Тестова робота з астрономії за рік

Додано: 28 березня
Предмет: Астрономія, 11 клас
34 запитання
Запитання 1

Що вивчає астрономія

варіанти відповідей

вивчає положення і рух небесних тіл та їх систем

фундаментальна наука, яка вивчає об’єкти Всесвіту та Всесвіт в цілому

паранаукова система знань, спираючись на яку, нібито можливо за розташуванням небесних тіл передбачати майбутнє.

вивчає походження, будову та еволюцію Всесвіту як єдиного цілого.

Запитання 2

 Що означає слово «планета»?

варіанти відповідей

"блукаюче світило"

"падаюча зірка"

"схожа на Землю"

"довговолоса"

Запитання 3

Найбільша планета - це ...

варіанти відповідей

Юпітер

Марс

Уран

Сатурн

Запитання 4

Найвіддаленіша планета - це ...

варіанти відповідей

Нептун

Сатурн

Уран

Марс

Запитання 5

Як класифікують зорі за кольором?варіанти відповідей

Червоні, блакитні, червоні, жовті, сині, фіолетові. 

Блакитні, білі, жовті, червоні.

Фіолетові, білі, блакитні, жовті, червоні, сині.

Жовті, блакитні, білі, сині.

Запитання 6

На скільки сузір’їв розділено небо?варіанти відповідей

108

88

68

12

Запитання 7

Слово галактика в перекладі з грецької мови означає:


 

  

  

  

варіанти відповідей

Чумацький Шлях

Сріблястий Шлях

Молочний Шлях

Великий Шлях

Запитання 8

Структурні рівні Всесвіту

варіанти відповідей

 Планети

  

Галактики

 

 Мікросвіт

 Макросвіт

 Мегасвіт

  Космос

Запитання 9

Який об’єкт розміщений у центрі Нашої Галактики?

варіанти відповідей

зоряне скупчення;

червоний гігант;

білий карлик;

чорна діра.

Запитання 10

Великий Вибух — це...

варіанти відповідей

вибух потужної зорі

вибух ядра комети

момент об'єднання галактик

момент початку розширення Всесвіту

Запитання 11

Скільки зір можна побачити неозброєним оком?

варіанти відповідей

близько 3000

близько 6000

близько 9000

близько 12000

Запитання 12

Хто перший використав телескоп для спостережень за небесними світилами?

варіанти відповідей

Клавдій Птолемей

Ісаак Ньютон

Микола Коперник

Галілео Галілей

Запитання 13

Яку структуру має наша Галактика?

варіанти відповідей

спіральну

неправильну

еліптичну

кулясту

Запитання 14

Коли стався Великий Вибух?Приблизно ...

варіанти відповідей

1 000 000 000 років до нашої ери.

100 років до нашої ери.

20 000 000 000 000 років до нашої ери.

15 000 000 000 років до нашої ери.

Запитання 15

Укажіть середню температуру Всесвіту.

варіанти відповідей

2,7 К

-300 °С

300 К

0 °С

Запитання 16

Від чого залежить майбутнє всесвіту?

варіанти відповідей

від його середньої густини

від його швидкості поширення

від людей майбутнього

від сонячної системи

Запитання 17

Які об'єкти входять до складу нашої Галактики?

варіанти відповідей

Зоряних систем

Міжзоряного газу

Пилу

Тесної матерії

Інопланетяни

Астероїди

Запитання 18

Яке положення сонячної системи в галактиці?

варіанти відповідей

В центрі (< 5 000 св. років)

Дуже далеко від центру (>105 000 св. років)

Далеко від центру (<35 000 св. років)

Близько до центру(<15 000 св. років)

Запитання 19

Приблизний центр Галактики міститься в сузір'ї

варіанти відповідей

Оріона

Зодіака

Стрільця

Гідра

Запитання 20

Видимий річний шлях Сонця серед зір називають .....

варіанти відповідей

світловим роком 

орбітою

екліптикою

віссю екліптики

Запитання 21

Галактика - це...

варіанти відповідей

гігантська зоря

космічна система, яка складається із зоряних скупчень, систем, окремих зір та інших космічних тіл

скупчення планет та їх супутників

сузір'я

Запитання 22

Найвищу температуру поверхні має планета

варіанти відповідей

Венера

Марс

Меркурій

Земля

Запитання 23

На поверхні якої планети, спостерігається найбільші коливання температури

варіанти відповідей

Венері

Марсі

Меркурії

Землі

Запитання 24

Відстань до зір вимірюють у...

варіанти відповідей

Світлових роках

Зоряних величинах

Парсеках

Запитання 25

У результаті якого процесу виділяється енергія в надрах Сонця?

варіанти відповідей

реакції відновлення

термоядерні реакції

реакції синтезу

термоокисні реакції

Запитання 26

Астрономічна одиниця - це ...

варіанти відповідей

середня відстань від Землі до Місяця

середня відстань від Землі до зір

середня відстань від Землі до Сонця

середня відстань від Землі до Марсу

середня відстань від Землі до центру Галактики

відстань, яку проходить світло у вакуумі за рік

відстань, яку проходить світло у вакуумі за секунду

Запитання 27

Як називається точка небесної сфери, що знаходиться в нас над головою ?

варіанти відповідей

надир

зеніт

кульмінація

полюс

Запитання 28

У чому полягає перший закон Кеплера?

варіанти відповідей

Квадрати сидеричних періодів обертання планет навколо Сонця свіввідносяться як куби великих півосей їхніх орбіт

будь-які два тіла з масами М і m притягуються із силою, величина якої прямо пропорційна добутку їхніх мас та обернено пропорційна квадрату відстаней між ними

усі планети обертаються навколо Сонця по еліпсах, Сонце розташоване в одному з фокусів цих еліпсів

радіус-вектор планети за однакові проміжки часу описує рівні площі

Запитання 29

Який тип календаря використовується в Україні?

варіанти відповідей

сонячний

місячний

сонячно-місячний

і сонячний, і місячний

Запитання 30

Як називається точка орбіти, де планета знаходиться найближче до Сонця?

варіанти відповідей

Перигелій

Перигей

Апогей

Афелій

Апекс

Запитання 31

Як формулюється ІІІ закон Кеплера?

варіанти відповідей

Під дією тяжіння одне небесне тіло рухається в ролі тяжіння іншого небесного тіла по одному з конічних перерізів - еліпсу, колу, параболі, гіперболі

Планети рівномірно рухаються по строго колових орбітах, в одному з фокусів яких є Сонце

Два тіла притягуються одне до одного із силою, пропорційною добутку мас ціх тіл і обернено пропорційно квадрату відстані між ними

Квадрати сидеричних періодів обертання двох плане відносяться як куби великих півосей їхніх орбіт

Запитання 32

Північний полюс світу розташований ....

варіанти відповідей

у Арктиці

у Антарктиці 

у сузір'ї Мала Ведмедиця

у сузір'ї Велика Ведмедиця

Запитання 33

Який закон використовують для визначення радіуса зір астрономи?

варіанти відповідей

Закон всесвітніх зірок

Закон Габлла

Закон Коперника

Закон Стефана-Больцмана

Запитання 34

Світловий рік - це ...

варіанти відповідей

відстань, яку проходить Земля навколо Сонця за 1 рік

середня відстань від Землі до Сонця

середня відстань від Землі до Місяця

тривалість одного оберту Землі навколо центру Галактики

тривалість одного оберту Землі навколо своєї осі

тривалість одного оберту Землі навколо Сонця

відстань, яку проходить світло у вакуумі за рік

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест