12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Тематичне оцінювання . Демографія

Додано: 12 травня
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 90 разів
30 запитань
Запитання 1

На які країни припадає третина населення планети?

варіанти відповідей

 Китай, США

 

 Індія, Росія

  Китай, Індія

 

 США, Росія

Запитання 2

Процес поширення міського способу життя на сільську місцевість називається...

варіанти відповідей

 субурбанізація

  агломерація

  

рурбанізація

  хибна урбанізація

Запитання 3

Встановіть 2 вірні відповідності між містом та його функцією:

варіанти відповідей

 Харків - місто-мільйонер

 

 Трускавець - великий транспортний центр

  Запоріжжя - обласний центр, велике промислове місто

 

 Біла Церква - курортне місто

Запитання 4

Збільшення чисельності міського населення, поширення міського способу життя і зростання ролі міст у житті країни.

варіанти відповідей


Агломерація

   

Рурбанізація

 

 Урбанізація

  Субурбанізація

Запитання 5

Виберіть міста - мільйонери в Україні?

варіанти відповідей

 Киів

  Дніпро

  Харків

 

 Одеса

  Львів

Запитання 6

За яких умов виникає хибна урбанізація?

варіанти відповідей

 збільшується кількість міського населення, але не збільшується кількість робочих місць

  

збільшується кількість робочих місць, але кількість міського населення зменшується

  збільшується кількість міського населення, та збільшується кількість робочих місць

  жодна відновідь не є вірною

усі варіанти правильні

Запитання 7

Найбільш урбанізованим містом України є

варіанти відповідей

 Київ

  

Львів

  

Харків

 

 Дніпро

Запитання 8

Від чого залежать темпи розвитку урбанізації країни?

варіанти відповідей

 від її рівня економічного розвитку

 

 від етнічного складу населення

  

від релігійного фактору

 

 від географічного положення

Запитання 9

Яка кількість населення в світі? 

варіанти відповідей

 5,4 млд.осіб

  7,4 млд.осіб

  

6,4 млд.осіб

  8,4 млд.осіб

Запитання 10

Найбільша за кількістю населення країна світу

варіанти відповідей

 Росія

 

 Канада

  США

  Китай

Індія

Запитання 11

Найменьший показник густоти населення в Україні спостерігається в області

варіанти відповідей

 Черкаській

   Львівській

 

 Чернігівській

  

 Сумській

Запитання 12

Природний рух населення в Україні має таку характеристику:

варіанти відповідей

смертність перевищує народжуваність

кількість іммігрантів менша за кількість емігрантів

народжуваність зростає, смертність зменшується

природний приріст стабільно додатній

Запитання 13

Проживання українців поза етнічною територією внаслідок добровільної або примусової еміграції з політичних чи економічних причин називають:

варіанти відповідей

українською діаспорою

 імміграцією

депопуляцією

міграційною політикою

Запитання 14

За статевим складом в Україні переважають...?

варіанти відповідей

жінки

чоловіки

майже рівномірно

Запитання 15

Яка з наведених країн не входить в десятку найбільших за населенням?

варіанти відповідей

Індонезія

Росія

Австралія

Бразилія

Запитання 16

На сьогоднішній день найбільше українських трудових мігрантів припадає на країну...?

варіанти відповідей

Німеччину

Росію

Польщу

Чехію

Запитання 17

Демографічна криза характерна для країн...?

варіанти відповідей

Європи

Африки

Азії

для всього світу

Запитання 18

Густота населеня Україні становить...(осіб,км2)?

варіанти відповідей

50

60

63-65

73-75

Запитання 19

Різниця показників народжуваності та смертності - це

варіанти відповідей

сальдо міграції

природний приріст

депопуляція

урбанізація

Запитання 20

Демографія-це :

варіанти відповідей

різниця між кількістю народжених і кількістю померлих за певний період

збирання демографічних,економічних і соціальних даних про населення країни

наука, що вивчає населення

комплекс соціальних,економічних,юридичних та інших заходів держави задля підтримання чи зміни наявних демографічних тенденцій

Запитання 21

У яких країнах частка чоловіків вища, ніж частка жінок

варіанти відповідей

США, Канада

Індія, Китай

Німеччина, Франція

Україна, Білорусь

Запитання 22

Різниця між кількістю прибулих до країни (імміграція) і кількістю вибулих за її межі (еміграція) за певний період називають:

варіанти відповідей

кількістю населення

сальдо міграції

тимчасовою міграцією

 постійною міграцією

Запитання 23

Укажіть головну причину зовнішніх міграцій українців на сучасному етапі

варіанти відповідей

економічна

політична

екологічна

примусова

національна

Запитання 24

Виберіть країни з найчисленнішою українською діаспорою

варіанти відповідей

Казахстан

Білорусь

США

Польща

Росія

Словатчина

Канада

Запитання 25

Укажіть назву області України, у якій показник природного приросту є стабільно додатнім:                                                                                                            варіанти відповідей

Закарпатська 

 

 Черкаська

 Харківська

Херсонська

Запитання 26

Останній перепис населення в Україні було проведено          


варіанти відповідей

у 1991 р

у 2001 р.   

у 2007 р.   

у 1997 р.

Запитання 27

Кількість жителів на одиницю площіваріанти відповідей

 Розселення населення

  

 

  Густота населення

  


  Приріст населення


 

  Насиченість населення

Запитання 28

Укажіть вид міграції населення, прикладом якої є переміщення біжінців із Сирії, до країн Європи

варіанти відповідей

трудова

економічна

політична

примусова

Запитання 29

Який демографічний процес характерний для багатьох країн Центральної та Східної Європи, у тому числі для України?

варіанти відповідей

демографічний вибух

депопуляція

скорочення тривалості життя

збільшення частки чоловіків

Запитання 30

Укажіть одну з основних причин демографічного старіння населення в країнах Європейського Союзу та Японії

варіанти відповідей

збільшення тривалості життя

збільшення припливу мігрантівпохилого віку

виїзд значної частки молоді в інші країни

висока народжуваність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест