24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Теорія літератури

Додано: 26 квітня 2020
Предмет: Українська література, 9 клас
Тест виконано: 7 разів
30 запитань
Запитання 1

До ознак фольклору належать такі:

варіанти відповідей

зображення дійсності через призму сприйняття народу 

відсутнісь імпровізації

колективність творення й поширення

анонімність

стійкість художніх традицій і варіативність

Запитання 2

Родинно-побутові пісні поділяються на такі тематичні групи :

варіанти відповідей

про кохання й дошлюбні стосунки

бурлацькі

вдовині й сирітські

жартівливі

стрілецькі

родинне життя

Запитання 3

У родинно-побутових піснях найчастіше використовують такі художні засоби:

варіанти відповідей

оксиморон

синекдоха

пестливі слова, символи

постійні епітети

порівняння

Запитання 4

Для родинно-побутових пісень характерні такі особливості: 

варіанти відповідей

ідеалізація, гіперболізація

відсутність сюжету

підвищена емоційність, схвильованість, «сердечна» образність

драматизм

відсутність діалогів

Запитання 5

Повчальна розповідь, мета якої – викласти духовні чи моральні цінності - це

варіанти відповідей

послання

притча

трактат

байка

Запитання 6

Стародавній релігійно-легендарний твір, зміст якого не цілком відповідав офіційному віровченню і який церква відкидала й не визнавала священним

варіанти відповідей

притча

апокриф

послання

трактат

Запитання 7

Ліро-епічний твір історичного або соціально-побутового змісту із драматичним сюжетом, що, як правило, закінчується перевтіленням героїв, - це

варіанти відповідей

міф

легенда

балада

переказ

драматична поема

Запитання 8

Основними жанрами оригінальної літератури були

варіанти відповідей

літописи

проповіді

повчання

думи

житія святих

Запитання 9

Сукупність викривальних творів, написаних у формі послань, промов, відкритих листів, що виникли в релігійних дискусіях - це

варіанти відповідей

оригінальна література

полемічна література

житійна література

паломницька література 

Запитання 10

Збірник документальних , історичних, публіцистичних, фольклорних матеріалів, укладених за роками - це

варіанти відповідей

полемічна література

ораторська проза

житія святих

літопис

Запитання 11

Сатиричний або гумористичний твір, який наслідує творчу манеру іншого письменника з метою його висміяти, - це

варіанти відповідей

байка

пародія

епітимія

коломийка

Запитання 12

Драматичний жанр, у якому різноманітними засобами комічного висміюються суспільні негаразди й людські негативні риси, - це

варіанти відповідей

трагедія

комедія

трагікомедія

мелодрама

Запитання 13

Правильними є твердження

варіанти відповідей

Етнографічно-побутовий реалізм  характеризується  зосередженням основної уваги на описі звичаїв, обрядів, використанні фольклорних образів, мотивів, народної мови.

Представниками етнографічно-побутового реалізму в українській літературі є Панас Мирний, І.Карпенко-Карий

Основний закон реалізму- правдиве зображення буття, змалювання людини в тісному взаємозв»язку з обставинами суспільного життя, історичними реаліями певної епохи.

Представниками соціально-побутового реалізму в українській літературі є Г.Квітка-Основ»яненко , І.Нечуй-Левицький

Соціально-психологічний реалізм передбачає глибоке проникнення у внутрішній світ героїв, художнє відтворення їхніх найсокровенніших почуттів, прагнень, думок на тлі широких картин суспільного життя народу, людина осмислюється як біологічна.ю моральна й соціальна істота. 

Запитання 14

Широке епічне полотно, що охоплює тривалий проміжок часу, ланцюг важливих життєвих подій, організованих, як правило, у кілька сюжетних ліній, через які в повноті змалювання постає система  образів-персонажів, - це

варіанти відповідей

роман

поема

трилогія

повість

Запитання 15

Основоположником історичного роману був 

варіанти відповідей

Пантелеймон Куліш

Віктор Гюго

Вальтер Скотт

Микола Гоголь

Запитання 16

Літургійний жанр, що передбачає прославлення Бога, звернення до Його милості з проханням про допомогу, прихильність, захист, - це

варіанти відповідей

послання

молитва

житіє

проповідь

Запитання 17

Неправильним є твердження

варіанти відповідей

Молитва- літургійний жанр , який нагадує медитацію.

До молитви як літургійного жанру зверталися Т.Шевченко, П.Куліш, О.Кониський.

Поезія Т.Шевченка «Злоначинающих спини» за жанровими ознаками не є молитвою 

Молитва- літургійний жанр, що передбачає прославлення Бога, звернення до Його милості з проханням про допомогу, прихильність, захист.

Запитання 18

Вкажіть хибне твердження

варіанти відповідей

Гротеск- художній засіб змалювання дійсності, який передбачає її перетворення за допомогою поєднання людського і природного, уявного та реального.

Гротескні образи умовні, фантастичні.

За допомогою гротеску автор демонстративно порушує принцип правдоподібності

Гротеск- це підкреслена протилежність між предметами, явищами, людськими рисами, яка в літературі покликана увиразнити зображене.

Запитання 19

Визначити художній засіб

"Чорне море ще всміхнеться"

варіанти відповідей

епітет

порівняння

персоніфікація

гіпербола

Запитання 20

Визначити художній засіб

"Згинуть ... вороженьки, як роса на сонці"

варіанти відповідей

звертання

порівняння

епітет

літота

Запитання 21

Визначити художній засіб

"Гостра, злобна епіграма"

варіанти відповідей

гіпербола

епітет

персоніфікація

тавтологія

Запитання 22

Визначити художні засоби

"Мовчазний таємничий ліс оточував мене зусібіч"

варіанти відповідей

порівняння

епітет

персоніфікація

гіпербола

Запитання 23

Визначити художній засіб

"Ці слова виструнчили нас, розігнули нам ноги"

варіанти відповідей

гіпербола

епітет

порівняння

жодної правильної відповіді

Запитання 24

Визначити художні засоби

"А чутки, як весняні пташки, вже носяться над Києвом ..."

варіанти відповідей

тавтологія

порівняння

епітет

персоніфікація

Запитання 25

Визначити художні засоби

"Зійшлися і роззявили роти сімсот роззяв. Стоять вони і досі..."

варіанти відповідей

літота

гіпербола

тавтологія

епітет

Запитання 26

Визначити художній засіб

"Лягла собі. І світло не світила. Торкнулась черевичків перед сном"

варіанти відповідей

персоніфікація

епітет

гіпербола

тавтологія

Запитання 27

Визначити художній засіб

"Було колись - в Україні лихо танцювало"

варіанти відповідей

гіпербола

порівняння

персоніфікація

жодної правильної відповіді

Запитання 28

Визначити художній засіб

"Їхав панок морквяний, а кінь буряковий, шапка на нім з огірка..."

варіанти відповідей

гіпербола

літота

тавтологія

жодної правильної відповіді

Запитання 29

Знайти персоніфікацію

варіанти відповідей

"Проводили русалочки, проводили, щоб до нас вже русалочки не ходили..."

"Котився віночок по полю, просився у женчиків додому..."

"Застеляйте столи та все килимами, радуйся!"

"Як повіє буйнесенький вітер з широких степів, то прославить по всій Україні січових стрільців"

Запитання 30

Визначити художні засоби

"І осінь їй тихенько опустила горіховий листок перед вікном"

варіанти відповідей

персоніфікація, епітет

тавтологія, епітет

лише один художній засіб - персоніфікація

лише один художній засіб - епітет

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест