тест

Додано: 20 листопада 2023
Предмет: Географія, 6 клас
Копія з тесту: тест
162 запитання
Запитання 1

Горизонт - це .......

варіанти відповідей

простір Землі, який можна охопити очима;

все, що ми бачимо перед собою;

видима частина суші.

Запитання 2

За допомогою яких місцевих ознак можна визначити сторони горизонту?

варіанти відповідей
Запитання 3

Лінію , по якій небо ніби сходиться з поверхнею Землі, називають......

варіанти відповідей

горизонтом;

лінією горизонту;

видимим горизонтом.

Запитання 4

Мурашники здебільшого бувають з ..... боку дерев або пеньків.

варіанти відповідей

північного;

південного;

західного;

східного.

Запитання 5

 На ....... боці горбів і ярів сніг тане швидше.

варіанти відповідей

північному;

західному;

південному;

східному.

Запитання 6

Познач фото, на якому зображена закрита місцевість.

варіанти відповідей
Запитання 7

Який спосіб орієнтування на місцевості є найнадійнішим?

варіанти відповідей

За Сонцем

За Полярною зіркою

За допомогою компаса

За мохом біля дерев

Запитання 8

В який бік завжди повертається намагнічена стрілка компаса?

варіанти відповідей

На північ

На південь

На захід

На схід

Запитання 9

Куди указує червоний кінець стрілки?

варіанти відповідей

На північ

На південь

На захід

На схід

Запитання 10

Уявіть: перед походом в ліс ви визначили за допомогою компаса, що будете рухатися в напрявку заходу. В якому напрямку вам треба буде повертатися додому?

варіанти відповідей

На північ

На південь

На захід

На схід

Запитання 11

Між півднем і сходом, між північчю і заходом знаходяться

варіанти відповідей

південний схід і південний захід

північний схід і північний захід

південний схід і північний захід

Запитання 12

Головним напрямком для орієнтування є лінія

варіанти відповідей

південь- схід

південь-північ

північ-південь

Запитання 13

Скільки основних і проміжних сторін горизонту?

варіанти відповідей

а) 4

б) 6

в) 8

г) 10

Запитання 14

Де ми не можемо бачити лінію горизонту?

Познач усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

а) на морі, на полі

б) у місті, в горах

в) у лісі, на горбистій місцевості

г) на луках, в степу

Запитання 15

Продовж речення:

Опівдні в Північній півкулі Сонце завжди буде на ...

варіанти відповідей

а) півночі

б) заході

в) сході

г) півдні

Запитання 16

Закінчи речення:

Мохи та лишайники люблять багато вологи, тому вкривають стовбури дерев та камені з ....

варіанти відповідей

а) південної сторони

б) північної сторони

в) західної сторони

г) східної сторони

Запитання 17

За допомогою чого можна орієнтуватися вночі?

варіанти відповідей

а) за місяцем

б) за Полярною зіркою

в) за мохами і лишайниками

г) за Сонцем

Запитання 18

Полярна зірка завжди вказує на...

варіанти відповідей

а) південь

б) північ

в) захід

г) схід

Запитання 19

Якщо опівдні ви стали обличчям до своєї тіні, то яка сторона горизонту буде ліворуч?

варіанти відповідей

а) північ

б) південь

в) захід

г) схід

Запитання 20

Якщо стати обличчям на північ, то в якому напрямку буде схід?

варіанти відповідей

позаду

попереду

зліва

справа

Запитання 21

За допомогою чого можна орієнтуватися на місцевості, коли немає компаса?

варіанти відповідей

за допомогою Сонця та місцевих ознак.

за допомогою тільки місцевих ознак.

за допомогою тільки Сонця.

Запитання 22

В якому напрямку рухаються туристи, якщо вони бачать Полярну зірку справа?

варіанти відповідей

Захід

Північ

Схід

Південний захід

Запитання 23

Орієнтуватися на місцевості означає...

варіанти відповідей

вміти визначати сторони горизонту

вміти записати сторони горизонту

Запитання 24

За допомогою якого приладу найкраще орієнтуватися?

варіанти відповідей

Годинника

Компаса

Телефона

Запитання 25

З північного боку на деревах, каменях росте ...

варіанти відповідей

більше листя

більше моху

Запитання 26

З якого боку дерев або пеньків мурахи будують свої мурашники?

варіанти відповідей

З північного боку

З південного боку

Зі східного боку

Запитання 27

Стрілка компаса завжди вказує на ..

варіанти відповідей

схід

південь

північ

Запитання 28

На який напрямок вказує Полярна зірка?

варіанти відповідей

Північ

Південь

Захід

Схід

Запитання 29

Азимут - це кут між напрямком на .... і напрямком на якийсь предмет на місцевості

варіанти відповідей

північ

південь

захід

схід

Запитання 30

Якими способами можно користуватися на місцевості для орієнтування?

варіанти відповідей

за місцевими ознаками

за полуденною тінню

за Полярною зорею

за компасом

Запитання 31

Визначте азимут мішаного лісу ?

варіанти відповідей

3600

900

1800

2250

2700

00

Запитання 32

Укажіть одиниці, у яких вимірюється азимут

варіанти відповідей

градуси

кілограми

кілометри

проміле

Запитання 33

В якому напрямку знаходиться дерево?

варіанти відповідей

північ

південь

захід

схід

Запитання 34

Якому напрямку відповідає азимут 180°?

варіанти відповідей

північ

південь

захід

схід

Запитання 35

Основні сторони горизонту - ...

варіанти відповідей

північ, південь, захід, схід

північ, південь, захід

південний захід, південний схід, північний захід, північний схід

захід, схід

Запитання 36

В якій країні вперше винайшли компас.

варіанти відповідей

Китай

Монголія

Японія

Росія

Запитання 37

Хто здійснив першу навколосвітню подорож?

варіанти відповідей

Ф. Магеллан

Ф. Дрейк

Х. Колумб

Васко да Гама

Марко Поло

Р. Амундсен

Запитання 38

Перетворіть числовий масштаб 1:40 000 в іменований?

варіанти відповідей

в 1 см 40 м

в 1 см 400 м

в 1 см 4000 м

Запитання 39

Який вид масштабу зображен на малюнку?

варіанти відповідей

числовий

іменований

лінійний

Запитання 40

Чим менша територія зображена на карті, тим ...... масштаб карти

варіанти відповідей

більший

менший

Запитання 41

Перетворіть іменований масштаб в 1 см 250 м в числовий

варіанти відповідей

1:2 500

1:25 000

1:2 500 000

Запитання 42

Азимут - це кут між напрямком на .... і напрямком на якийсь предмет на місцевості

варіанти відповідей

північ

південь

захід

схід

Запитання 43

В якому напрямку знаходиться дерево?

варіанти відповідей

північ

південь

захід

схід

Запитання 44

Визначте азимут мішаного лісу ?

варіанти відповідей

3600

900

1800

2250

2700

00

Запитання 45

Як називається прилад, за допомогою якого можна найточніше визначити сторони горизонту

варіанти відповідей

барометр

флюгер

компас

Запитання 46

Якими способами можно користуватися на місцевості для орієнтування?

варіанти відповідей

за місцевими ознаками

за полуденною тінню

за Полярною зорею

за компасом

Запитання 47

На який напрямок вказує Полярна зірка?

варіанти відповідей

Північ

Південь

Захід

Схід

Запитання 48

Що означає орієнтуватися?

варіанти відповідей

Знати своє місцезнаходження

Уміння орієнтуватися на місцевості

Розрізняти головні і проміжні сторони горизонту

Запитання 49

До основних сторін горизонту відносять?

варіанти відповідей

Північ, Південь, Захід, Схід

Північний схід, Південний схід, Південний захід, Північний захід

Запитання 50

Географічна довгота буває

варіанти відповідей

Північна та південна

Західна та східна

Північна та східна

Запитання 51

Паралелі на географічних картах позначаються:

варіанти відповідей

Від 0 до 90

Від 0 до 180

Від 0 до 360

Запитання 52

Лінія на глобусі,яка проведена на однаковій відстані від полюсів:

варіанти відповідей

Екватор

Тропік

Мередіан

Запитання 53

Ім'я вченого, на давній карті якого вперше з'явились градусна сітка:

варіанти відповідей

Птоломей

Ератосфен

Бехайм

Запитання 54

Градусна широтв буває:

варіанти відповідей

Західна та східна

Північна та південна

Північна та східна

Запитання 55

Лінії на глобусі, що з'єднують північний та південний полюси це:

варіанти відповідей

Мередіани

Паралелі

Полярні кола

Запитання 56

Виберіть правильне твердження:

варіанти відповідей

Усі точки материка Африка мають лише північну широту

Всі точки Євразії мають північну широту

Всі точки Південної Америки мають північну широту

Запитання 57

Пункт розташований на схїд від Києва може мати такі координати:

варіанти відповідей

50*пн ш 12*сх д

50*пн ш 112*схд

50*пн ш 30*сх д

Запитання 58

Переведіть числовий масштаб в іменований.

1:1000000

варіанти відповідей

в 1 см - 100 км

в 1 см - 100 м

в 1 см - 10 км

в 1 см - 1000 м

Запитання 59

Модель Землі, виконана у масштабі із застосуванням умовних позначень - це...

варіанти відповідей

географічна карта

план місцевості

глобус

азимут

Запитання 60

Яким кольором позначають гори на карті?

варіанти відповідей

коричневим

жовтим

зеленим

блакитним

Запитання 61

Що означає цей умовний знак?

варіанти відповідей

плодовий сад

озеро

мішані ліси

Запитання 62

Що означає цей умовний знак?

варіанти відповідей

річка

озеро

болото

Запитання 63

Зменшене зображення невеликої ділянки земної поверхні - це...

варіанти відповідей

глобус

географічна карта

план місцевості

Запитання 64

Який напрямок вказують паралелі?

варіанти відповідей

північ і південь

захід і схід

Запитання 65

Яким кольором позначають водойми на карті?варіанти відповідей

коричневим

жовтим

блакитним

зеленим

Запитання 66

План - це ...(оберіть правильні твердження)

варіанти відповідей

у перекладі з латинської означає площина, рівне місце.

малюнок з допомогою умовних знаків земної поверхні на папері

зменшене детальне зображення невеликої ділянки земної поверхні, виконане у великому масштабі за допомогою умовних знаків

Запитання 67

Оберіть серед запропонованих 4 вірні твердження щодо умовних знаків плану місцевості:

варіанти відповідей

прості і нагадують самі предмети

річки, озера, болота (водні об'єкти) зображують блакитним кольором

всі дороги намальовані чорним кольором у вигляді лінії

об'єкти рослинного світу (ліси, чагарники, сади, парки) зображують на зеленому фоні

обєкти земної поверхні (яри, горби, кар'єри ..) зображують лініями коричневого кольору

поля та городи зафарбовують різними кольорами, залежно від того, яку культуру там вирощують

Запитання 68

Як можна визначити напрямок на плані місцевості?

варіанти відповідей

Напрямки на плані потрібно визначати для того, щоб дізнатися, де розміщені об'єкти

На планах місцевості напрямок на північ часто позначають стрілкою

Якщо на плані місцевості стрілка не вказана, то вважають, що напрям на північ - це вверх, на південь - вниз, згідно рамки плану

Запитання 69

З’ясуйте, коли вперше в літописах вжито назву «Україна»:

варіанти відповідей

1187р.                     

1213р

1667р.

1919р.

Запитання 70

Визначте, з якою країною кордон нашої держави проходить через річку Дніпро:


варіанти відповідей

Румунія

Білорусь

Молдова

Польща

Запитання 71

Визначте крайню північну точку України:

      

варіанти відповідей

с. Грем’яч

с. Мілове

с. Рання Зоря

с. Соломонове       

Запитання 72

З’ясуйте, який поясний час запроваджено в Україні:


варіанти відповідей

Західноєвропейський

середньоєвропейський

східноєвропейський

центральноєвропейський

Запитання 73

Визначте, як називається кут між північним напрямком дійсного (географічного) меридіана і напрямком на об’єкт(точку):

      

варіанти відповідей

дійсний азимут

магнітний азимут

дирекцій ний кут

магнітне схилення  

Запитання 74

Визначте, якими умовними знаками зображують кордони, річки, тектонічні розломи, трубопроводи:


варіанти відповідей

позамасштабні

лінійні

пояснювальні

контурні

Запитання 75

Приблизна протяжність території України із заходу на схід становить:


варіанти відповідей

1500 км

1316 км

1200 км

893 км

Запитання 76

Визначте, за якими картами визначають дирекційні кути:


варіанти відповідей

топографічними

політичними

фізичними

кліматичними

Запитання 77

Сухопутним сусідом України є:

            

варіанти відповідей

Угорщина

Болгарія

Чехія

Туреччина 

Запитання 78

Приблизна протяжність території України з півночі на південь становить:


варіанти відповідей

1003 км

993 км

893 км

1316 км

Запитання 79

Визначте форму правління та форму адміністративно-територіального устрою України:

варіанти відповідей

Монархія

Федеративна

Республіка

Унітарна

Запитання 80

Морським сусідом України є:

        

варіанти відповідей

Угорщина

Румунія

Чехія

Греція  

Запитання 81

Лінія зміни дат проходить по:

варіанти відповідей

екватору

нульовому меридіану

180 ° меридіану

23° паралелі

Запитання 82

Час на даному меридіані називається :

варіанти відповідей

поясним

літнім

місцевим

зимовим

Запитання 83

Визначте, якою буде різниця в місцевому часі між крайніми точками України за умови,що східна точка - 40°13' сх.д., а західна точка - 22°08'сх. д.                   

                 

варіанти відповідей

60 хв (1 год 00 хв)

30 хв (0,5 год)

72 хв (1 год 12 хв)

120хв (2 год)    

Запитання 84

Виберіть числовий масштаб, якщо 1 см на карті відповідає 500 м на місцевості.


варіанти відповідей

1:500

1:5 000

1: 50 000

1: 500 000

Запитання 85

Кут, між напрямком дійсного і магнітного меридіанів


варіанти відповідей

магнітний азимут

дійсний азимут

магнітне схилення

дирекцій ний кут

Запитання 86

Кут між північним напрямком магнітного меридіана та напрямком на певний об’єкт (точку)

варіанти відповідей

магнітний азимут

дійсний азимут

магнітне схилення

дирекцій ний кут

Запитання 87

Кут між північним напрямком вертикальної лінії кілометрової сітки і напрямком на об’єкт (точку)

варіанти відповідей

магнітний азимут

дійсний азимут

магнітне схилення

дирекцій ний кут 

Запитання 88

Кут між північним напрямком дійсного (географічного) меридіана і напрямком на об’єкт (точку)

варіанти відповідей

магнітний азимут

дійсний азимут

магнітне схилення

дирекцій ний кут 

Запитання 89

Іменований масштаб – в 1 см 300 м. Яким буде числовий масштаб?

варіанти відповідей

1 : 300

1 : 300 000

1 : 3 000

   1 : 30 000

Запитання 90

Якою буде відстань 100 м на плані, якщо його масштаб – в 1 см - 10 м.

варіанти відповідей

100 см

10 см

1см

50см

Запитання 91

Як називають складання плану місцевості за заданим маршрутом або за ходом руху вздовж витягнутих довгих ділянок місцевості або об′єктів?

варіанти відповідей

маршрутне полярне знімання

Аерофотозйомка

Окомірна маршрутна зйомка

Окомірна полярна зйомка

Запитання 92

Як називають зменшене зображення невеликої території, виконане за допомогою умовних знаків у великому масштабі?

варіанти відповідей

Географічна карта

План місцевості

Масштаб

Схема

Запитання 93

Масштаб показує,

варіанти відповідей

у скільки разів зменшено дійсні розміри на карті.

у скільки разів збільшено дійсні розміри на карті.

у скільки разів збільшено чи зменшено дійсні розміри на карті.

Запитання 94

Кут між напрямком на північ та напрямком на будь-який предмет- це

варіанти відповідей

Компас

Нівелір

Азимут

Теодоліт

Запитання 95

Визначте масштаб карти, якщо відомо, що 10 см. на ній відповідають 1000 км. на місцевості:

варіанти відповідей

А) 1 : 100;

Б) 1 : 10000000;

В) 1 : 1000000;

Г) 1 : 10000;

Запитання 96

1:500000

Який це вид масштабу?

варіанти відповідей

Числовий

Іменований

Лінійний

Запитання 97

Перевести числовий масштаб в іменований 1:500

варіанти відповідей

В 1 см 5м

В 1см 10м

В 1см 100м

В 1см 1000м

Запитання 98

Як позначають об'єкти на плані?варіанти відповідей

 За допомогою умовних знаків

За допомогою малюнків


За допомогою графіків

Запитання 99

Що позначають на плані місцевості лінійними знаками?

(оберіть варіанти відповідей)

 

варіанти відповідей

 дороги

сади

мости

річки

будівлі

Запитання 100

Що позначають на карті значковими (позамасштабними) умовними знаками?

(варіанти відповідей)


варіанти відповідей

вітряк

фруктовий сад

озеро

джерело

річка

Запитання 101

Розшифруйте умовний знак?

варіанти відповідей

фруктовий сад

рідколісся

кущі

вирубаний ліс

Запитання 102

Розшифруйте умовний знак?

варіанти відповідей

річка, луки

 озеро, болото

озеро, луки

море, пляж

Запитання 103

Що на плані позначають зеленим кольором?

варіанти відповідей

дороги

річки

рослинність

піски

Запитання 104

Виберіть контурні (площинні) умовні знаки?

(варіанти відповідей)

варіанти відповідей

ліси,

джерело

чагарники

болота

сади

дороги

Запитання 105

Блакитним кольором на плані зображені?

варіанти відповідей

озера, ліси

річки, озера

піски, сади

луки, річки

Запитання 106

Градусна сітка Землі складається з таких умовних ліній:

варіанти відповідей

паралелей;

меридіанів

горизонталей

Запитання 107

Паралель, проведена на однаковій відстані від полюсів – це:

варіанти відповідей

екватор

нульовий меридіан;

Запитання 108

прилад для вимірювання висоти, називають?

варіанти відповідей

нівелір

гномон

метр

термометр

Запитання 109

карта масштабом 1: 5000000 це?

варіанти відповідей

великомасштабна

середньомасштабна

дрібномасштабна

малюнок

Запитання 110

В якій півкулі відносно екватора розташована Україна?

варіанти відповідей

східній

західній

північній

південній

Запитання 111

Який об'єкт є початком для відліку географічної широти:

варіанти відповідей

нульовий меридіан

екватор

північний полюс

південний полюс

Запитання 112

Укажіть вид масштабу "в1см-150м":

варіанти відповідей

іменнований

лінійний

поперечний

числовий

Запитання 113

Довжина екватора в кілометрах?

варіанти відповідей

4000 км

30076 км

40000 км

20000 км

Запитання 114

Умовна лінія, проведена від полюса до полюса це:

варіанти відповідей

паралель

меридіан

легенда карти

горизонталь

Запитання 115

географічна довгота міста Вашингтон (Північна Америка)(дивитись форзац підручника) становить?

варіанти відповідей

780зх.д.

880зх.д.

700зх.д.

750зх.д.

Запитання 116

географічна широта вулкана Кіліманджаро (Африка) (дивитись форзац підручника), становить?

варіанти відповідей

100Пд.ш.

080Пд.ш.

020Пд.ш.

050Пд.ш.

Запитання 117

Який напрямок вказують паралелі?

варіанти відповідей

північ і південь

захід і схід

Запитання 118

Яким кольором позначають водойми на карті?варіанти відповідей

коричневим

жовтим

блакитним

зеленим

Запитання 119

Що використовують для зображення на карті земної поверхні?

варіанти відповідей

умовні знаки

умовні малюнки

Запитання 120

Зменшене зображення невеликої ділянки земної поверхні - це...

варіанти відповідей

глобус

географічна карта

план місцевості

Запитання 121

Коричневим кольором на фізичній карті позначають ...

варіанти відповідей

річки.

гори

рівнини.

Запитання 122

Масштаб показує,

варіанти відповідей

у скільки разів зменшено дійсні розміри на карті.

у скільки разів збільшено дійсні розміри на карті.

у скільки разів збільшено чи зменшено дійсні розміри на карті.

Запитання 123

Мередіани - це лінії, які вказують напрям...

варіанти відповідей

захід- схід.

північ- південь.

схід- південь.

Запитання 124

Паралелі - це лінії, що вказують напрям ...

варіанти відповідей

захід-схід.

північ-південь.

захід- північ.

Запитання 125

Карту, на якій нанесено гори й рівнини, океани й моря, річки й озера та інші природні об'єкти називають ...

варіанти відповідей

політичною.

фізичною.

історичною.

Запитання 126

Якій стороні світу відповідає азимут 2250?

варіанти відповідей

північний захід

північний схід

південний захід

південний схід

Запитання 127

Географічна карта- це:

варіанти відповідей

зменшене в багато разів зображення на папері всієї поверхні земної кулі або окремих її частин за допомогою масштабу й умовних знаків.

зменшене або збільшене зображення земної кулі на папері.

креслення вигляду зверху невеликої ділянки земної поверхні.

Запитання 128

Якою буде відстань на місцевості, якщо відстань на карті між пунктами 5 см, а числовий масштаб карти становить 1:100000?

варіанти відповідей

5 км

500 м

500 км

50 км

Запитання 129

У вигляді дробового числа записують масштаб

варіанти відповідей

іменований і лінійний

іменований

лінійний

числовий

Запитання 130

Укажіть три особливості економіко-географічного положення України

варіанти відповідей

територія країни має сприятливі кліматичні умови для розвитку сільського господарства

на кордонах країни існують природні бар'єри , які перешкоджають створенню транспортних коридорів для переміщення вантажів та пасажирів

країна має протяжну й досить порізану береову лінію, що сприяє розвитку морського транспорту й рибальства

країна межує виключно з членами ЄС

через її територію проходять транзитом такі види вантаів, як природний газ, нафта, метал із Росії до Центральної та Західної Європи

Запитання 131

За допомогою чого можна виміряти магнітний азимут?

варіанти відповідей

транспортир

лінійка

компас

циркуль-вимірювач

Запитання 132

Знайдіть правильні твердження про географічне положення України

варіанти відповідей

територія України розташована в західній півкулі Землі

Україна - держава Східної Європи

більша частина України лежить в межах помірного кліматичного поясу

на півдні Україна має вихід до внутрішнії морів Індійского океану

Україна суходолом межує з сімома країнами

Запитання 133

Як накреслити план великого предмета?

варіанти відповідей

Зменшити справжні розміри

Збільшити справжні розміри

Накреслити на весь аркуш

Запитання 134

Що вказує, у скільки разів зменшено (або збільшено) справжні розміри предметів і відстань між ними?

варіанти відповідей

Ширина і довжина

Розміри плану

Масштаб

Запитання 135

Що називають кресленням вигляду згори невеликої ділянки земної поверхні?

варіанти відповідей

Карту

План місцевості

Глобус

Запитання 136

За допомогою чого на плані зображують зображення?

варіанти відповідей

Малюнків

Умовних знаків

Підписують словами

Запитання 137

Де позначають масштаб на плані?

варіанти відповідей

По центру вертикально

Внизу

Угорі

Запитання 138

Що можна визначити за допомогою масштабу?

варіанти відповідей

Відстань між предметами на місцевості

Відстань від Сонця до предмета

Запитання 139

Хто користується планом місцевості?

варіанти відповідей

Геологи, будівельники, агрономи

Будівельники, вчителі, агрономи

Агрономи, геологи, продавці

Запитання 140

Як розміщені предмети на місцевості?

варіанти відповідей

Населені пункти виділені іншим кольором

Відповідно до розміру

Відповідно до сторін горизонту

Запитання 141

Що таке план?

варіанти відповідей

Вигляд великих предметів, будівель, невеликих ділянок земної поверхні згори

Креслення у певному масштабі великих предметів, будівель, невеликих ділянок земної поверхні такими, якими їх бачимо згори

Зображення окремих об'єктів на папері за допомогою умовних позначень

Запитання 142

Що таке масштаб?

варіанти відповідей

Число, яке показує, у скільки разів зменшено або збільшено реальні відстані на плані чи карті

Збільшене або зменшене зображення земної поверхні на папері

Число, яке використовують під час складання плану чи карти

Запитання 143

Градусна сітка Землі складається з таких умовних ліній:

варіанти відповідей

паралелей

меридіанів

горизонталей

бергштрихів

Запитання 144

Нульових меридіанів на глобусі або карті можна провести:

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 145

Найдовша паралель – це:

варіанти відповідей

Південний тропік;

екватор

Північне полярне коло

Гринвіч

Запитання 146

Меридіани – це:

варіанти відповідей

умовні лінії на карті, що з`єднують два полюси

умовні лінії на карті, розташовані паралельно до екватора

лінії, які з`єднують точки з однаковою висотою

Запитання 147

Оберіть характерні ознаки меридіанів

варіанти відповідей

лінії, які вкажують напрямок на північ та південь

лінії неоднакової довжини

їх можна провести через будь яку точку земної поверхні

уявні лінії, які оперізують земну кулю із заходу на схід

Запитання 148

В градусах довжина меридіана становить

варіанти відповідей

360 градусів

180 градусів

90 градусів

45 градусів

Запитання 149

В градусах довжина паралелей становить

варіанти відповідей

10 градусів

90 градусів

180 градусів

360 градусів

Запитання 150

Лінії на плані або карті, що з’єднують точки з однаковою абсолютною висотою називаються…

варіанти відповідей

вертикалями

 горизонталями

 бергштрихами

відносною висотою

Запитання 151

 Від рівня якого моря в Україні ведеться відлік абсолютної висоти точок земної поверхні?

варіанти відповідей

Азовського

Балтійського

Чорного

Білого

Запитання 152

Визначте відносну висоту горба, якщо його абсолютна висота становить 213 м, а горизонталь біля підошви проведена на висоті 201 м.

варіанти відповідей

214 м

 414 м

14 м

  12 м

Запитання 153

Що таке відносна висота?

варіанти відповідей

риска, що проведена перпендикулярно до горизонталі і вказує вільним кінцем, у якому напрямку схил знижується

лінія на плані або карті, що з’єднує точки з однаковою абсолютною висотою

перевищення однієї точки земної поверхні над іншою

перевищення точки земної поверхні над рівнем моря

Запитання 154

Який схил горба є найкрутішим?

варіанти відповідей

 західний

східний

південний

  північний

Запитання 155

Що зображено на даному рисунку?

варіанти відповідей

горб

 яма

яр

пагорб

Запитання 156

На планах і географічних картах наносять висоту точок ... 

варіанти відповідей

 відносну

абсолютну

 точну

приблизну

Запитання 157

на скільки метрів від Ірші підноситься місто Малин, якщо абсолютна висота Малина становить 149 метрів, а поверхня Дніпра в межах міста лежить на висоті 130 метрів над рівнем Балтійського моря

варіанти відповідей

149

19

130

279

Запитання 158

Якою буде відстань 100 м на плані, якщо його масштаб – в 1 см - 10 м.

варіанти відповідей

100 см

10 см

1см

50см

Запитання 159

Як називають складання плану місцевості за заданим маршрутом або за ходом руху вздовж витягнутих довгих ділянок місцевості або об′єктів?

варіанти відповідей

маршрутне полярне знімання

Аерофотозйомка

Окомірна маршрутна зйомка

Окомірна полярна зйомка

Запитання 160

Як називають зменшене зображення невеликої території, виконане за допомогою умовних знаків у великому масштабі?

варіанти відповідей

Географічна карта

План місцевості

Масштаб

Схема

Запитання 161

Іменований масштаб – в 1 см 300 м. Яким буде числовий масштаб?

варіанти відповідей

1 : 300

1 : 300 000

1 : 3 000

   1 : 30 000

Запитання 162

Кут між напрямком на північ та напрямком на будь-який предмет- це

варіанти відповідей

Компас

Нівелір

Азимут

Теодоліт

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест