Тематична. Літосфера

Додано: 11 липня
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 280 разів
24 запитання
Запитання 1

Доберіть назву до схематичного зображення.

варіанти відповідей

Способи зображення Землі

Розподіл тепла на поверхні Землі

Внутрішня будова Землі

Будова літосфери Землі

Запитання 2

На яку внутрішню частину Землі припадає найменша частина її об’єму?

варіанти відповідей

ядро

мантію

земну кору

літосферу

Запитання 3

Укажіть перелік шарів, які входять до складу материкової земної кори (від поверхні).


варіанти відповідей

 осадовий, гранітний

осадовий, базальтовий

осадовий, гранітний, базальтовий

базальтовий, гранітний, осадовий 

Запитання 4

У результаті якого руху літосферних плит утворюються серединно-океанічні хребти?

варіанти відповідей

Зіткнення материкових плит

Зіткнення материкової та океанічної плит

Розходження літосферних плит

Підняття літосферної плити

Запитання 5

Розташування сучасних материків зумовлено

варіанти відповідей

процесами фізичного вивітрювання

метаморфізацією гірських порід

виверженням вулканів

рухом літосферних плит

Запитання 6

Найбільше діючих вулканів розташовано:


варіанти відповідей

на рівнинах

на платформах

у районах, де проходять межі літосферних плит 

у районах, де поширені карстові процеси

Запитання 7

Які процеси в літосфері є основною причиною землетрусів на планеті?

варіанти відповідей

розривні рухи та зміщення пластів

перетворення магми в лаву

повільні коливні рухи

повільні горизонтальні рухи

Запитання 8

На схемі внутрішньої будови діючого вулкана стрілка вказує на

варіанти відповідей

жерло

кратер

осередок

епіцентр

Запитання 9

Серед названих процесів рельєфоутворення до зовнішніх належать:


варіанти відповідей

 землетруси

річкова ерозія 

рух літосферних плит

вулканізм

Запитання 10

До зовнішніх процесів, що зумовлюють зміни у формі та складі земної кори НЕ належить.


варіанти відповідей

вивітрювання

робота моря

робота поверхневих вод

робота підземних вод

робота вітру

рух літосферних плит 

Запитання 11

Проявом якого процесу в літосфері є гейзери?

варіанти відповідей

вивітрювання

вулканізму

карстування

зледеніння

Запитання 12

Наслідком водної ерозії є

варіанти відповідей

яр

дюна

кар’єр

печера

Запитання 13

Що зображено на ілюстрації?


варіанти відповідей

дюни

сталагміти

бархани 

пагорби

Запитання 14

Перевищення точки земної поверхні над рівнем моря - це?


варіанти відповідей

відносна висота

абсолютна висота 

стійка висота

максимальна висота

Запитання 15

Встановіть відповідність між терміном та його визначенням.


"ділянки земної поверхні , що високо здіймаються над прилеглими рівнинами та мають сильно розчленований рельєф"

варіанти відповідей

материковий схил

континентальний шельф

гори

мінерали

жолоби

рівнини

Запитання 16

Встановіть відповідність між терміном та його визначенням.


"природні тіла, досить однорідні за хімічним складом та властивостями"

варіанти відповідей

материковий схил

континентальний шельф

гори

мінерали

жолоби

рівнини

Запитання 17

Встановіть відповідність між терміном та його визначенням.


"відносно рівні ділянки земної поверхні, що мають перепади висот не більше 200м"

варіанти відповідей

материковий схил

континентальний шельф

гори

мінерали

жолоби

рівнини

Запитання 18

Встановіть відповідність між терміном та його визначенням.


"широка смуга дна до глибини 200 м"

варіанти відповідей

материковий схил

континентальний шельф

гори

мінерали

жолоби

рівнини

Запитання 19

Встановіть відповідність між терміном та його визначенням.


"підводний уступ, що відокремлює шельф від глибоководної частини"

варіанти відповідей

материковий схил

континентальний шельф

гори

мінерали

жолоби

рівнини

Запитання 20

Встановіть відповідність між терміном та його визначенням.


"найглибші місця в океані"

варіанти відповідей

материковий схил

континентальний шельф

гори

мінерали

жолоби

рівнини

Запитання 21

Що НЕ належить до результатів водної та вітрової ерозій.


варіанти відповідей

сталагміти

балка

дюни

сталактити

морена 

яр

западини

карст

Запитання 22

Укажіть точку на фрагменті карти, де найбільша крутизна схилу та можливе утворення зсуву.

варіанти відповідей

А

Б

В

Г

Запитання 23

Гори, де ще тривають горитворчі процеси називаються:


варіанти відповідей

зрілими

молодими

 ранніми

старими

Запитання 24

За висотою рівнини поділяються на:


варіанти відповідей

низовини

плоскогір'я

височини

усі варіанти правильні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест