Теоретичні знання з фізкультури

Додано: 25 вересня 2022
Предмет: Фізична культура, 11 клас
Тест виконано: 328 разів
12 запитань
Запитання 1

Біг є оздоровчим коли:

варіанти відповідей

дозується навантаження

враховується індивідуальна підготовка

організм отримує максимальне навантаження

Запитання 2

Рухові дії, що застосовуються з метою фізичного вдосконалення - це...


варіанти відповідей

комплекс вправ

комплекс ранкової гімнастики

фізичні вправи

аеробіка

Запитання 3

Педагогічний процес, спрямований на навчання рухам, виховання фізичних якостей, оволодіння спеціальними фізкультурними знаннями і виховання морально-вольових якостей - це...


варіанти відповідей

фізична підготовка

фізична культура

спорт

фізичне виховання

Запитання 4

Оберіть правильні відповіді:

Які якості виховуються за допомогою фізичного виховання?


варіанти відповідей

пригучість

сила

спритність

гнучкість

витривалість

сміливість

швидкість

координація

Запитання 5

Для виховання цієї якості використовують вправи зі збільшеною амплітудою руху (вправа на розтягування)


варіанти відповідей

гнучкість

координація

спритність

сила

Запитання 6

Оберіть правильні відповіді:

Які види витривалості розрізняють?


варіанти відповідей

силову

спеціальну

загальну

спортивну

швидкісну

продуктивну

масову

Запитання 7

Історично сформована діяльність людини, спрямована на фізичну досконалість і досягнення високих результатів за участю в змаганнях - це...


варіанти відповідей

змагання

система фізичного виховання

фізичне вдосконалення

спорт

Запитання 8

Процес постійного спостереження за своїм фізичним станом - це...

варіанти відповідей

контроль

самоконтроль

спостереження

взаємоконтроль

Запитання 9

Необхідна умова для нормальної життєдіяльності людського організму це...

варіанти відповідей

сон

відпочинок

рух

раціональне харчування

Запитання 10

Яка оптимальна тривалість сну для учнів 15-17 років?


варіанти відповідей

9-10 годин

8-9 годин

7-8 годин

8-6 годин

Запитання 11

Для попередження перевтоми під час занять фізичними вправами необхідно:

варіанти відповідей

правильно дозувати навантаження

визначати ЧСС

Визначати життєву ємкість легенів

Запитання 12

Фізичне навантаження регулюється такими показниками

варіанти відповідей

обсяг

інтенсивність

Техніка виконання вправ

ЧСС

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест