Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Тести до уроку "Населенні пункти.Урбанізація"

Додано: 18 квітня 2019
Предмет: Географія, 8 клас
Тест виконано: 2772 рази
8 запитань
Запитання 1

Що є основною ознакою міста ?  

варіанти відповідей

характер будівель у населеному пункті

розгалужена соціальна інфраструктура

характер зайнятості населення

екологічний стан середовища

Запитання 2

Як називають процес швидкого зростання частки міського населення та поширення міського способу життя?

варіанти відповідей

рурбанізація

міська агломерація

урбанізація

субурбанізація

Запитання 3

Як називають скупчення населених пунктів, між якими існують різноманітні тісні зв’язки та відбуваються маятникові міграції населення?

варіанти відповідей

мегаполіс

міська агломерація

урбанізована зона

міста-мільйонери

Запитання 4

Які ознаки має населений пункт в Україні, що має статус міста?

варіанти відповідей

переважна більшість населення працює у промисловості та сфері послуг

переважна більшість населення працює у сільському господарстві

наявність багатоповерхових будинків

чисельність населення понад 10 тис. осіб

чисельність населення понад 2 тис. осіб

наявність розвиненої інфраструктури

високий природний приріст

Запитання 5

Які характерні риси властиві процесу урбанізації?

варіанти відповідей

зростання частки сільського населення

зростання частки міського населення

концентрація населення в невеликих містах

концентрація населення у великих містах

утворення міських агломерацій

концентрація господарства у невеликих містах

зменшення частки міського населення

Запитання 6

Як називається процес відпливу міського населення в передмістя, що супроводжується зростанням і розвитком приміської зони?

варіанти відповідей

хибна урбанізація

субурбанізація

міська агломерація

урбанізація

Запитання 7

Яке твердження щодо України є правильним?

варіанти відповідей

притаманні низький рівень та високі темпи урбанізації

Київська агломерація належить до моноцентричних агломерацій

відсутність міст-мільйонерів

у лісостеповій зоні сформувався хутірський тип розселення сільського населення

Запитання 8

1 балів

Яке твердження щодо визначення альфа-міст є правильним?

варіанти відповідей

є найбільшими за кількістю населення у світі

мають давню історію

відіграють важливу роль у політичному та економічному житті світу

є столицями держав

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест