24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Тест на повторення ЗНО

Додано: 2 квітня
Предмет: Історія України
14 запитань
Запитання 1

Первісна людина з`явилася на території сучасної України близько

варіанти відповідей

1 млн років тому.

 500 тис. років тому.

250 тис. років тому.

2 млн років тому.

Запитання 2

Місто, в якому Володимир Святославич одружився за християнським обрядом

варіанти відповідей

Корсунь (Херсонес)

Переяслав

Київ

Константинополь

Запитання 3

Галицьке князівство отримало свою назву від найбільшої річки, що протікала його територією

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 4

Однією з умов Городельської унії 1413 р. було:

варіанти відповідей

закріплення за феодалами-православними рівних прав з католиками

закріплення за феодалами-католиками в Литві виключного права займати державні посади

проголошення католицизму державною релігією в Литві

проголошення православ'я державною релігією в Литві

Запитання 5

Позначте подію, що відбулася 1 липня 1569 p.

варіанти відповідей

Укладення Люблінської унії

Прийняття Третього Литовського статуту

Прийняття Другого Литовського статуту

Смерть польського короля Сигізмунда II Августа

Запитання 6

Позначте дату утворення уніатської (сучасної Української греко-католицької церкви)

варіанти відповідей

1620 p.

1586 p.

1596 p.

1569 p.

Запитання 7

Позначте риси внутрішнього життя Гетьманщини, що вирізняли її з-поміж сусідніх держав, зокрема Московії:

4 правильно=)

варіанти відповідей

тяглість до європейськості, відкритість та демократичність суспільства, розквіт освіти і науки, релігійна толерантність.

замкнутість суспільства, неприйняття чужоземних впливів, релігійний фанатизм.

розвиток козацького землеволодіння, що ґрунтувалося на використанні вільнонайманої праці.

наявність міського самоврядування.

відсутність міського самоврядування.

монархічна форма правління.

республіканська форма правління.

розвиток феодального землеволодіння, що передбачає закріпачення селян.

Запитання 8

Народні повстання проти пропольської політики І. Виговського в 1657-1658 рр. очолили:

варіанти відповідей

Іван Богун та Яків Барабаш.

Яків Барабаш і Павло Тетеря.

Іван Сірко та Мартин Пушкар.

Мартин Пушкар та Яків Барабаш.

Запитання 9

Переяславський колегіум розпочав свою діяльність через 12 років після заснування Харківського та через 38 років після відкриття Чернігівського колегіумів.

варіанти відповідей

Ні.

Так.

А бог його знає.

А може Ситник.

Запитання 10

Рух гайдамаків у ХVІІІ ст. розпочався:

варіанти відповідей

на Лівобережжі.

на Галичині та на Закарпатті.

на Правобережній Україні.

на Слобожанщині.

Запитання 11

Кріпосне право на Півдні України (Новоросії) було запроваджено в:

варіанти відповідей

1780 р.

1775 р.

1796 р.

1765 р.

Запитання 12

Про заснування якого навчального закладу йдеться в уривку з історичного джерела:

«Місцем його заснування було обрано місто.., де вперше засяяло й звідси розлилося по всій Давній Русі світло істинної [християнської] віри. Заснований університет, названий... на честь великого просвітителя Русі, удостоєний прийняттям під особливе покровительство Його імператорської величності...»?

варіанти відповідей

Новоросійського університету

 Харківського університету

Київського університету

Чернівецького університету

Запитання 13

Внаслідок трьох поділів Речі Посполитої українська Східна Галичина разом з польською Західною Галичиною ввійшли до австрійського коронного краю - Королівства Руського.

варіанти відповідей

Ні.

Так.

Запитання 14

Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте завдання. «У тих землях, що обійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними». В уривку йдеться про

варіанти відповідей

Польське національно-визвольне повстання 1863-1864 рр.

реформи Марії-Терезії та Йосифа II 1770-1780-х рр. 

революцію 1848-1849 рр. в Австрійській імперії.

Польське повстання 1830-1831 рр.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест