Тематичне оцінювання з теми "Алгоритми і програми"

Додано: 14 березня
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 66 разів
18 запитань
Запитання 1

Якою командою вводяться дані програми?

варіанти відповідей

print()

 int()

input()

round()

Запитання 2

Якою командою користуються для виведення на екран?

варіанти відповідей

print()

input()

int()

round()

Запитання 3

Команда у=int(х)

варіанти відповідей

перетворює дробову змінну х на текстову змінну у

перетворює текстову змінну х на цілочисельну змінну у

перетворює текстову змінну х на дробову змінну у

перетворює цілочисельну змінну х на текстовузмінну у

Запитання 4

Оберіть результат виконання програми в Thonny:

print('Мова програмування Python')

варіанти відповідей

'Мова програмування Python'

('Мова програмування Python')

(Мова програмування Python)

Мова програмування Python

Запитання 5

Оберіть результат виконання програми в Thonny:

print(4*5**2). (Врахувати правило пріорітетів дій)

варіанти відповідей

100

4*5**2

400

200

Запитання 6

Величини бувають таких видів:

варіанти відповідей

 Великими і малими

Числовими, рядковими, логічними

Цілими та дійсними

Змінними та Сталими (константами)

Запитання 7

Величина, значення якої в процесі виконнання програми не змінюється, називається

варіанти відповідей

константою

сталою

змінною

невизначеною

Запитання 8

Що обов'язково має кожна величина?

варіанти відповідей

ім'я

тип

значення

приклад

Запитання 9

Знак присвоєння:

варіанти відповідей

//=

:

=

:=

Запитання 10

Оберіть правильний запис

варіанти відповідей

round(1.3) =1

round(-1.3) =-1

round(1.3) =3

round(1.8) =2

Запитання 11

а=12 читається...

варіанти відповідей

змінній а присвоїти значення 12

змінній а надати значення 12

а дорівнює 12

12 дорівнює а

Запитання 12

Дмитро виконав команду у=y+7 і отримав значення змінної у, яке дорівнює 25. Яке було значення змінної у перед виконанням цієї команди?

варіанти відповідей

32

18

25

7

Запитання 13

Оля виконала команду у=y-3 і отримала значення змінної у, яке дорівнює 9. Яке було значення змінної у перед виконанням цієї команди?

варіанти відповідей

9

6

12

-6

Запитання 14

Рядковий тип даних

варіанти відповідей

str

float

int

bool

Запитання 15

У мові програмування Python для запису дії ділення використовують символ

варіанти відповідей

 /

 :

*

\

Запитання 16

Команда у=float(х)

варіанти відповідей

перетворює дробову змінну х на текстову змінну у

перетворює текстову змінну х на цілочисельну змінну у

перетворює текстову змінну х на змінну у дійсного типу

перетворює цілочисельну змінну х на текстовузмінну у

Запитання 17

Логічний тип даних

варіанти відповідей

str

float

int

bool

Запитання 18

Дійсний тип даних

варіанти відповідей

str

float

int

bool

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест