Test on writing 4 form

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Англійська мова, 4 клас
Тест виконано: 24 рази
14 запитань
Запитання 1

The weather was sunny ... Kyiv yesterday.

варіанти відповідей

in

on

at

Запитання 2

Mike is staying at the hotel ... week.

варіанти відповідей

on

for

in

Запитання 3

They usually travel ... plane ... business.

варіанти відповідей

on; for

by; at

by; on

Запитання 4

The train N56 arrives ... station ... 2p.m.

варіанти відповідей

at; at

on; at

from; in

Запитання 5

It takes 2 hours to get ...Ternopil to Lviv ... car.

варіанти відповідей

to; by

from; by

from; on

Запитання 6

The Dniper is ... river in Ukraine.

варіанти відповідей

long

longer

the longest

Запитання 7

Winter is ... than autumn.

варіанти відповідей

cold

colder

the coldest

Запитання 8

A tram is ... than a car.

варіанти відповідей

big

bigger

the biggest

Запитання 9

Tropical forests are becoming ...

варіанти відповідей

small

smaller

the smallest

Запитання 10

I ... to school two days ago.

варіанти відповідей

don`t go

didn`t go

not go

Запитання 11

John ... his grandpa last week.

варіанти відповідей

visit

visited

visits

Запитання 12

... Sam ... a letter to his friend yesterday?

варіанти відповідей

Did; write

Do; write

Is; write

Запитання 13

My lessons usually ... at 8.30.

варіанти відповідей

start

starts

started

Запитання 14

Jane usually ... one cup of milk every day.

варіанти відповідей

drink

drank

drinks

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест