Тести ЗНО 2021 РІК

Додано: 26 квітня
Предмет: Історія України, 11 клас
Тест виконано: 12 разів
13 запитань
Запитання 1

Завдання 1

У яку історико-археологічну добу людиною вперше винайдено знаряддя праці, що зображені на рисунку?

варіанти відповідей

А

палеолітБ

мезоліт

В

неоліт

Г

бронзовий вік

Запитання 2


Завдання 2


На карті жирною лінією позначено межі Київської Русі за часів князювання

варіанти відповідей

А

Аскольда.
Б

Олега.

В

Святослава.

Г

Володимира.

Запитання 3


Завдання 3


Козацьке військо, очолюване наказним гетьманом А. Ждановичем, у грудні 1656 — липні 1657 рр. вело бойові дії проти Польщі спільно з

варіанти відповідей

А

австрійським військом.


Б

московським військом.

В

татарським і турецьким військами.

Г

трансильванським і шведським військами.


Запитання 4


Завдання 4


За стильовими ознаками можна встановити, що зображена пам’ятка культури України є прикладом архітектури

варіанти відповідей

А

бароко.
Б

класицизму.

В

модерну.

Г

готики.

Запитання 5


Завдання 5


Укажіть головну відмінність «молодих громад» від «старої громади», що існували в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ ст.?

варіанти відповідей

А

виступали за політизацію національно-визвольної боротьби

Б

діяли як легальні культурно-просвітні організації

В

активно готували народне повстання проти самодержавства

Г

брали участь у терористичній діяльності російських народників

Запитання 6

Завдання 6

У якому році у Львові створено перший осередок товариства «Просвіта»?

варіанти відповідей

А

1849 р.

Б

1868 р.

В

1875 р.

Г

1892 р

Запитання 7


Завдання 7


Що стало безпосереднім наслідком оприлюднення цитованого документа?

«…визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв’язана… ми [Центральна Рада] рішуче ставимось проти замірів самовільного здійснення автономії України до Всеросійського Учредительного Зібрання…»

варіанти відповідей

А

призначення Генерального секретаріату

Б

формування Вільного козацтва

В

скликання З’їзду народів Росії

Г

збройний виступ самостійників

Запитання 8


Завдання 8


У роки нової економічної політики у сфері трудових відносин

варіанти відповідей

А

упроваджувалося прикріплення робітників до підприємств.

Б

здійснювалася примусова трудова мобілізація.

В

застосовувався вільний найм робочої сили.

Г

масово створювалися трудові армії та трудові табори.

Запитання 9


Завдання 9


Яка подія спонукала до ухвалення цитованого документа? «1. Карпатська Україна є незалежна Держава. 2. Назва Держави є Карпатська Україна. 3. Карпатська Україна є республіка на чолі з президентом, вибраним Сеймом Карпатської України. 4. Державною мовою Карпатської України є українська мова. 5. Барвами державного прапора Карпатської України є синя і жовта...»

варіанти відповідей

А

розчленування та ліквідація Чехо-Словаччини

Б

початок Другої світової війни

В

напад Німеччини на Радянський Союз

Г

«визвольний похід» Червоної армії в Західну Україну

Запитання 10

Напередодні нападу на СРСР А. Гітлер заявив:

«Що стосується війни на Сході, то, звичайно, вона буде сувора. Але ні на мить не сумніваюсь в успіху. Передусім я сподіваюсь, що ми зможемо надовго забезпечити собі базу продовольства в Україні. Вона постачатиме ресурси, які нам будуть потрібні...»

У якому стратегічному плані було конкретизовано такі заяви нацистського лідера?

Запитання 11

Напередодні нападу на СРСР А. Гітлер заявив:

«Що стосується війни на Сході, то, звичайно, вона буде сувора. Але ні на мить не сумніваюсь в успіху. Передусім я сподіваюсь, що ми зможемо надовго забезпечити собі базу продовольства в Україні. Вона постачатиме ресурси, які нам будуть потрібні...»

У якому стратегічному плані було конкретизовано такі заяви нацистського лідера?

варіанти відповідей

А

«Барбаросса»
Б

«Ост»

В

«Цитадель»


Г «Вісла»

Запитання 12


Завдання 11


Запровадження в 1957 р. в Українській РСР системи раднаргоспів призвело до

варіанти відповідей

А

передання підприємств республіки в союзне підпорядкування.
Б

стрімкого розвитку підприємств воєнно-промислового комплексу.

В

підпорядкування більшості підприємств Раді міністрів республіки.

Г

відновлення командно-адміністративної системи управління.

Запитання 13


Завдання 13

Яке визначення відповідає поняттю «номенклатура»?

варіанти відповідей

А

узагальнююча назва посадовців різних рівнів, що є ланками командно-адміністративної системи
Б

система, за якої функціонують і ведуть боротьбу за владу партії різної політичної орієнтації

В

політика розміщення промислових об’єктів без урахування наявної сировинної бази, трудових ресурсів тощо

Г

система управління, за якої частина функцій центральної влади переходить до місцевих органів самоврядування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест