Тематичне тестування за темою "Психічна і духовна складові здоров’я", 7 клас

Додано: 26 травня 2022
Предмет: Основи здоров’я, 7 клас
Тест виконано: 186 разів
24 запитання
Запитання 1

Оберіть одну вірну відповідь.

До духовних потреб належить:

варіанти відповідей

голод

спрага 

саморозвиток

сон

Запитання 2

Оберіть одну вірну відповідь.

Укажіть правильне твердження стосовно життя людини:

варіанти відповідей

життєві цінності людей формуються в біологічній сфері

 

культура формує діяльність людини, її мислення й почут­тя, інтереси, оцінки й моральні норми

життєві цінності не є індивідуальними

цінності не можуть змінюватися протягом життя

Запитання 3

Оберіть одну вірну відповідь.

Розвитку уваги буде сприяти: 

варіанти відповідей

інтерес до досліджуваного предмета

підготовка уроків при ввімкненому телевізорі


бажання швидше виконати завдання і зайнятися чим-небудь більш цікавим


виконання домашнього завдання пізно вночі

Запитання 4

Оберіть одну вірну відповідь.

Вибірковість сприйняття залежить насамперед від:

варіанти відповідей

розмірів предметів, що сприймаються


кольору предметів, що сприймаються


наших потреб, які існують у даний момент


кількості предметів, що сприймаються

Запитання 5

Оберіть одну вірну відповідь.

Ненавмисно, без будь-яких зусиль з боку людини виникає:

варіанти відповідей

механічне запам'ятовування


довільна увага


мимовільна увага

зосередженість на важливих для людини предметах і явищах

Запитання 6

Оберіть одну вірну відповідь.

Пам'ять — це:

варіанти відповідей

неправильне, спотворене сприйняття


закріплення, збереження і наступне використання поперед­нього досвіду

спрямованість свідомості, зосередженість на важливих для людини пред­метах і явищах

психічний процес, спрямований на відображення предметів навколиш­нього світу в сукупності всіх їхніх якостей

Запитання 7

Оберіть одну вірну відповідь.

До позитивних емоцій належить:

варіанти відповідей

злість


страх    


інтерес

смуток

Запитання 8

Оберіть одну вірну відповідь стосовно емоційного благополуччя людини.

варіанти відповідей

емоційне благополуччя людини — це невпевненість у собі, почуття незахищеності

емоційне благополуччя сприяє нормальному розвитку особистості, фор­муванню доброзичливого ставлення до інших людей

основна функція емоцій і почуттів — це регуляція фізіологічних функ­цій

почуття людини не залежать від її взаємин з іншими людьми

Запитання 9

Оберіть одну вірну відповідь.

Сором — це емоція, яка: 

варіанти відповідей

виникає в людини при переживанні реальної або уявної не­безпеки, загрози для життя, здоров'я, благополуччя

з'являється тоді, коли людину ображають, обманюють, коли вона дізна­ється про те, що їй заважають досягти певної мети

виникає внаслідок усвідомлення власного невміння, нерозважливості і стримує людину від ганебних учинків

виражається в тому, що людина вороже ставиться до тих, хто в чомусь її перевершив

Запитання 10

Оберіть одну вірну відповідь.

Самоконтроль — це:

варіанти відповідей

переживання реальної або уявної небезпекиусвідомлення власного невміння

усвідомлення й оцінка людиною своїх власних дій, емоцій, психічних станів

усвідомлення власної нерозсудливості

Запитання 11

Оберіть одну вірну відповідь.

Тривалі стреси:

варіанти відповідей

корисні для організму людини

виснажують організм, знижують його захисні сили

необхідні для організму людини

приносять користь організму людини

Запитання 12

Оберіть одну вірну відповідь.

Конфлікти виникають тому, що:

варіанти відповідей

є нерозумні люди

люди не можуть домовитися

у людей можуть бути протилежні цілі, інтереси, позиції або погляди

люди не розуміють один одного

Запитання 13

Оберіть одну вірну відповідь.

До біологічних потреб належить:


варіанти відповідей

спілкування

спрага

визнання власних заслуг

саморозвиток

Запитання 14

Оберіть одну вірну відповідь стосовно життєвих цінностей людей.

варіанти відповідей

до життєвих цінностей не належить упевненість у собі

життєві цінності людини відбиваються у її вчинках

про здоров'я не можна говорити як про універсальну людську цінність

життєві цінності — це те, що люди вважають неважливим для свого життя

Запитання 15

Оберіть одну вірну відповідь.

Запам'ятовуванню буде сприяти таке правило:


варіанти відповідей

поставтеся до матеріалу, що запам'ятовується, байдуже 

намагайтеся зрозуміти матеріал, формуйте в себе свідомий вольовий намір запам'ятати його

учіть і повторюйте великими порціями

при запам'ятовуванні великих порцій матеріалу обов'язково ввімкніть телевізор або радіоприймач

Запитання 16

Оберіть одну вірну відповідь.

Світлі предмети на темному тлі всім і завжди здаються більши­ми, а темні на світлому — меншими. Це є прикладом:


варіанти відповідей

галюцинацій

порушення нормальних функцій мозку

ілюзії сприйняття

вибірковості уваги

Запитання 17

Оберіть одну вірну відповідь.

Навмисно, унаслідок свідомо поставленої мети, виникає:

варіанти відповідей

ілюзія сприйняття

довільна увага

мимовільна увага

вольове зусилля

Запитання 18

Оберіть одну вірну відповідь.

Увага — це:


варіанти відповідей

неправильне, спотворене сприйняття

закріплення, збереження і наступне використання попере­днього досвіду

спрямованість свідомості, зосередженість на важливих для людини пред­метах і явищах

психічний процес, спрямований на відображення предметів навколиш­нього світу в сукупності всіх їхніх якостей

Запитання 19

Оберіть одну вірну відповідь.

До негативних емоцій належить:

варіанти відповідей

задоволення

радість

інтерес

смуток

Запитання 20

Оберіть одну вірну відповідь стосовно почуттів людини.

варіанти відповідей

способи вираження почуттів не регулюються звичаями та традиціями суспільства

моральні почуття відображають ставлення людини до пізнання

існує культура почуттів, яка допомагає виражати їх у прийнятних для суспільства формах

почуття не проявляються в рухах тіла, в інтонації, тембрі голосу

Запитання 21

Оберіть одну вірну відповідь.

Гнів — це емоція, яка:

варіанти відповідей

виникає в людини при переживанні реальної або уявної не­безпеки, загрози для життя, здоров'я, благополуччя

з'являється тоді, коли людину ображають, обманюють, коли вона дізна­ється про те, що їй заважають досягти певної мети

виникає внаслідок усвідомлення власного невміння, нерозважливості і стримує людину від ганебних учинків

виражається в тому, що людина вороже ставиться до тих, хто в чомусь її перевершив

Запитання 22

Оберіть одну вірну відповідь.

Люди, які здатні до самоконтролю:

варіанти відповідей

психологічно неврівноважені

не вміють керувати собою

мають ознаки психологічної рівноваги

не усвідомлюють своїх власних дій і емоцій

Запитання 23

Оберіть одну вірну відповідь.

Стійкість до стресу:

варіанти відповідей

загальна властивість тієї ситуації, яка викликає напругу


загальна властивість організму

однакова у всіх людей

ніколи не виникає

Запитання 24

Оберіть одну вірну відповідь.

Які принципи НЕ допоможуть вирішити конфлікт?

варіанти відповідей

обговорювати проблему, а не людей

визначити причину конфлікту

не погоджуватися з будь-якими пропозиціями іншої сторони, наполяга­ти на своєму

запропонувати всі можливі варіанти вирішення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест