Тематичне оцінювання:"Русь-Україна наприкінці X-у першій половині XI ст."

Додано: 2 грудня 2020
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 4 рази
24 запитання
Запитання 1

1. У якому році князював Володимир Великий?


варіанти відповідей

а) 980-1015 рр.

 б) 1015-1020 рр. 

в)1020-1045 рр.    

г) 1045-1060 рр.

Запитання 2

2. Хто спорудив храм Св. Софії у Києві?


варіанти відповідей

а) Ярослав Мудрий  

б) Володимир Великий

в) Мстислав      

    г) княгиня Ольга

Запитання 3

3. За якого князя Русь почала карбувати власну монету?


варіанти відповідей

а) Ярослава Мудрого 

 б) Княгині Ольги

в) Іларіона  

г)Володимира Великого

Запитання 4

4.Перший митрополит з русичів був обраний в :


варіанти відповідей

а) 988 р.

б) 1019 р. 

в)1051 р. 

г) 1054р

Запитання 5

Зображення або малюнок, складений з невеликих шматочків скла або смальти.

варіанти відповідей

А фреска

Б мозаїка

В ікона

Г образотворче мистецтво

Запитання 6

6. Які кочові племена здійснювали напади на південні кордони Русі за часів правління князя Володимира Великого?


варіанти відповідей

а) Хозари

б) Половці 

 в) Печеніги 

 г) Монголи

Запитання 7

7.За правління якого князя відбулася подія, описана в уривку з історичного джерела:

 «І за цим священним правилом - єпископи поставили Іларіона, русина, митрополитом Києва і всієї землі Руської...»


варіанти відповідей

А Ігоря

Б Святослава

В Володимира Великого

Г Ярослава Мудрого

Запитання 8

8.Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

А Десятинна церква

Б Софіївський собор

В Спасо-Преображенський собор

Г Києво-Печерська лавра

Запитання 9

9. Прочитайте уривок зі статті М. Ф. Котляра «Володимир Святославич» і виконайте завдання.

«Язичницька релігія не забезпечувала підтримки державній владі... Тому Володимир Святославич у середині 980-х рр. почав схилятися до запровадження на Русі християнства, служителі якого були вірними слугами государів і провідниками їхньої політики…»

У цитованому уривку історик указав на


варіанти відповідей

А результат запровадження християнства.

Б привід до запровадження християнства.

В причину запровадження християнства.

Г наслідки запровадження християнства

Запитання 10

10. Установіть послідовність подій, пов’язаних із князюванням Володимира Великого та Ярослава Мудрого.


А завершення будівництва Софійського собору

Б початок будівництва Десятинної церкви

В створення пантеону язичницьких богів

Г призначення Іларіона митрополитом Київським

варіанти відповідей

1В 2Б 3А 4Г

1Г 2В 3А 4Б

1А 2В 3Г 4Б

1Б 2А 3Г 4В

Запитання 11

11. Установіть відповідність між назвою соціальної групи Київської Русі та її характеристикою.

1 ізгої

2 бояри

3 смерди

4 закупи


А представники правлячого стану в Київський Русі, які займали друге після князів панівне становище в державі

Б особисто вільні селяни, які вели своє господарство та виконували повинності на користь держави

В тимчасово залежні селяни, які через різні обставини змушені були відпрацьовувати землевласнику грошову позику

Г особи, які з певних причин вийшли зі своїх соціальних груп і втратили з ними законний зв’язок

Д люди, які перебували в повній власності землевласників (продавалися, дарувалися, передавалися в спадщину)

варіанти відповідей

1Б 2В 3Б 4Г

1В 2А 3Б 4Г

1А 2Г 3В 4Б

1Г 2А 3Б 4В

Запитання 12

12.Що в історії Київської держави (Русі-України) пов'язано з діяльністю Ярослава Мудрого?( три правильні відповіді)

1 укладення «Руської правди»

2 будівництво Михайлівського Золотоверхого собору

3 запровадження християнства як державної релігії

4 обрання Іларіона митрополитом Київським

5 будівництво Десятинної церкви

6 уведення в грошовий обіг власних карбованих золотих і срібних монет

7 заснування Печерського монастиря


варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

7

Запитання 13

13. Назвіть роки правління Ярослава Мудрого:варіанти відповідей

а) 980-1015 рр. 

б) 1015-1020 рр. 

в) 1019–1054 рр.    

г) 1045-1060 рр.

Запитання 14

14. Перший русич митрополит - це:


варіанти відповідей

а) Михаїл I        

 б) Іоанн I  

в) Іларіон             

 г) Миколай

Запитання 15

15. Кого з князів традиційно називають Окаянним:варіанти відповідей

а) Ярослава        

 б) Володимира

в) Мстислава  

 г) Святополка

Запитання 16

16. Християнство було прийняте на Русі :


варіанти відповідей

а) 600 р.   

б) 750 р.

 в)850 р.  

г)988 р.

Запитання 17

17. Малюнок або зображення на стіні на вологій штукатурці

варіанти відповідей

А фреска

Б мозаїка

В ікона

Г живопис

Запитання 18

18. Що було основою налагодження великим князем київським Ярославом Мудрим зовнішньополітичних зв’язків Русі з європейськими державами?


варіанти відповідей

А укладення уній

Б міждинастичні шлюби

В прийняття корони з рук Папи Римського

Г участь руських дружин у хрестових походах

Запитання 19

19. Кому з великих князів київських візантійські посли передали такі слова свого імператора:

 «Не годиться християнам віддавати [заміж] за язичників. Якщо хрестишся, то і це одержиш, і царство небесне приймеш, і з нами однієї віри будеш. Коли ж не хочеш цього робити, то не можемо віддати сестри своєї за тебе»?

АОлегу

БІгорю

ВСвятославу

ГВолодимиру

варіанти відповідей

А Олегу

Б Ігорю

В Ярославу

Г Володимиру

Запитання 20

20. Що зображено на малюнку?

варіанти відповідей

А Десятинна церква

Б Софіївський собор

В Спасо-Преображенський собор

Г Києво-Печерська лавра

Запитання 21

21. Яка подія дала підстави вченим зробити висновок, що «…з того часу великий князь став повноцінним суб’єктом міжнародного права, а Давньоруській державі відкрито шлях до налагодження й розширення плідних зв’язків, заснованих на принципі рівноправності, з багатьма європейськими країнами»?


варіанти відповідей

А запровадження Володимиром Великим християнства як державної релігії

Б здійснення Святославом військового походу проти Хозарського каганату

В об'єднання Олегом Північної та Південної Русі під владою Рюриковичів

Г укладення Ярославом Мудрим першого писаного збірника руських законів

Запитання 22

22.Установіть послідовність подій, пов’язаних із князюванням Володимира Великого та Ярослава Мудрого.


А будівництва Спасо-Преображенського собору

Б створення Остромирового Євангелія

В прийняття християнства на Русі

Г призначення Іларіона митрополитом Київським

варіанти відповідей

1В 2Б 3А 4Б

1А 2Б 3Г 4В

1Б 2В 3А 4Г

1В 2А 3Г 4Б

Запитання 23

23. Установіть відповідність між назвою соціальної групи Київської Русі та її характеристикою.

1 рядовичі

2 холопи

3 смерди

4 закупи


А представники правлячого стану в Київський Русі, які займали друге після князів панівне становище в державі

Б особисто вільні селяни, які вели своє господарство та виконували повинності на користь держави

В тимчасово залежні селяни, які через різні обставини змушені були відпрацьовувати землевласнику грошову позику

Г особи, які працювали на феодала за договором

Д люди, які перебували в повній власності землевласників (продавалися, дарувалися, передавалися в спадщину)


варіанти відповідей

1Г 2Д 3Б 4В

1Б 2В 3Г 4А

1В 2Б 3А 4Д

1А 2Г 3В 4Б

Запитання 24

24. Що в історії Київської держави (Русі-України) пов'язано з діяльністю Володимира Великого?

1 укладення «Руської правди»

2 будівництво Михайлівського Золотоверхого собору

3 запровадження християнства як державної релігії

4 обрання Іларіона митрополитом Київським

5 будівництво Десятинної церкви

6 уведення в грошовий обіг власних карбованих золотих і срібних монет

7 заснування Печерського монастиря

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

7

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест