Лівобережна Україна в др. пол. 18 ст. Ліквідація Гетьманщини.

Додано: 8 квітня
Предмет: Історія України, 8 клас
Тест виконано: 302 рази
12 запитань
Запитання 1

Останнім гетьманом в Україні був:

варіанти відповідей

К.Розумовський

Д.Апостол

І.Мазепа

П.Полуботок

Запитання 2

Яка установа була створена Катериною ІІ з метою остаточної ліквідації автономного устрою України:

варіанти відповідей

Малоросійський приказ

Правління гетьманського уряду

Перша Малоросійська колегія

Друга Малоросійська колегія

Запитання 3

Яким роком датується цитований документ:

    «Ми захотіли оголосити…, що Запорозька Січ остаточно зруйнована, з викоріненням на майбутнє й самої назви запорозьких козаків… Місцевих жителів і угіддя ми залишаємо, зараховуючи їх до Новоросійської губернії»?

варіанти відповідей

1764

1765

1775

1783

Запитання 4

Укажіть заходи Кирила Розумовського, вжиті для оновлення життя Гетьманщини?( Три правильних відповіді)


варіанти відповідей

1. генеральний суд реорганізовано в найвищий судовий орган нагляду за місцевими судами

2. генеральну військову канцелярію перетворив на департамент Малоросійської колегії

3. полки перетворив на регулярні, козаків одягнув в уніформу

4. без погодження з російськими урядовцями призначав полковників

5. домігся для гетьмана права зносин з іноземними державами

6. здійснив перепис населення, описав земельну власність, кількість дворів, грунтів тощо

Запитання 5

Гетьман К. Розумовський перебував при владі...

варіанти відповідей

1700-1721рр

1709-1722рр

1727-1777рр

1750-1764рр

Запитання 6

Назва статей, укладених між Данилом Апостолом і московським царем


варіанти відповідей

"Рішительні пункти"

Решетилівські статті

Коломацькі чолобитні

Московські статті

Запитання 7

Які реформи були проведені Данилом Апостолом (три відповіді) ?

варіанти відповідей

проведено Генеральне слідство про маєтності

встановлений точний бюджет державних видатків

землю розподілено між козаками

здійснив спробу кодифікації українського права "Права, за якими судиться малоросійський народ"

запровадив обмеження в сферу освіти й книгодрукування

роздавав землі старшині й монастирям

Запитання 8

За якого монарха вперше був здійснений наступ на українську мову?

варіанти відповідей

Петро I

Катерина I

Катерина II

Запитання 9

Гетьманщина це:

варіанти відповідей

1.Назва Лівобережної України.

2.Назва володінь Запорозької Січі.

3.Центральне укріплення поселення козаків.

Запитання 10

За указом російської імператриці КатериниІІ гетьманство в Україні було скасовано:

варіанти відповідей

у 1709 році

у 1727 році

у 1764 році

у 1775 році

Запитання 11

Кому належать слова: «Ні, государю, ти не в силах уже повернути мені життя, яке загасає. Скоро Петро і Павло стануть на одній дошці перед Богом. Він розсудить їх діла» ?

варіанти відповідей

Іванові Скоропадському

Павлу Полуботку

Данилові Апостолу

Князю Шаховському

Запитання 12

Яка назва застосовувалася щодо українських земель в російських законодавчих актах?

варіанти відповідей

Україна

Південь Росії

Малоросія

Слобожанщина

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест