Тест "Грунти. Природні комплекси"

Додано: 4 травня 2020
Предмет: Географія, 6 клас
Тест виконано: 14 разів
25 запитань
Запитання 1

Жива оболонка ....так називають

варіанти відповідей

Гідросферу

Літосферу

Біосферу

Атмосферу

Запитання 2

У результаті взаємодіі організмів одного з одним та з неживою природою на земній кулі утворюються...

варіанти відповідей

Природні екосистеми

Грунти

Навколишнє середовище

Повітря

Запитання 3

Ліс, степ, болото, озеро, це приклади

варіанти відповідей

Компонентів природи

Оболонок Землі

Природніх екосистем

Природніх комплексів

Запитання 4

Верхній пухкий родючий шар гірських порід це...

варіанти відповідей

Грунт

Пісок

Глина

Запитання 5

Материнська порода - це....

варіанти відповідей

Властивість грунту

Основа грунту

Грунтовий горизонт

Запитання 6

Найчастіше материнськими породами є....

варіанти відповідей

Пісок, глина, лес

Грунт

Вода

Рослинний і тваринний світ

Запитання 7

Основна властивість грунту - це....

варіанти відповідей

Водопроникність

Щільність

Грудкуватість

Родючість

Запитання 8

Сукупність всіх грунтів що вкривають нашу планету називають

варіанти відповідей

Грунтовим горизонтом

Грунтовим профілем

Грунтовим покривом

Грунтовим шаром

Запитання 9

Найродючіші грунти

варіанти відповідей

Сірі лісові

Чорноземи

Каштанові

Дерново підзолисті

Запитання 10

Надзвичайно швидко природне середовище зникає внаслідок:

варіанти відповідей

Зелених насаджень, створення парків

Швидкого росту міст, розвитку промисловості, вирубки лісів

Внаслідок знищення рослин і тварин занесених до Червоноі книги

Забруднення річок

Запитання 11

Спустелення земель спричиняє...

варіанти відповідей

Стихійні природні явища

Забруднення вод

Забруднення грунтів

Вирубка лісів та випас худоби

Запитання 12

Щоб зменшити руйнування середовища життя рослин та тварин потрібно:

варіанти відповідей

Створювати нові заповідники, природні парки в містах та селах

Підгодовувати тварин взимку, не зривати квітів навесні

Очишчувати узбіччя від дикоростучих трав

Не забруднювати річок, озер, морів

Запитання 13

Взаємопов' язані природні компоненти що на певній ділянці становлять єдине ціле це....

варіанти відповідей

Природній комплекс

Природнє середовище

Компонент природи

Навколишнє середовище

Запитання 14

Внаслідок взаємодіі біосфери, гідросфери, літосфери, атмосфери утворюється

варіанти відповідей

Географічна оболонка

Природня зона

Природно територіальний комплекс

Навколишнє середовище

Запитання 15

Найбільший природний комплекс Землі це

варіанти відповідей

Географічна оболонка

Природня зона

Кліматичний пояс

Океан

Запитання 16

У постійному обміні речовин та енергіі географічноі оболонки проявляється така іі властивість як

варіанти відповідей

Ритмічність

Зональність

Цілісність

Запитання 17

Закономірна повторюваність в часі всіх природніх явищ та процесів це....

варіанти відповідей

Зональність

Цілісність

Ритмічність

Запитання 18

Материки та океани, гори, рівнини, ліси, степи це....

варіанти відповідей

Природні комплекси

Компоненти природи

Природні зони

Запитання 19

За співвідношенням тепла та вологи виділяють

варіанти відповідей

Кліматичні пояси

Природні зони

Типи грунтів

Запитання 20

За законом широтноі зональності на рівнинах змінюються..

варіанти відповідей

Природні зони

Лісові масиви

Річки

Компоненти природи

Запитання 21

У горах природні зони змінюються за законом .....

варіанти відповідей

Висотноі поясності

Широтноі зональності

Співвідношення тепла та вологи

Грунтового покриву

Запитання 22

Яку природню зону зображено на фото

варіанти відповідей

Мішаних лісів

Савани та рідколісся

Степи

Пустелі

Запитання 23

Яка природня зона на карті позначена жовтим кольором....

варіанти відповідей

Степи

Пустелі

Вологі екваторіальні ліси

Савани та рідколісся

Запитання 24

Яка природня зона зображена на фото

варіанти відповідей

Мішаних та широколистих лісів

Лісостеп

Арктичні пустелі

Пустелі

Запитання 25

Яку природню зону на карті позначено зеленим кольором

варіанти відповідей

Перемінно вологі екваторіальні ліси

Савани

Пустелі

Напівпустелі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест