Test_Welcome 1_Writing

Додано: 30 квітня 2020
Предмет: Англійська мова, 3 клас
Копія з тесту: Test_Welcome 1_Writing
24 запитання
Запитання 1

1. We .............. in the park every Sunday.

варіанти відповідей

are playing

play

Запитання 2

2. Look! Oscar ...............a snowman.

варіанти відповідей

makes

is making

Запитання 3

3. My sister doesn't like ................. .

варіанти відповідей

cooking

cook

Запитання 4

4. .................... is Masid? - In the kitchen.

варіанти відповідей

Where

When

Запитання 5

5. Lin is reading a book. Look at .......!

варіанти відповідей

him

her

Запитання 6

6. Can hippos swim?

варіанти відповідей

Yes, they can

Yes, it can

Запитання 7

7. The twins .............. watch TV on Mondays.

варіанти відповідей

don't

doesn't

Запитання 8

8. How ............ apples have you got?

варіанти відповідей

much

many

Запитання 9

9. How ................. meat have you got?

варіанти відповідей

much

many

Запитання 10

10. The crocodile has got ........................... .

варіанти відповідей

long body

a long body

Запитання 11

11. ................ Tom often drive a car?

варіанти відповідей

Does

Do

Запитання 12

12. Can you see? Lin ..................... chocolate.

варіанти відповідей

eats

is eating

Запитання 13

13. Are they .................... a bike?

варіанти відповідей

rideing

riding

Запитання 14

14. They are writing a test. Let's help ...............!

варіанти відповідей

them

me

Запитання 15

15. Look! Wendy is .....................!

варіанти відповідей

runing

running

Запитання 16

16. My mother always .....................to music.

варіанти відповідей

listens

listen

Запитання 17

17. Do we swim in the pool on Sundays?

варіанти відповідей

Yes, you do

Yes, we do

Запитання 18

18. My parrot usually .................... in the room.

варіанти відповідей

flyes

flies

Запитання 19

19. ............ old are you? - I am ten.

варіанти відповідей

How

Who

Запитання 20

20. I'm swimming! Look at .............!

варіанти відповідей

I

me

Запитання 21

21. Are rabbits clean animals?

варіанти відповідей

Yes, it are

Yes, they are

Запитання 22

22. .............. is your birthday? - In September.

варіанти відповідей

When

Who

Запитання 23

23. Listen! The girls ...................... !

варіанти відповідей

sing

are singing

Запитання 24

24. Sarah ........................ to Britain every winter.

варіанти відповідей

doesn't travel

isn't travelling

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест