Тематична. Грунти, рослинний, тваринний світ, ландшафт України, природокористування.

Додано: 18 березня 2022
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 134 рази
12 запитань
Запитання 1

Найбільшою твариною в Україні є


варіанти відповідей

 лисиця

  зубр

  бурий ведмідь

  олень благородний

Запитання 2

Найменшим звіром в Україні є

варіанти відповідей

 мала бурозубка

 

  сіра полівка

 східний восковик

  богомол

Запитання 3

Назвіть одну з найпоширеніших рослин степу

варіанти відповідей

Ковила

Тонконіг 

Конюшина

Люцерна

Запитання 4

Для збереження рідкісних рослинних угруповань створено:

варіанти відповідей

Червона Книга України

Зелена книга України


перелік рідкісних країн

пам'ятки природи

Запитання 5

Виберіть грунти, які в Україні займають найбільшу площу

варіанти відповідей

дерново-підзолисті

каштанові

чорноземи

сірі лісові

Запитання 6

У районі виділеному на картосхемі, типові грунти - це

варіанти відповідей

сірі лісові


каштанові

буроземи

дерново-підзолисті


Запитання 7

 Виберіть із запропонованого переліку назви природних зон України:

варіанти відповідей

Пустелі та напівпустелі

Тундри та лісотундри

Савани та рідколісся

Лісостеп

Мішані ліси

Тайга

Степи

Запитання 8

У межах України виділяють

варіанти відповідей

Одну рівнинну і дві гірські фізико-географічні країни

Одну рівнинну і одну гірську фізико-географічні країни

Дві рівнинні і дві гірські фізико-географічні країни

Одну рівнинну і три гірські фізико-географічні країни

Запитання 9

Що таке ландшафт?

варіанти відповідей

сукупність компонентів неживої природи на певній території 

поєднання взаємопов'язаних компонентів природи на певній території

сукупність однорідних компонентів природи на певній території

сукупність компонентів живої природи на певній території


Запитання 10

Найбільш забрудненими частинами України вважають:

варіанти відповідей

північну і західну

північну і південну

південну і західну

центральну і східну

Запитання 11

Біосферним заповідником є:

варіанти відповідей

Асканія-Нова


Ялтинський

Поліський

Запитання 12

Завданням базового моніторингу є:

варіанти відповідей

спостереження і прогнозування змін, що відбуваються внаслідок природних і антропогенних чинників

збирання та аналіз інформації

спостереження за довкіллям у разі виникнення кризової ситуації

контроль за станом навколишнього середовища і здоров'ям людей

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест