Тематичне оцінювання з теми «Гриби»

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 14 разів
12 запитань
Запитання 1

 Серед грибів немає:

варіанти відповідей

сапротрофів

паразитів

автотрофів

гетеротрофів

Запитання 2

До гибів належить

варіанти відповідей

кладонія зірчаста

лобарія широка

глива устрична

астенія квітуча

Запитання 3

 Укажіть гриб , який у побуті називають «білою цвіллю»:

варіанти відповідей

пеніцил

мукор

ріжки

сажкові гриби

Запитання 4

 Мікоризу з грибами утворює:

варіанти відповідей

водорості

плауни

хвощі

покритонасінні рослини

Запитання 5

Лишайники руйнують скелі за допомогою:

варіанти відповідей

лишайникових солей

лишайникових кислот

лишайникових лугів

ферментів

Запитання 6

Для виробництва ліків вирощують: 

варіанти відповідей

мукор

пеніцил

фітофтору

шампіньйон

Запитання 7

Про належність грибів до гетеротрофних організмів свідчить:

варіанти відповідей

відсутність у клітинах хромосом

відсутність у клітинах пластид

наявність у клітинах ядра й цитоплазми

наявність у клітинах плазматичної мембрани

Запитання 8

Укажіть функцію, не властиву грибам:

варіанти відповідей

розкладання відмерлих решток рослин і тварин

паразитизм на рослинах 

паразитизм на тваринах

фіксація вільного азоту

Запитання 9

Мікоризу утворює:

варіанти відповідей

 підосичник

мукор

печериця

пеніцил

Запитання 10

До грибів не належать:

варіанти відповідей

споринья

мукор

трюфель

ягель

Запитання 11

Спори грибів і рослин - це:

варіанти відповідей

видовжені клітини, які виконують функцію живлення

 клітини для розмноження і розселення

клітини, з яких утворюються гіфи або тканини

клітини, які виконують функцію дихання

Запитання 12

Укажіть назву гриба, який вирощують штучно:

варіанти відповідей

підосичник

підберезник чорний

маслюк звичайний

глива устрична

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест