Тематичне оцінювання: Козацька Україна на початку ХVІІІ століття

Додано: 8 квітня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 151 раз
46 запитань
Запитання 1

Розташуйте у хронолігічній послідовності перебування гетьманів при владі:

А. Іван Скоропадський

Б. Демьян Многогрішний

В. Данило Апостол

Г. Петро Дорошенко

варіанти відповідей

ВАБГ

ГБАВ

БГВА

АБВГ

Запитання 2

Яке місто було резиденцією гетьмана І. Мазепи?

варіанти відповідей

Батурин

Чигирин

Глухів

Київ

Запитання 3

Що стало поштовхом для прийняття польським сеймом у 1699 р. ухвали про ліквідацію козацького війська на Правобережній Україні?

варіанти відповідей

початок козацького повстання під проводом С. Палія

укладення між Річчю Посполитою та Османською імперією Карловацького перемир’я

похід І. Мазепи на Правобережжя

укладення українсько-московських Коломацьких статей

Запитання 4

Слобідська Україна утворилась у результаті...

варіанти відповідей

успішних морських походів козаків

розділу Гетьманщини на Правобережну і Лівобережну

колонізації вільних земель козаками

ліквідації Запорозької Січі

Запитання 5

У якому році відбулася Полтавська битва між московськими і шведськими військами?

варіанти відповідей

1700 р.

1708 р.

1709 р.

1711 р.

Запитання 6

Яка територія була охоплена повстанням С. Палія?

варіанти відповідей

Гетьманщина

Правобережжя

Запоріжжя

Лівобережжя

Запитання 7

Спалення Батурина відбулося ?

варіанти відповідей

1708 р.

1709 р.

1710 р.

1711 р.

Запитання 8

Іван Мазепа підписав з московською владою договір , який називався..

варіанти відповідей

Глухівські статті

Московські статті

Коломацькі статті

Конотопські статті

Запитання 9

Який був зміст угоди, укладеної між гетьманом І. Мазепою та шведським королем Карлом ХІІ?

варіанти відповідей

Україна мала стати незалежною державою. На її території проголошувалося князівство з довічною спадковою владою князя - гетьмана.

Швеція й Україна утворювали нову державу зі спільним королем, сеймом, сенатом, спільною зовнішньою політикою

Гетьман без дозволу короля не міг змінювати структуру посад у Генеральній канцелярії і призначати нових полковників

Заборонялися міждержавні відносини козацької України, українське військо зобов′язалося брати участь у воєнних експедиціях Швеції

Запитання 10

Козацьке повстання 1702–1704 рр. під проводом С. Палія спричинено

варіанти відповідей

початком Північної війни між Росією та Швецією.

переходом гетьмана І. Мазепи та запорожців на бік шведського короляКарла ХІІ.

ліквідацією польським сеймом козацького устрою на Правобережній Україні.

зруйнуванням російськими військами Чортомлицької Січі.

Запитання 11

Хто з гетьманів виступив перед своїми прихильниками з такою промовою: «…час освідчитися вам, що я вибрав для народу свого і самих вас… Договори… я уложив з королем шведським… І ми тепер уважати повинні шведів за своїх союзників, добродіїв і немовби од Бога посланих, щоб звільнити нас від рабства та поновити на найвищому ступені наші свободи й вольності…»?

варіанти відповідей

І. Мазепа

І.Самойлович

К.Розумовський

Д.Апостол

Запитання 12

Які дії московського царя Петра І стали реакцією на перехід гетьмана І. Мазепина бік шведського короля Карла ХІІ? (три відповіді)

варіанти відповідей

створення «Правління гетьманського уряду»

придушення повстання С. Палія на Правобережжі

ув’язнення наказного гетьмана П. Полуботка

знищення гетьманської резиденції Батурина

обрання гетьманом І. Скоропадського 

зруйнування Чортомлицької Січі 

ліквідація полкового устрою Гетьманщини

Запитання 13

Про яке місто йдеться в уривку з історичного джерела?«Цар прагнув помститися Мазепі і наказав Меншикову негайно зруйнувати його столицю. Меншиков напав на неї та здобув її…»

варіанти відповідей

Батурин

Глухів

Київ

Чигирин

Запитання 14

У якому історичному документі закріплено такі положення: «...Отож ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке домовилися і постановили з ясновельможним гетьманом... щоб із тими всіма генеральними особами мають радитися гетьман і його наступники про ...всілякі справи, нічого без їхнього дозволу й поради не починати... У гетьманській резиденції тричі на рік має збиратися генеральна Рада: на Різдво, Великдень і Покрову. Між Радами Україною правитиме гетьман з генеральною старшиною»?

варіанти відповідей

«Березневі статті» Б.Хмельницького

«Решетилівські статті» І. Скоропадського

«Рішительні пункти» Д. Апостола

«Конституція» П. Орлика

Запитання 15

Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» П. Орлика....

варіанти відповідей

уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного гетьмана.

найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині.

скасовувалося постійне скликання Генеральної та Старшинської ради.

упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади.

Запитання 16

У якому році укладено документ, витяг із якого подано нижче?«...Ми, генеральна старшина, кошовий отаман і все Військо Запорозьке... постановили з ...гетьманом таке право... в Запорозькому Війську: щоб у Вітчизні нашій першими радниками була генеральна старшина, ...за ними городові полковники... І з тими генеральними особами мають радитися гетьман та його наступники про цілісність Вітчизни, її загальне добро... нічого без їхнього дозволу... не зачинаючи приватною владою... і до завершення не доводячи...»

варіанти відповідей

1651 р.

1681 р.

1686 р.

1710 р.

Запитання 17

«Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» – угода, укладена між гетьманом П. Орликом і...

варіанти відповідей

шведським королем і козацькою старшиною.

козацькою старшиною та запорозькими козаками. 

запорозькими козаками та турецьким султаном

турецьким султаном і шведським королем.

Запитання 18

Чи правильне твердження?

У квітні 1722 р. Петро І своїм указом:

1.Ліквідував посаду гетьмана, а для управління Гетьманщиною створив Малоросійський приказ на чолі з П. Рум’янцевим.

2.Створив Малоросійську колегію для нагляду за виборами гетьмана П. Полуботка.

варіанти відповідей

обидва варіанти правильні

тільки 1-й варіант правильний

тільки 2-й варіант правильний

обидва варіанти не правильні

Запитання 19

Які дії московського царя Петра І стали реакцією на перехід гетьмана І. Мазепи на бік шведського короля Карла ХІІ? (3 вірні відповіді)

варіанти відповідей

створення «Правління гетьманського уряду»

придушення повстання С. Палія на Правобережжі

ув’язнення наказного гетьмана П. Полуботка

знищення гетьманської резиденції Батурина

ліквідація полкового устрою Гетьманщини 

зруйнування Чортомлицької Січі 

обрання гетьманом І. Скоропадського

Запитання 20

Найбільша битва Північної війни була Полтавська?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 21

Російське військо у Полтавській битві очолив Іван Мазепа?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 22

Який кошовий отаман підтримав І. Мазепу у рішенні перейти на бік шведського короля?

варіанти відповідей

Кость Гордієнко 

Карл XII

Станіслав Лещинський

Пилип Орлик

Запитання 23

Північна війна відбулася 1700-1721 рр.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 24

"Зрадник чи герой"? про кого йде мова?

варіанти відповідей

Пилип Орлик

Павло Полуботок

Іван Скоропадський

Іван Мазепа

Запитання 25

Яку Січ було зруйновано у травні 1709р.?

варіанти відповідей

Олешківська

Кам'янська

Чортомлицька 

Базавлуцька

Запитання 26

Паліївщина – це повстання під проводом Семена Палія?

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 27

Роки гетьманування Івана Мазепи

варіанти відповідей

1687 - 1708 рр.

1700 - 1709 рр.

1648 - 1657 рр.

1669 - 1701 рр.

Запитання 28

Пилип Орлик був обраний гетьманом в еміграції у...

варіанти відповідей

1708 р.

1710 р. 

1700 р.

1721 р.

Запитання 29

Участь українських козаків і селян у будівництві Санкт-Петербурга, вступ козацьких полків на Правобережжя, Полтавська битва- це події часів...

варіанти відповідей

Кримських походів

Північної війни 

Азовських походів

Семилітньої війни

Запитання 30

Під якою назвою фігурували українські землі в російських законодавчих актах з початку XVIII ст.?

варіанти відповідей

Україна

Південь Росії

Малоросія

Слобожанщина

Запитання 31

З якою країною уклав союз Іван Мазепа?

варіанти відповідей

Данія;

Швеція;

Османська імперія;

Пруссія

Запитання 32

Пилип Орлик був ...

варіанти відповідей

гетьман Правобережної України

 гетьман Лівобережної України

гетьман у еміграції

гетьман Слобідської України

Запитання 33

Коли відбувся Перший Кримський похід?

варіанти відповідей

1687 р.

1688 р.

1689 р.

1691 р.

Запитання 34

Який культурно-освітній заклад було побудовано в Чернігові на кошти Мазепи?

варіанти відповідей

ліцей

колегіум

академію

університет

Запитання 35

Хто був головним суперником Московії у Північній війні?

варіанти відповідей

Саксонія

Пруссія

Швеція

Польща

Запитання 36

З яким королем Мазепа почав таємні переговори у 1706 році?

варіанти відповідей

Карлом ХІІ

Яном ІІІ

Генріхом VI

Людовіком ХІV

Запитання 37

Де помер Іван Мазепа?

варіанти відповідей

у Яссах

у Бендерах

у Варні

у Львові

Запитання 38

Яку назву мав головний представницький орган козацької держави за "Конституцією" Пилипа Орлика?

варіанти відповідей

Козацька рада

Верховна рада

Генеральна рада

Старшинська рада

Запитання 39

Що спонукало І. Мазепу до антиколоніального повстання проти Московії?

варіанти відповідей

Прагнення здобути нові особисті привілеї й збагатитися

Усвідомлення небезпеки перебування козацької України у складі Росії, розуміння згубних наслідків колоніальної політики для Батьківщини

Прагнення помститися Петру І за особисті кривди

Запитання 40

Конституція обмежувала владу гетьмана? 

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 41

Іван Мазепа фондував будівництво понад 10 нових храмів, сприяв реконструкції багатьох архітектурних пам’яток княжої доби, серед яких славно відомий Успенський, Софійський та Михайлівський Золотоверхий собори.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 42

Як називалась військова й водночас адміністративно-територіальна

одиниця Української козацької держави?

варіанти відповідей

 повіт

 воєводство

полк

курінь

Запитання 43

З приходом якого гетьмана закінчилася доба "Руїни" в Україні?

варіанти відповідей

Іван Скоропадський

Пилип Орлик

Іван Мазепа

Петро І

Запитання 44

"Козацьке бароко" - поняття повязане з діяльністю князя...

варіанти відповідей

Пилипа Орлика

Івана Мазепи

Івана Виговського

Івана Скоропадського

Запитання 45

Вертеп - це....

варіанти відповідей

пересувний ляльковий театр

стаціонарний театр

опера

Запитання 46

Церква Святого Юра прикрашає місто....

варіанти відповідей

Київ

Львів

Харків

Дніпро

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест