Test

Додано: 22 квітня 2020
Предмет: Англійська мова, 5 клас
Тест виконано: 1 раз
12 запитань
Запитання 1

My sister ....... at the seaside last weekend.

варіанти відповідей

 isn't

aren't

wasn't

weren't

Запитання 2

Nick ....... at home. He was at school.

варіанти відповідей

 isn't

weren't

wasn't

aren't

Запитання 3

It was Sunday yesterday so they weren't ...... school.

варіанти відповідей

 in

at the

 in the

at

Запитання 4

The weather ........ rainy last autumn.

варіанти відповідей

wasn’t

was no

weren’t 

were no

Запитання 5

Last weekend I was ...... mountains with my cousins.

варіанти відповідей

at the

in the

at

in

Запитання 6

Anna and her children...... happy to see me. 

варіанти відповідей

werer

was

were

wasn't

Запитання 7

…... your aunt a nurse? — Yes, she …... .

варіанти відповідей

Were, was

Were, were

Was, was

Was, were

Запитання 8

…... you an engineer? — Yes, I....….

варіанти відповідей

Were, was

Was, were

Were, were

Was, was

Запитання 9

Ann stared at her reflection...... mirror.

варіанти відповідей

at the

on the

in the

in

Запитання 10

SpongeBob lived....... bottom of the ocean.

варіанти відповідей

in the

on the

in

at the

Запитання 11

We saw a lot of birds ...... sky.

варіанти відповідей

on the

on

in the

at the

Запитання 12

She …..... cinema two months ago.

варіанти відповідей

was in the

was in

was at the

was at

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест