Підсумкова контрольна робота з географії

Додано: 19 травня 2020
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 166 разів
38 запитань
Запитання 1

Основна частина України розташована в:


 

 

варіанти відповідей

тропічному кліматичному поясі

помірному кліматичному поясі

 субтропічному кліматичному поясі 

  арктичному кліматичному поясі

Запитання 2

 

 в Україні зареєстровані найбільші річні суми опадів 

варіанти відповідей

 на узбережжі Азовського моря

 В Українських Карпатах

на Поліссі

Запитання 3

Грунти степової зони.варіанти відповідей

 чорноземи, сірі лісові, підзолисті.

чорноземи, солончаки, підзолисті.

чорноземи, сірі лісові, каштанові.

чорноземи, каштанові, солончаки.

Запитання 4

Степи - це ...


варіанти відповідей

 лісові масиви, укриті щільною трав'янистою рослинністю.

 болотисті місцевості, укриті щільною трав'янистою рослинністю.

безлісі рівнини, укриті щільною трав'янистою рослинністю.

 безлісі рівнини, укриті де-не-де рідкою трав'янистою рослинністю.

Запитання 5

Вибери з якою з цих держав Україна не межує.


  

варіанти відповідей

Росія

 Франція

Польща

 Білорусія

Запитання 6

Найвища точка Кримських гір:


варіанти відповідей

Ай-Петрі

Роман -Кош

Говерла

Берда

Запитання 7

Укажіть місто, яке є адміністративним центром Закарпатської області: 

  

варіанти відповідей

 Мукачеве

   

Луцьк

Ужгород

 Рівне


Запитання 8

Виберіть із переліку області, що не мають виходу до державного кордону: 


варіанти відповідей

Полтавська

Тернопільська

Харківська 

  Одеська

 Черкаська

Київська

Запитання 9

 Головна вугільна база України: 


варіанти відповідей

Львівсько-Волинський басейн

 Дніпровський басейн

Донецький басейн

Запитання 10

Які корисні копалини наявні у шельфі Чорного моря? 

варіанти відповідей

 нафти та природного газу

кам'яного вугілля

бурого вугілля

 

 торфу

Запитання 11

Найбільше за площею озеро України:

варіанти відповідей

 

варіанти відповідей

Синевір

Ялпуг

 Світязь

 

 Байкал

Запитання 12

 Укажіть річку, яка має найбільший басейн в межах України:


варіанти відповідей

 Дунай;

 Дністер;

 Дніпро;   

 

 Десна

Запитання 13

Правильно наведено назву природної зони – типу ґрунту – представника органічного світу у рядку:

варіанти відповідей

 Полісся – дерново-підзолисті – рись;

Степ – буроземи – дикий кабан;

Лісостеп – піщані – бук кримський;

Карпати – сіроземи – акація.

Запитання 14

Укажіть озеро України, улоговина якого має карстове походження:

варіанти відповідей

Ялпуг

 Синевір

Світязь

Сасик

Запитання 15

Визначте родовища або басейни яких корисних копалин приурочені до Дніпровсько -Донецької тектонічної западини:

  

варіанти відповідей

сірки

нафти та газу

марганцевих руд

бурштину

Запитання 16

Яка закономірність поширення грунтів, рослинності та тваринного світу спостерігається на рівнинах України?

 

варіанти відповідей

фізико-географічна секторність

 висотна поясність

широтна зональність

 поділ географічної оболонки на менші природні комплекси

Запитання 17

Вкажіть, яка з цих річок є лівою притокою Дніпра:варіанти відповідей

Десна

Прип'ять

Ірпінь

Тетерів

Запитання 18

Скільки відсотків займають рівнини в Україні?

варіанти відповідей

70%

90%

95%

5%

Запитання 19

Виберіть із запропонованого переліку основні кліматотвірні чинники:


 

  

 

  

варіанти відповідей

радіаційний баланс

атмосферна циркуляція

коефіцієнт зволоження

сонячна радіація

Запитання 20

Укажіть назву кліматичного поясу, у якому розташований Південний берег Криму 

варіанти відповідей

тропічний

 помірний

субтропічний

Запитання 21

Виберіть етнографічні групи українців, які проживають у Карпатах

варіанти відповідей

бойки, лемки, гуцули

поліщуки, литвини

подоляни, слобожанці, русини

караїми, гагаузи

Запитання 22

До міст мільйонерів в Україні відносяться:

варіанти відповідей

Київ  

Донецьк

Харків

Львів

Запитання 23

Етнічна нація - це

варіанти відповідей

історична спільнота людей, яка склалася у процесі формування єдиної для неї літературної мови, особливостей культури, території та видів господарської діяльності

мовна, територіальна, культурна та економічна спільнота людей

сукупність кількох родів, споріднених кровними ознаками

все населення певної країни

Запитання 24

Виберіть три зональні типи ґрунтів, поширені на території України:

варіанти відповідей

бурі гірсько-лісові

торфово-болотні

каштанові

лучні

чорноземи звичайні

піщані

дерново-підзолисті

Запитання 25

Вкажіть, яка природна зона займає найбільшу площу в Україні, тут спостерігаються найвищі температури, кількість опадів становить 300-500 мм на рік, часті посухи, суховії, грунти - чорноземи та каштанові:

варіанти відповідей

тундра

степ

лісостеп

мішані ліси

Запитання 26

Природній приріст визначають як: 

варіанти відповідей

суму показників народжуваності та смертності

різницю показників народжуваності та смертності

частку показників народжуваності та смертності

добуток показників народжуваності та смертності

Запитання 27

Виберіть з переліку три найбільші країни за чисельністю населення: 

варіанти відповідей

США

Україна

Індія

Пакистан

Китай

Індонезія

Бразилія

Запитання 28

Переміщення людей на інші території зі зміною місця проживання назавжди або на певний час називають:

варіанти відповідей

еміграцією

міграцією

імміграцією

мутацією

Запитання 29

Яка висота Говерли?

варіанти відповідей

2034

2061

2201

2601

Запитання 30

Яке твердження щодо географічного положення України є правильним? варіанти відповідей

посередині України проходить стик двох літосферних плит

Україна розміщена в трьох кліматичних поясах

уся територія України лежить на одному материку

на території України поширені дві природні зони

Запитання 31

На політичній карті світу Україна: варіанти відповідей

держава-конфедерація, членів якої можна вважати суверенними

унітарна держава, частина території якої є тимчасово окупованою

федеративна держава, яка має у своєму складі самоврядні території

союзна держава, до складу якої входять автономні землі, краї

Запитання 32

Укажіть, який із залізорудних басейнів України є одним із найбільших у світі: варіанти відповідей

Нікопольський

Криворізький

Кременчуцький

Керченський

Запитання 33

Укажіть назву височини, найвищою точкою якої є гора Берда: варіанти відповідей

Хотинська

Донецька

Придніпровська

Подільська

Запитання 34

Укажіть, який із названих елементів рельєфу України не є височиною: варіанти відповідей

Подільська

Волинська

Причорноморська

Придніпровська

Запитання 35

Виберіть назви повітряних мас, що впливають на формування клімату України

варіанти відповідей

арктичні

тропічні морські

екваторіальні

помірні континентальні

помірні морські

тропічні континентальні

Запитання 36

Укажіть найвищий за рангом природно-територіальний комплекс (із наведених у переліку): 

варіанти відповідей

природна зона

фізико-географічний район

фізико-географічний пояс

фізико-географічний край

Запитання 37

Україна безпосередньо межує з:

варіанти відповідей

7 країнами світу

9 країнами світу

4 країнами світу

5 країнами світу

Запитання 38

Яка площа України?

варіанти відповідей

602 тис км2

603,7 тис км2

307, 6 тис км2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест