24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Тематичний. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період

Додано: 10 березня
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 100 разів
24 запитання
Запитання 1

Яка подія спонукала до ухвалення цитованого документа? «1. Карпатська Україна є незалежна Держава. 2. Назва Держави є Карпатська Україна. 3. Карпатська Україна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України. 4. Державною мовою Карпатської України є українська мова. 5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта...»

варіанти відповідей

розчленування та ліквідація Чехо-Словаччини

початок Другої світової війни

напад Німеччини на Радянський Союз

«визвольний похід» Червоної армії в Західну Україну

Запитання 2

На початку 1920-х рр. польський уряд поділив територію країни на дві господарські зони: Польщу «А» та Польщу «Б». Що стало одним із наслідків такого кроку для соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель?

варіанти відповідей

скорочення трудової еміграції до країн Північної Америки

штучне стримування промислового будівництва та розвитку

суттєве зростання заробітної плати та подолання безробіття

ліквідація аграрного перенаселення та селянського безземелля

Запитання 3

Яка політична партія, що діяла на Західній Україні в 1930-х рр., використовувала терористичні методи боротьби?

варіанти відповідей

Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО)

Українська соціалістично-радикальна партія (УСРП)

Організація українських націоналістів (ОУН)

Українська національна партія (УНП)

Запитання 4

Укажіть подію, що викликала такий коментар сучасника:

«Відділи озброєної жандармерії та кавалерійські полки з артилерією за наказом польської влади пішли хрестовим походом проти беззбройного українського населення Східної Галичини. Шляхи цих каральних експедицій позначені ганебним насильством над українським населенням, руйнуванням і нищенням бібліотек, будинків просвітніх і економічних організацій та різного приватного майна...»

варіанти відповідей

здійснення осадництва

проведення акції «пацифікації»

установлення режиму «санації»

проведення полонізації»

Запитання 5

У якій країні в 1920-1930-ті рр. діяли Український вільний університет і Українська аграрна академія?

варіанти відповідей

Угорщині

Румунії

Чехословаччині

Польщі

Запитання 6

Який варіант заповнення пропусків у поданому нижче твердженні є правильним?

«У ____________ році Рада послів __________ в Парижі надала Польщі всі юридичні права на володіння __________. Рада офіційно визнала східні кордони Польської держави, встановлені __________».

варіанти відповідей

1919, Великої Британії та Франції, Східною Галичиною та Західною Волинню, по «лінії Керзона»

1920, Антанти, Західною Галичиною, Варшавським договором

1921, Великої Британії, Франції та США, Західною Волинню, Сен-Жерменським договором

1923, Антанти, Східною Галичиною, Ризьким договором

Запитання 7

Історик Я. Грицак у праці «Нариси історії України» зазначив:

«...Політика стосовно національних меншин стала пробним каменем для демократичного устрою тих держав, які виникли в Центральній та Східній Європі після Першої світової війни».

Яка країна, на думку автора та більшості істориків, у період 1920-х - 1930-х рр. стала «єдиною, яка більш-менш задовільно склала цей іспит на демократію...» стосовно українців?

варіанти відповідей

Польща

Румунія

Угорщина

Чехословаччина

Запитання 8

Установіть відповідність між країною та подією суспільно-політичного життя, що відбулася на українських землях, які входили до її складу в 1920-х - 1930-х рр.

1)Королівство Румунія, 2)Чехо-Словацька Республіка, 3)УСРР

4) Річ Посполита

А) створення Є. Коновальцем Організації українських націоналістів (ОУН)

Б) проголошення автономії Підкарпатської Русі

В) судовий процес над членами ОУН у справі вбивства міністра внутрішніх справ Б. Перацького

Г) судовий процес над представниками української інтелігенції в справі «Спілки визволення України»

Д) створення В. Залозецьким Української національної партії (УНП)

варіанти відповідей

1Д, 2Б, 3Г, 4А

1В, 2Б, 3Г, 4А

1А, 2Б, 3Г, 4В

1Д, 2Б, 3Г, 4В

Запитання 9

Проаналізуйте наведену картосхему та дайте відповідь на запитання.Хто з діячів, зображених на фото, був Президентом державного утворення, позначеного на картосхемі?

варіанти відповідей
Запитання 10

 Події у якій країні стали приводом до створення радянського пропагандистського плакату? 

варіанти відповідей

Польщі 

Чехословаччині 

Угорщині 

Румунії

Запитання 11

 У якому році відбулися події, що увійшли в історію під назвою «Татарбунарське повстання»? 

варіанти відповідей

1919 р. 

1921 р. 

1924 р. 

1930 р. 

Запитання 12

 Як називалась єдина легальна українська політична партія, що діяла на Буковині в 1927—1938 рр.? 

варіанти відповідей

Українська радикальна партія 

Українська національна партія 

Українське національно-демократичне об’єднання 

Організація українських націоналістів 

Запитання 13

 Як називалися збройні сили Карпатської України? 

варіанти відповідей

Орлята 

Карпатська Січ 

Українські Січові Стрільці 

Сокіл

Запитання 14

Розмістіть у хронологічній послідовності 

 А) проголошення незалежності Карпатської України 

 Б) створення Організації українських націоналістів 

В) польська «пацифікація» у Східній Галичині 

Г) визнання країнами Антанти входження Східної Галичини до складу Польщі 

варіанти відповідей

ВГБА

ГВБА

ГБАВ

ГБВА

Запитання 15

 Які терміни слід використовувати для характеристики західноукраїнських земель у складі Польщі у 1920—1930-ті рр.? 

варіанти відповідей

осадництво 

Підкарпатська Русь 

радянізація 

автономія 

коренізація 

Організація українських націоналістів  

«східні креси» 

Запитання 16

Яка українська партія в 1920-1930-ті рр. мала найбільше представництво в польському Сеймі?

варіанти відповідей

Українська національна партія

Комуністична партія Західної України

Українське національно-демократичне об'єднання

Українська соціал-демократична партія

Запитання 17

До складу яких держав входили західноукраїнські землі в 1921-1938 рр.?

варіанти відповідей

Угорщина

Румунія

Польща

Австро-Угорщина

Чехословаччина

Болгарія

Королівство Югославія

Запитання 18

У паризькому протоколі 1920 р. було задекларовано, що "Англія, Франція, Італія...вважають цілком виправданим приєднаня Бессарабії до ..."

варіанти відповідей

Королівства Угорщини

Королівства Румунії 

Речі Посполитої

Української Соціалістичної Радянської Республіки

Запитання 19

Розмістіть у хронологічній послідовності.

А Утворення УВО

Б Проголошення автономії Карпатської України

В Здійснення польською владою політики пацифікаціїї

Г Татарбунарське повстання

варіанти відповідей

АГВБ

АБВГ

АВГБ

АГБВ

Запитання 20

Які з наведених міжнародних мирних договорів 1919-1923 рр. визначали подальшу долю українських земель?

варіанти відповідей

Тріанонський договір

Нейїський договір

Сен-Жерменський договір

Версальський договір

Севрський договір

Ризький договір

Лозанський договір

Запитання 21

Якою цифрою позначено на карті українські землі, що увійшли до складу Румунії за рішенням Паризької мирної конференції?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 22

Про кого йдеться у біографічній довідці? «На початку Першої світової війни був мобілізований до австрійської армії, потрапив у російський полон під час боїв на г. Маківка. 1917 р. втік із табору для військовополонених і невдовзі сформував Галицько-Буковинський курінь Українських січових стрільців. 1920 р. став ініціаторм створення Української військової організації, 1929 р. – Організації українських націоналістів. Загинув 1938 р. у Голландії від рук радянських спецслужб».


варіанти відповідей

 С.Бандеру

     Є. Маланюка   

    О. Ольжича   

      Є. Коновальця

Запитання 23

Позначте події, що стосуються періоду перебування захіноукраїнських земель у складі іноземних держав, впродовж 1930-х років:

варіанти відповідей

утворення Українського національно-демократичного  об”єднання (УНДО)

підписання в Парижі протоколу, згідно з умовами якого підтверджено захоплення  Бессарабії Румунією

призначення А.Бородія прем'єр-міністром Карпатської УКраїни

організація членами ОУН убивства міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Перацького в 1934 році

відкриття у Львові таємного Українського університету

вбивство у Роттердамі керівника ОУН Євгена Коновальця

проведення політики "санації"

Запитання 24

Воєвода Волині, який прагнув реалізувати програму польсько-українського порозуміння:


варіанти відповідей

 Г. Юзефський

  Т. Масарик

 Ю. Пілсудський

Ф. Савчук

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест