань

Запитання 21

Які із зазначених явищ спостерігалися в розвитку культури України в другій половині 1940 — на початку 1950-х рр.?


варіанти відповідей

набуття українською культурою космополітичних рис

повна русифікація в університетах

засилля в науці «лисенківщини», ідеологічний наступ «ждановщини»

перехід на обов’язкову середню освіту

«культурна революція» на західноукраїнських землях

висилка видатних діячів культури за кордон

відбудова закладів освіти, науки та культури

Запитання 22

У 1951 р. створено першу в СРСР електронно-обчислювальну машину ("МЕОМ") під керівництвом...

варіанти відповідей

С.Лєбедева

Б.Патона

Л.Делоне

М.Гришка

Запитання 23

Продовжіть речення.

"...Одним із лідерів медичної науки і практичної медицини був...."

варіанти відповідей

Академія наук України на чолі з О.Палладіним

Інститут очних хвороб і тканинної терапії В.Філатова

Інститут електродинаміки під керівництвом С.Лебедєва

Запитання 24

Хто є автором даної пам'ятки образотворчого мистецтва?

варіанти відповідей

Б.Барнета

І.Савченко

Т.Шевченко

Т.Яблонська

Запитання 25

Кампанія боротьби з «космополітизмом», що мала місце в повоєнні роки, мала яскраво виражений:

варіанти відповідей

антиросійський характер

антиамериканський характер

антиукраїнський характер 

антисемітський характер

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест