13 серпня о 18:00Вебінар: Готуємось до навчального року з онлайн-тестами «На Урок»: плануємо наперед

Тематичний тест

Додано: 10 травня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 602 рази
26 запитань
Запитання 1

Позначте великого князя литовського, який у 20-х рр. XIV ст. приєднав до своєї держави Берестейщину і Підляшшя

варіанти відповідей

Міндовг

Гедимін

Ольгерд

Вітовт

Запитання 2

Коли відбулась битва князя Ольгерда із золотоординцями на Синіх Водах?

варіанти відповідей

1316 р.

1340 р.

1362 р.

1385 р.

Запитання 3

Який період розвитку Великого Князівства Литовського історики характеризують як Литовсько-Руська держава?

варіанти відповідей

перша половина XIV ст.

друга половина XIV ст.

перша половина XV ст.

друга половина XV ст.

Запитання 4

Про яку подію йде мова в уривку джерела?

"...Ягайло, великий князь. Обіцяє всі свої багатства вжити й витратити на усунення недоліків обох королівств. Як Польщі, так і Литви, якщо володарка Угорщини вищезгадану дочку, королеву Польщі, з'єднає з ним шлюбними узами... Нарешті. Згаданий князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського".

варіанти відповідей

Кревська унія

Віленська унія

Люблінська унія

Городельська унія

Запитання 5

Позначте литовського князя, який очолював "Велике князівство Руське"

варіанти відповідей

Сигізмунд

Свидригайло

Любарт

Ягайло

Запитання 6

Яке удільне князівство на українських землях було остаточно ліквідоване великим князем литовським у 1452 р. ?

варіанти відповідей

Волинське

Подільське

Чернігівське

Київське

Запитання 7

Позначте назву держави до складу якої у 1359 р. увійшла Шипинська земля.

варіанти відповідей

Польське королівство

Молдавське князівство

Угорське королівство

Волоське князівство

Запитання 8

Позначте назву українських земель, які за московсько-литовською угодою 1503 р. увійшли до складу Московського князівства.

варіанти відповідей

Полісся

Київщина

Чернігово-Сіверщина

Смоленська земля

Запитання 9

За правління якого князя до складу Великого Князівства Литовського було включено більшість українських земель?

варіанти відповідей

Гедиміна

Ольгерда

Любарта

Вітовта

Запитання 10

У якому році Кримське ханство потрапило у залежність від Османської імперії?

варіанти відповідей

1434 р.

1452 р.

Любарта

1478 р.

Запитання 11

Посаду ректора якого європейського університету займав Юрій Котерман (Драгобич)?

варіанти відповідей

Сорбонського

Падуанського

Болонського

Празького

Запитання 12

Яке судження правильне?

Магдебурзьке право в містах, що знаходились на українських землях, ...

1) поширювалось на всіх мешканців.

2) стало засобом захисту українських громад міст від засилля іноземців.

варіанти відповідей

обидва судження правильні

тільки 1-е судження правильне

тільки 2-е судження правильне

обидва судження неправильні

Запитання 13

Про яку битву йде мова в уривку джерела?

"...Великий князь московський взяв град Смоленський. Король Сигізмунд...послав свого великого воєводу, славного і великорозумного гетьмана князя Костянтина Івановича Острозького....Самі себе не щадили і проти великої ворожої армії стали і вдарили, і багатьох людей війська того вразили, і погубили вісімдесят тисяч, а інших живими в полон взяли"

варіанти відповідей

битва на р.Ворскла

Грюнвальдська битва

битва під Оршею

Вількомирська битва

Запитання 14

Яке твердження відповідає наведеному визначенню?

"Система суспільних відносин у добу феодалізму, за якої землевласник мав право на особу, працю й майно залежних від нього селян"

варіанти відповідей

панщина

оброк

кріпацтво

експлуатація

Запитання 15

Про якого історичного діяча йдеться у наведеному уривку?

"Після смерті Вітовта білоруські, українські й частина литовських князів обрали його, без згоди польського короля, великим князем литовським. У 1432 р. внаслідок палацового переевороту він втратив великокнязівський престол, але зберіг владу над українськими і білоруськими землями. Тут було проголошено створення нової держави, яку в літописі назвоно "Великим князівством Руським".

варіанти відповідей

Сигізмунд

Свидригайло

Володимир Ольгердович

Омелько Володимирович

Запитання 16

У разі якої події Польщі і Литві вдалося припинити агресію Тевтонського ордену на Схід?


варіанти відповідей

битва на Синіх Водах

Куликовська битва

Грюнвальдська битва (битва під Таненбергом)

битва під Вількомиром

Запитання 17

У якому столітті почались систематичні набіги кримських татар на українські землі, що призвело до утворення масиву вільних земель - Дикого Поля?

варіанти відповідей

XII ст.

XIII ст.

XIV ст.

XV ст.

Запитання 18

Коли і де Швальпольд Фіоль надрукував кирилицею богослужбові книги "Осьмогласник", "Часослав", "Тріодь пісна", "Тріод цвітна" ?

варіанти відповідей

1483 р., Львів

1517 р., Прага

1501 р., Острог

1491 р., Краків

Запитання 19

Українські землі увійшли до складу великого князівства Литовського в результаті...

варіанти відповідей

укладення Кревської унії

боротьби литовських князів з монгольськими ханами

тривалої боротьби литовських князів з московськими князями

укладення династичного союзу з останнім галицько-волинським князем

Запитання 20

"Панщина" - це......

варіанти відповідей

Форма земельної відробвткової ренти, що передбачина обов'язкову працю селянина у господарстві землевласника.

форма натуральної ренти, податок грошима або продуктами, який стягувався землевласником із залежних від нього селян.

система суспільних відносин, за якої землевласник мав право на особу, працю й майно залежних від нього селян- кріпаків.

велике шляхетське багатопрофільне господарство, орієнтоване на ринок, у якому вся земля належала понові й базується на праці залежних селян.

Запитання 21

Початок селянського повстання під проводом Мухи і Борулі

варіанти відповідей

1356 р.

1387 р.

1471 р.

1490 р.

Запитання 22

надання магдебурського права Львову

варіанти відповідей

1356 р.

1387 р.

1471 р.

1490 р.

Запитання 23

остаточне приєднання Галичини до Польського королівства

варіанти відповідей

1356 р.

1387 р.

1471 р.

1490 р.

Запитання 24

ліквідація Київського удільного князівства

варіанти відповідей

1356 р.

1387 р.

1471 р.

1490 р.

Запитання 25

"Змова руських князів"

варіанти відповідей

1399 р.

1435 р.

1481 р.

1508 р.

Запитання 26

Які поняття та терміни доречні для харектиристики соціального устрою та господарського життя України другої половини XIV-XV ст.? (ДЕКІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ)

варіанти відповідей

воєводство

фільварок

шляхта

гуманізм

панщина

іконостас

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест