Державна атестація 22.06.21 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

250 запитань
Запитання 1

Наземна споруда, що має внутрішній простір для людської діяльності, називається...

варіанти відповідей

будівлею

спорудою

інженерною спорудою

ферма

Запитання 2

Систему розташування приміщень у будівлі називають...

варіанти відповідей

об'ємно-планувальним елементом

об'ємно-планувальним вирішенням

конструктивним елементом

конструктивною схемою

Запитання 3

Конструктивний елемент будівлі, який сприймає навантаження від надземної частини і передає на основу, називають...

варіанти відповідей

стіною;

фундаментом

перекриттям

перегородкою

Запитання 4

Двері всередині квартири повинні відчинятись:

варіанти відповідей

всередину

у будь-яку сторону

назовні

відсутня правильна відповідь

Запитання 5

Стрічкові фундаменти не виконують з:

варіанти відповідей

дерева

залізобетону

цегли

буту

Запитання 6

Назвіть конструктивний елемент, який виконує тільки несучі функції:

варіанти відповідей

фундаменти

стіна

перекриття

перегородка

Запитання 7

Який метод закріплення треба застосувати для лесових ґрунтів?

варіанти відповідей

ущільнення

силікатизація

цементація

електрохімічне

Запитання 8

Здатність будівлі зберігати рівновагу під час зовнішніх впливів називають...

варіанти відповідей

міцністю

стійкістю

довговічністю

жорсткість

Запитання 9

Сукупність правил координації розмірів будівель та їхніх елементів на основі кратності цих розмірів установленій одиниці (модулю) називають...

варіанти відповідей

об'ємно-планувальним вирішенням

єдиною модульною системою

основним модулем

конструктивною схемою

Запитання 10

Малоповерховими будівлями прийнято вважати будівлі поверховістю до:

варіанти відповідей

2 поверхів

3 поверхів

4 поверхів

5 поверхів

Запитання 11

 Які види розмірів треба застосувати при проектуванні плану будівлі?

варіанти відповідей

номінальні

конструктивні

натуральні

госновні координаційні

Запитання 12

Знайдіть об'ємно-планувальний параметр будівель:

варіанти відповідей

проліт

глибина закладання

висота будівлі

глибина промерзання

Запитання 13

Який конструктивний тип будівлі треба застосувати при проектуванні житлового будинку?

варіанти відповідей

каркасний

безкаркасний

з неповним каркасом

змішаний

Запитання 14

Назвіть найкращу конструкцію фундаментів для будівель із значним навантаженням, при високому рівні ґрунтових вод та слабких ґрунтах.

варіанти відповідей

стрічкові

стовпчасті

суцільні

збірні

Запитання 15

Безкаркасні будівлі не мають:

варіанти відповідей

колон

несучих стін

плит перекриття

миттєвих навантажень

Запитання 16

Які вимоги поставлені до будівлі, якщо вона повністю відповідає тому процесу, для якого призначена?

варіанти відповідей

технічні

функціональні

архітектурно-художні

естетичні

Запитання 17

Будівлі ІІ групи за ступенем довговічності мають термін служби:

варіанти відповідей

від 20 до 50 років

від 50 до 100 років

від 100 до 150 років

від 1 до 5 років

Запитання 18

За конструктивною схемою фундаменти бувають:

варіанти відповідей

жорсткі

збірні

монолітні

стрічкові

Запитання 19

Назвіть найбільш ефективний конструктивний тип великопанельної громадської будівлі…

варіанти відповідей

безкаркасний

каркасно-панельний

комбінований

безкаркасна з поздовжніми несучими стінами

Запитання 20

Повнокаркасні будівлі не мають:

варіанти відповідей

колон

ригелів

фундаментів

несучих стін

Запитання 21

Якому модулю кратні віконні прорізи у виробничих будівлях за шириною і висотою?

варіанти відповідей

за шириною – 300 і 600 мм, за висотою – 600 мм

за шириною – 800 мм, за висотою – 600 мм

за шириною – 200 мм, за висотою -600 мм

за шириною – 1000 мм, за висотою -600 мм

Запитання 22

Який метод закріплення найкраще застосувати для середньозернистих пісків?

варіанти відповідей

цементацію

випалювання

ущільнення

силікатизація

Запитання 23

Ґрунти, властивості яких поліпшені тим чи іншим способом, називаються:

варіанти відповідей

природними основами

штучними основами

неприродними основами

підсиленими

Запитання 24

Вертикальні конструктивні елементи будівлі. які відокремлюють приміщення від зовнішнього середовища, називають:

 

варіанти відповідей

фундаментами

стінами

покрівлею

перекриттями

Запитання 25

Потовщення стіни з похилою передньою гранню, яке виконується для підвищення стійкості проти дії горизонтальних зусиль, називають....

варіанти відповідей

пілястрами

півколоною

колона

контрфорсом

Запитання 26

Яку треба взяти товщину переділки, щоб створити малотеплопровідний шар між незахищеними займистими елементами і нагрітою частиною димоходу?

варіанти відповідей

250 мм

120 мм

380 мм

510 мм

Запитання 27

Штучні способи закріплення ґрунтів – це…

варіанти відповідей

цементація

різьбове з'єднання

болтове з'єднання

клепка

Запитання 28

Суцільні фундаменти виконують у вигляді:

варіанти відповідей

стрічки

стовпа

плити

таких фундаментів не існує

Запитання 29

Під підошвою фундаменту влаштовується:

варіанти відповідей

подушка

підошва

основа

плита

Запитання 30

Знайдіть товщину несучої поперечної стіни із залізобетонних панелей:

варіанти відповідей

160 мм

80 мм

100 мм

70 мм

Запитання 31

Великі залізобетонні корбки являють собою окремі приміщення і виготовляються в заводських умовах, називають...

варіанти відповідей

великими блоками

об'ємними блоками

панелями

залізобетонні панелі

Запитання 32

Назвіть найбільш поширений спосіб опертя об'ємних блоків:

варіанти відповідей

по чотирьох кутах

по двох коротких сторонах

по двох довгих сторонах

по периметру

Запитання 33

Вкажіть недоліки великопанельних будівель:

варіанти відповідей

одноманітність

високі темпи будівництва

підвищення продуктивності праці

висока вартість

Запитання 34

Назвіть найкращу конструкцію фундаментів для будівель із значним навантаженням, при високому рівні ґрунтових вод та слабких грунтах.

варіанти відповідей

стрічкові

стовпчасті

суцільні

гзбірні

Запитання 35

Горизонтальний елемент сходів, розташований між поверхами і на рівні поверху, називають...

варіанти відповідей

сходами

сходовою площадкою

маршем

косоур

Запитання 36

Вкажіть розміри східців за висотою у фундаментах «стаканного» типу...

варіанти відповідей

0,3; 0,45 м

0,3; 0,5 м

0,4; 0,6 м

0,1; 0,2 м

Запитання 37

Який вид кладки дає змогу значно збільшити товщину стін й мати економію матеріалів?

варіанти відповідей

суцільна

колодязьна

багаторядна

трирядна

Запитання 38

Знайдіть глибину опирання суцільних плит перекриття на стіни великих панелей...

варіанти відповідей

50-70 мм

100 мм

100-120 мм

20-30 мм

Запитання 39

Прогони опирають на...

 

варіанти відповідей

цегляну кладку

залізобетонну подушку

на фундамент

на перегородки

Запитання 40

При якій системі цегляної кладки поперечні ряди чергуються з ложковими?

варіанти відповідей

ланцюгова

багаторядна

п’ятирядна

трирядна

Запитання 41

Деформаційний шов виконується

варіанти відповідей

на ширину всієї будівлі між стінами першого та другого поверху

на висоту всієї будівлі від фундаменту до карнизу стіни

на висоту трьох останніх поверхів із заповненням його утеплювачем

на ширину більш високої частини будівлі між першим поверхом і фундаментом

Запитання 42

Горизонтальну гідроізоляцію стін виконують:

варіанти відповідей

між фундаментною подушкою і фундаментними блоками

між фундаментом і стіною на глибині 0,5 м нижче рівня землі

між фундаментом і стіною на висоті більшій 0,15 м вище рівня землі

між фундаментом і стіною на глибині 0,15 м від рівня вимощенн

Запитання 43

Назвіть основні елементи каркасу будівлі:

варіанти відповідей

колони, фундаменти, стіни

колони, ферми, балки

колони, ферми або балки, плити, горизонтальні та вертикальні зв'язки

колони, стінові панелі, плити покриття, ферми

Запитання 44

Профільний горизонтальний виступ, що завершує стіну або розподіляє її на частини або яруси, називають:

варіанти відповідей

карнизом

цоколем

ризалітом

фронтоном

Запитання 45

Напівкруглий, багатогранний засклений виступ у стіні будівлі, що проходить через кілька поверхів або на всю висоту (звичайно крім першого поверху), називається:

варіанти відповідей

балконом

еркером

лоджією

вікном

Запитання 46

Капітальні стіни армують конструктивно:

варіанти відповідей

посередині фасадної стіни

за відсутності розчину в кладці

у місцях примикання зовнішніх та внутрішніх стін

при виконанні кладки в зимових умовах

Запитання 47

Згідно із вказівками діючих норм з теплоізоляції будівель при новому будівництві утеплення стін необхідно проводити:

варіанти відповідей

зі сторони внутрішньої поверхні огородження приміщень

із зовні

у середині стіни

використання утеплювача забороняється

Запитання 48

Найменша грань брускової цегли називається:

варіанти відповідей

ложок

тичок

постіль

бокова

Запитання 49

Елемент, що з'єднує між собою дерев'яні конструкції, називають:

варіанти відповідей

сандриком

щипцем

еркером

нагелем

Запитання 50

Поверх, призначений для розміщення інженерного обладнання, називається:

варіанти відповідей

мансардним

горищним

підвальним

технічним

Запитання 51

Поверх, заглиблений більше ніж на половину висоти приміщення нижче рівня вимощення, називається:

варіанти відповідей

цокольним

підвальним

надземним

мансардним

Запитання 52

Товща поверхневих геологічних порід ґрунтів, на які передається навантаження від будівлі, називається:

варіанти відповідей

фундаментом

землею

основою

ґрунторослинним шаром

Запитання 53

Зовнішня стіна, яка не має фундаменту називається:

варіанти відповідей

несучою

самонесучою

навісною

перегородкою

Запитання 54

За призначенням усі будівлі поділяються на:

варіанти відповідей

цивільні

промислові

сільськогосподарські

багатоповерхові

Запитання 55

Житлові будинки належать до:

варіанти відповідей

промислових будівель

сільськогосподарських будівель

цивільних будівель

громадських будівель

Запитання 56

Будівлі із дерев'яними поштукатуреними несучими конструкціями мають такий ступень вогнестійкості:

варіанти відповідей

5

4

3

2

Запитання 57

За кількістю поверхів на одноповерхові та багатоповерхові поділяють…

варіанти відповідей

промислові будівлі

житлові будівлі

суспільні будівлі

складські приміщення і резервуари

Запитання 58

Система перев'язки швів буває…

варіанти відповідей

ланцюгова

бутова

поверхнева

бутобетонна

Запитання 59

За конструктивними ознаками поширений вид опалубок такі як…

варіанти відповідей

клинова

розбірно-переставна

гвинтова

підкісна

Запитання 60

Які бувають ворота виробничих будівель за конструкцією?

варіанти відповідей

металеві та метало-дерев'яні

збірні та монолітні

двостулкові, розсувні, підйомні, відкотні

підйомні, відкотні

Запитання 61

Термін "Планування будівельного виробництва" в організації будівництва означає:

варіанти відповідей

систему організаторської та економічної діяльності, пов'язану з процесом завчасного передбачення бажаного майбутнього і ефективних шляхів його досягнення

удосконалення практики організації проектування та організації виробництва будівельно-монтажних і спеціалізованих робіт

концентрація всіх наявних в організації матеріальних, технічних і фінансових ресурсів на обмеженій кількості об'єктів, що споруджуються одночасно

скорочення трудомісткості і тривалості робіт, що виконуються на будівельному майданчику

Запитання 62

Які відмінні риси потокового методу в порівнянні з послідовним і паралельним методами організації робіт?

варіанти відповідей

кожна наступна робота може починатися до завершення попередньої роботи

кожна наступна робота може починатися лише по закінченні попередньої роботи

забезпечує планомірний і ритмічний випуск готової будівельної продукції на основі безперервної і рівномірної роботи бригад (ланок) незмінного складу

кожній наступній роботі призначають однакову тривалість і сполучають виконання цих робіт у часі, забезпечуючи тим самим послідовне виконання однотипних робіт і паралельне – різнотипних

Запитання 63

Одним з основних питань які враховуються під час проектування розміщення вантажопідйомних машин на будівельних майданчиках є:

варіанти відповідей

забезпечення простору, достатнього для огляду машиністом крана робочої зони й необхідного в процесі монтажу маневрування

збереження заданого темпу виконання робіт

визначення необхідної кількості кранів і місць їх розташування, з позначкою габаритів, шляхів руху, зон роботи, огорожі шляхів

параметри й розміщення на плані будівель конструкцій, які монтуються, їх масу і габарити

Запитання 64

Авторський нагляд як зовнішній контроль якості будівництва виконує наступні функції:

варіанти відповідей

контролює правильність забудови ділянки і дотримання чинних технічних правил виконання робіт

виконує технічний нагляд за якістю робіт і перевіряє обсяги виконаних робіт

контролює відповідність виконаних робіт проектним рішенням, а також якість будівельно-монтажних робіт

контролює виконання правил охорони праці, техніки безпеки і трудового законодавства

Запитання 65

Приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів не державної власності здійснюється:

варіанти відповідей

Державною приймальною комісією

Державною технічною комісією

органами державного архітектурно-будівельного контролю

районними або міськими виконкомами ради народних депутатів

Запитання 66

Який порядок формування робочих комісій?

варіанти відповідей

створюється замовником

створюється генпідрядником

інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю

районним або міським виконкомом ради народних депутатів

Запитання 67

Показник ефективності управління зростає при:

варіанти відповідей

скороченні обсягів реалізованої продукції

зростанні прибутку підприємства

при зростанні фінансових витрат на управління

зростанні собівартості продукції

Запитання 68

Загальне керівництво розробкою та впровадженням комплексної системи управління якістю здійснює:

варіанти відповідей

керівник будівельної організації

головний інженер будівельної організації

спеціальна служба управління якістю

метрологічна служба будівельної організації

Запитання 69

Назвіть вихідні дані для розробки будгенплану:

варіанти відповідей

генеральний план підприємства, яке будується

типові технологічні карти

карти трудових процесів

всі відповіді вірні

Запитання 70

Що таке норма часу?

варіанти відповідей

величина затрат робочого часу, встановлена для виконання одиниці роботи (продукції) працівником (групою працівників) відповідної кваліфікації за певних організаційно-технічних умов виробництва

кількість одиниць роботи, яка повинна бути виконана за одиницю часу ( місяць) одним або групою працівників відповідної кваліфікації

кількість одиниць роботи, яка повинна бути виконана за одиницю часу (годину, ) одним або групою працівників відповідної кваліфікації

кількість одиниць обслуговування, кількість робочих місць, які повинні обслуговуватися одним або групою працівників відповідної кваліфікації

Запитання 71

Що таке норма чисельності?

варіанти відповідей

кількість працівників відповідного професійно-кваліфікаційного складу, яка необхідна для виконання певних видів робіт або обслуговування конкретних об'єктів

кількість одиниць обслуговування, кількість робочих місць, які повинні обслуговуватися одним або групою працівників відповідної кваліфікації

необхідні витрати часу на виконання одиниці праці одним або групою працівників на підставі раціональної організації, нормальних умов і необхідного технічного оснащення підприємства

кількість одиниць роботи, яка повинна бути виконана за одиницю часу (годину, зміну, місяць) одним або групою працівників відповідної кваліфікації

Запитання 72

Існують такі схеми подання конструкцій з транспортних засобів як…

варіанти відповідей

маятникова, човникова, напівмаятникова

основна, маятникова, човникова, комбінована

основна, маятникова, човникова, напівкомбінована

маятникова, човникова, напівмаятникова, комбінована

Запитання 73

Способи монтажу конструкцій нараховують…

варіанти відповідей

5 способів

7 способів

3 способи

10 способів

Запитання 74

Монтаж – це…

варіанти відповідей

індустріальний механізований метод зведення будівель і споруд з конструктивних елементів монолітного виготовлення

індустріальний механізований метод зведення будівель і споруд з конструктивних елементів заводського виготовлення

індустріальний автоматизований метод зведення будівель і споруд з конструктивних елементів виготовлення

промисловий механізований метод зведення будівель і споруд з конструктивних елементів заводського виготовлення


Запитання 75

Монтаж будівельних конструкцій складається із простих процесів:

варіанти відповідей

транспортні, монтажні, вкладальні

транспорно-монтажні, монтажно-вкладальні

транспортні, монтажні, підготовчі

транспортні, підготовчі, монтажно-кладальні

Запитання 76

Траверси – це…

варіанти відповідей

жорстка тросова конструкція у вигляді балок або ферм

гнучка тросова конструкція у вигляді балок або ферм

гнучка тросова конструкція у вигляді колон або ферм

гнучка гідравлічна конструкція у вигляді балок або ферм

Запитання 77

Підвісні канатні дороги відносяться до наступного вигляду транспорту:

варіанти відповідей

автомобільного

залізничного

спеціального

вертикального

Запитання 78

Можливість установки транспорту під завантаження і розвантаження в обмежених умовах з мінімальними витратами часу називається…

варіанти відповідей

продуктивністю

мобільністю

вантажопотоком

маневреністю

Запитання 79

Несучі палі поділяються на…

варіанти відповідей

стоячі і палі-стійки

висячі і палі-стоячі

висячі і палі-стійки

висячі і комбіновані

Запитання 80

Якість будівельної продукції – це…

варіанти відповідей

вимоги щодо експлуатаційних, комбінованих і народногосподарських цілей;

вимоги щодо експлуатаційних, технічних і народногосподарських цілей;

вимоги щодо експлуатаційних, механічних і народногосподарських цілей;

вимоги щодо експлуатаційних, комбінованих і організаційних цілей.

Запитання 81

Що показується на будгенплані?

варіанти відповідей

майданчики для спортивних ігор

розташування та прив’язку існуючих будівель (споруд), а також тих, що реконструюються, споруджуються з виділенням в їх складі об’єктів, які мають бути використані в різні періоди для потреб будівництва, зокрема будівель і споруд

майданчики для сушіння білизни

дитячі садки і школи

Запитання 82

Від чого залежить розміщення монтажного крана поблизу траншеї?

варіанти відповідей

від глибини котловану або траншеї і характеристики

ґрунтів

від висоти будівлі, яка зводиться

від розмірів будівельного майданчику

від складу бригаду будівельників

Запитання 83

Яка мінімальна довжина підкранового шляху?

варіанти відповідей

12,5 м

25 м

32, 5 м

47 м

 

Запитання 84

Чим повинні бути обладнані входи в будівлю, яка будується?

варіанти відповідей

суцільним навісом шириною не менше ширини входу з вильотом не менше 2 м від стіни, під кутом 70-750

трапом і огорожею

сигнальним освітленням

захисною стрічкою


Запитання 85

Де на будгенплані вказуються місця складування збірних конструкцій?

варіанти відповідей

в зоні роботи крана

в монтажній зоні

в небезпечній зоні доріг

за огорожею

Запитання 86

Яке призначення будівельного генерального плану?

варіанти відповідей

є основним проектним документом, який регламентує організацію будівельного майданчика і обсяг тимчасового будівництва

є основним проектним документом, який регламентує об’ємно- конструктивне рішення будівлі

є основним проектним документом, який регламентує витрати робочого часу на зведення об’єкта

є основним проектним документом, що регламентує кількість людиногодин

Запитання 87

Ширина тимчасової дороги при двосторонньому русі повинна бути:

варіанти відповідей

не менше 2,5 м

не менше 3,5 м

не менше 6 м

не менше 9 м

Запитання 88

Хто затверджує завдання на проектування?

варіанти відповідей

головний інженер проектної організації

замовник

головний інженер генпідрядної організації

наглядова рада

Запитання 89

В які ґрунти заглиблюють висячі палі?

варіанти відповідей

піщані

пружні

скельні

вологонасичені

Запитання 90

Назвіть систему перев’язування швів цегляного мурування, де 5 ложкових рядів перекриваються одним тичковим рядом:

варіанти відповідей

багаторядна система перев’язування швів

однорядна система перев’язування швів

трирядна

п'ятирядна

Запитання 91

Що таке споруда?

варіанти відповідей

конструкції, розміри і форми яких визначаються техніко-економічними розрахунками

з'єднання елементів жорсткими вузлами

шарнірне з'єднання елементів один з одним

система будівлі

Запитання 92

Які споруди використовують в будівництві?

варіанти відповідей

тільки геометрично незмінювані споруди

геометрично змінювані споруди

статичні визначні споруди

статичні невизначені споруди

Запитання 93

Що називається навантаженням?

варіанти відповідей

дія на спорудження або його елементи за допомогою зовнішніх впливі

власна вага споруди

вплив між елементами споруди

опора споруди

Запитання 94

Які види навантажень розрізняють по тривалості впливу?

варіанти відповідей

постійні і тимчасові

зосереджені і розподілені

статичні і динамічні

поверхневі і об'ємні

Запитання 95

Що називається постійним навантаженням?

варіанти відповідей

навантаження, що діє на спорудження протягом всього терміну експлуатації

навантаження, прикладена ззовні

вітрові навантаження

снігові навантаження

Запитання 96

По виду застосовуваних в'яжучих матеріалів бетони поділяються на:

варіанти відповідей

щільні, пористі, спеціальні

крупнозернисті, дрібнозернисті, середньозернисті

цементні, силікатні, гіпсові, змішані, спеціальні

щільні, пористі, змішані

Запитання 97

По механічній міцності цементи підрозділяють на наступні марки:

варіанти відповідей

250, 300, 400, 500, 550, 600

300, 400, 500, 550, 600

200, 300, 400, 500, 600

200, 300, 450, 500, 600

Запитання 98

Виробництво залізобетонних виробів і конструкцій здійснюється на:

варіанти відповідей

конвеєрних, поточно-агрегатних, касетних і стендових технологічних лініях

напівконвеєрних, поточно-агрегатних, касетних і стендових технологічних лініях

конвеєрних, поточно-агрегатних, напівкасетних і стендових технологічних лініях

конвеєрних, агрегатних, напівкасетних і стендових технологічних лініях

Запитання 99

Способи ущільнення бетонної суміші:

варіанти відповідей

напруження, вакуумування, центрифугування, пресування

вібрування, вакуумування, центрифугування, пресування

попереднє напруження, напруження, вібрування, пресування

вібрування, вакуумування, змішування, пресування

Запитання 100

Виготовлення арматурних виробів складається з наступних процесів:

варіанти відповідей

правка та нарізання

гнуття прутів, сіток, каркасів

зварювання та в'язання, укрупнююче збирання

гнуття прутів, в'язання сіток, каркасів

Запитання 101

В'яжучі матеріали поділяються на...

варіанти відповідей

гідравлічні та повітряні

повітряні і автоклавного твердіння

гідравлічні, повітряні, штучні

гідравлічні, повітряні і автоклавного твердіння

Запитання 102

Попереднє напруження арматури здійснюється ...

варіанти відповідей

тросовими домкратами

комбінованими домкратами

гідравлічними домкратами

електричними корбами

Запитання 103

Для прискорення процесу твердіння і економії цементу пропарювання виробів може виконуватися в автоклавах під тиском пару..

варіанти відповідей

14 атм

12 атм

10 атм

8 атм

Запитання 104

Марка цементу за міцністю характеризується…

варіанти відповідей

тонкість помелу

міцність на стиск

водонепроникність

водопоглинання

Запитання 105

Морозостійкість матеріалу - це здатність…

варіанти відповідей

матеріалу не замерзати в насиченому водою стані

здатність матеріалу в насиченому водою стані витримувати багатократне поперемінне заморожування і відтавання без видимих ознак руйнування і без значного пониження міцності

не руйнуватися під дією низьких температур в насиченому водою стані

не замерзати

Запитання 106

Марка бетону за водонепроникністю характеризує…

варіанти відповідей

тиск води (МП, при якому зразок-циліндр висотою 15 см не пропускає воду при стандартних випробуваннях

здатність відштовхувати воду

здатність води не змочуватись з поверхнею

здатність не поглинати воду

Запитання 107

Позначення F характеризує марку розчину за…

варіанти відповідей

міцністю

водонепроникністю

морозостійкістю


вагою.

Запитання 108

Позначення W характеризує марку розчину за…

варіанти відповідей

міцністю

водонепроникністю

морозостійкістю

вагою

Запитання 109

Форми для випробовування бетону за міцністю мають розміри…

варіанти відповідей

10×10×10 см3, 15×15×15 см3, 20×20×20 см3

8×8×8 см3

12,5×12,5×12,5 см3

0,8×0,8×13,8 см3

Запитання 110

Сталь - це сплав…

варіанти відповідей

заліза з вуглецем

металу з залізом

заліза з алюмінієм

міді з цинком

Запитання 111

Клас арматурної сталі характеризує її міцність на…

варіанти відповідей

стиск

розтяг

твердість

пластичність

Запитання 112

Міцність бетону більша на…

варіанти відповідей

стиск

згин

сколювання

водонепрникність

Запитання 113

F100 , цифровий показник означає…

варіанти відповідей

водонепроникність матеріалу під струменем води в 100 МПа

кількість циклів заморожування і відтавання

міцність на стиск

вага

Запитання 114

Бетонний розчин складається з…

варіанти відповідей

цемент, вода, щебінь або гравій

цемент, пісок, вода, пластифікатори

цемент, крупний, дрібний заповнювачі, вода, пластифікатори

цемент, вапно, пісок, пластифікатори

Запитання 115

За щільністю бетони поділяють на…

варіанти відповідей

надлегкі, легкі, важкі, надважкі

рідкі, тверді

щільні, пористі

пінобетони, газобетони, звичайні бетони

Запитання 116

Модуль пружності бетону позначається як…

варіанти відповідей

F

R

E

W

Запитання 117

10Н скільки це кілограм сили…

варіанти відповідей

1 кг

0,1 кг

100 кг

1000 кг

Запитання 118

Механічні навантаження за характером зміни в часі бувають…

варіанти відповідей

статичні та динамічні

циліндричні та кубічні

гідравлічні та пневматичні

швидкі та повільні

Запитання 119

Перевагами металевих конструкцій є…

варіанти відповідей

висока несуча здатність, висока надійність, індустріальність

низька вартість, анізотропність

висока корозостійкість та вогнестійкість

стійкий опір агресивним середовищам

Запитання 120

Недоліками металевих конструкцій є…

варіанти відповідей

поганий опір корозії, мала вогнестійкість

погана транспортабельність та складність у виготовленні

проникність газів та рідин

низька міцність в порівнянні з іншими матеріалами

Запитання 121

Алюмінієві сплави в порівнянні зі сталями володіють такими перевагами… 

варіанти відповідей

легші, вища корозійна стійкість, не створюють іскор при ударі

легші, не створюють іскор при ударі, гнучкі

не створюють іскор при ударі, міцніші, пластичніші

вища корозійна стійкість вогнестійкість

Запитання 122

Алюмінієві сплави в порівнянні зі сталями мають наступні недоліки…

варіанти відповідей

менша міцність, низька вогнестійкість, висока вартість в експлуатації, дуже важкі

менша міцність, низька вогнестійкість, висока вартість

низька вогнестійкість, висока вартість в експлуатації, складнощі при посиленні

низька вогнестійкість, поганий опір корозії

Запитання 123

Прокатні профілі поділяються на… 

варіанти відповідей

фасонні, листові

фасонні, гнуті

листові, гнуті

фасонні, листові, гнуті

Запитання 124

Стальні профілі поділяються на…

варіанти відповідей

прокатні, гнуті, зварні

прокатні, гнуті, листові

звичайні та підвищеної міцності

прокатні, гнуті, фасонні

Запитання 125

Двотаври, кутники, швелери належать до…

варіанти відповідей

листових профілів

гнутих профілів

фасонних профілів

листових та гнутих профілів

Запитання 126

Яка властивість металів робить їх дуже близькими до ідеального конструктивного матеріалу?

варіанти відповідей

анізотропність

міцність

ізотропність

індустріальність

Запитання 127

Яким законом описується однакова робота металевих матеріалів на стиск та розтяг?

варіанти відповідей

Пуассона

Ньютона

Журавського

Гука

Запитання 128

Якими є будівельні сталі за вмістом вуглецю в них?

варіанти відповідей

безвуглецеві

маловуглецеві

середньовуглецеві

високовуглецеві

Запитання 129

Скільки груп граничних станів розглядається при розрахунку металевих конструкцій?

варіанти відповідей

три

дві

одна

одна основна і дві додаткові

Запитання 130

Як виконують розрахунок для I групи граничних станів?

варіанти відповідей

за несучою здатністю (міцністю, стійкістю)

за обмеженням граничних деформацій

за допустимими напруженнями і деформаціями

за основним поєднанням навантажень

Запитання 131

Як класифікують навантаження за часом дії на конструкції?

варіанти відповідей

тривалі (постійні), тимчасові (тривалі, короткочасні), особливі

короткочасні і особливі

постійні, тимчасові і короткочасні

постійні, тимчасові тривалі, особливі

Запитання 132

Яким чином на практиці підвищують вогнестійкість металевих конструкцій?

варіанти відповідей

виплавляючи спеціальні сорти сталі з підвищеною вогнестійкістю за рахунок вищої температури плавлення

огородженням сталевих каркасів цегляними стінами

забезпечуючи належну вентиляцію та тепловідведення

утворюючи теплоізоляційні шари з бетону, синтетичних матеріалів, гіпсокартонних плит тощо

Запитання 133

Яким чином здійснюється з'єднання окремих металевих елементів між собою?

варіанти відповідей

з використанням цвяхів, болтів, шпонок, клеїв

на заклепках, болтах, зварних швах

на розчині, іноді поєднують метал з камінням, вкладаючи його в розчин швів

на цвяхах, шурупах і самонарізних гвинтах.

Запитання 134

Який тип з'єднань металевих конструкцій є найпоширенішим?

варіанти відповідей

болтові

на заклепках

зварні

всі використовуються однаково часто

Запитання 135

В чому полягає перевага зварювання над іншими типами з'єднань?

варіанти відповідей

висока міцність та надійність, простота виконання, економія металу

відсутність значних концентрацій напружень поблизу та безпосередньо у швах

потреба у спеціальному обладнанні

відсутність залишкових деформацій

Запитання 136

Які основні матеріали використовуються для виготовлення металевих конструкцій в сучасному будівництві?

варіанти відповідей

чавун, сталь, бронза

сталь і сплави алюмінію

алюміній, чавун, мідь, сталь

сталь, сплави алюмінію, чавун

Запитання 137

Яку сталь називають легованою?

варіанти відповідей

з добавлянням до її складу кремнію

сплави алюмінію і сталі

сплави чавуну з алюмінієм

з добавлянням до її складу марганцю, кремнію, міді, нікелю, хрому тощо

Запитання 138

Як класифікують сталь за способом виготовлення?

варіанти відповідей

легована і мартенівська

мартенівська і конвертерна (бесемерівський процес)

конвертерна і вуглецева

ударно-в'язка і пластична

Запитання 139

Сталь з індексом КП – це…

варіанти відповідей

напівспокійна

спокійна

кипляча

пластична

Запитання 140

Сталь з індексом СП – це…

варіанти відповідей

напівспокійна

спокійна

кипляча

пластична

Запитання 141

Сталь з індексом ПС – це…

варіанти відповідей

напівспокійна

спокійна

кипляча

пластична

Запитання 142

Що означає в маркуванні сталі ВСтЗсп5-1 літери сп?

варіанти відповідей

контроль за механічними якостями

спосіб виготовлення сталі

контроль за хімічним складом

групу міцності

Запитання 143

Що означає на діаграмі роботи сталі 0,2?

варіанти відповідей

умовну границю текучості, що відповідає напрузі при умовному залишковому видовженні 0,2 %

середню границю текучості цієї групи сталей

категорію сталі за хімічним складом, механічними властивостями і ударною в'язкістю

граничний розрахунковий опір в кілограмах на квадратний сантиметр (кг/см2)

Запитання 144

Які види зварних швів використовуються при зварюванні металевих елементів?

варіанти відповідей

внакладку, встик, з накладками, в тавр

встик і кутовий шов

болтові, шпонкові, на клею

під флюсом з використанням дроту без обмазки

Запитання 145

Які сталеві колони використовують в каркасах будівель при невеликих навантаженнях і висотах?

варіанти відповідей

складні суцільного перерізу

суцільного перерізу, з використанням виключно прокатних профілів

складеного перерізу - суцільного або з решітками (наскрізними)

складні з решітками

Запитання 146

Як прикріплюється до фундаменту нижня частина металевих колон каркаса?

варіанти відповідей

через розширену частину, яка називається базою, анкерними болтами

з використанням з'єднань у вигляді врубок анкерними болтами

через розширену частину, яка називається консоллю, анкерними болтами

через розширену частину, яка називається стержнем, анкерними болтами

Запитання 147

Коли виконують удосконалення бази металевих колон шляхом створення розширення у вигляді траверс?

варіанти відповідей

при застосуванні підвісних кранів

при великому навантаженні на колони

в цехах металургійної промисловості

при використанні колон суцільного перерізу

Запитання 148

Колони суцільного перерізу розраховують як…

варіанти відповідей

стиснуті або розтягнуті елементи

згинальні елементи з урахуванням забезпечення стійкості

стиснуті елементи з урахуванням забезпечення стійкості

за нормальними напруженнями, на дію згинальних моментів


Запитання 149

За статичною схемою роботи балки можуть бути…

варіанти відповідей

одно- і багатопрольотні

з прокатних профілів (двотаврів або швелерів)

поверхові (одна на одній) або на одному рівні

розрізні, нерозрізні, консольні

Запитання 150

Як називають системи балок, що утворюють несучу основу перекриттів?

варіанти відповідей

розрізні, нерозрізні, консольні

балкові клітки, де розрізняють головні і другорядні балки

складені перерізи з решіткою

поверхові (одна на одній) або на одному рівні.

Запитання 151

З якого профілю зазвичай виконують елементи ферм (решітки, пояси)?

варіанти відповідей

з двотаврів

спарених швелерів

зі спарених кутників

з труб

Запитання 152

За статичною схемою ферми бувають…

варіанти відповідей

з паралельними поясами, трапецієподібні, трикутні, полігональні, сегментні

трикутні, розкісні, хрестові, ромбічні та ін

балкові (розрізні, нерозрізні, консольні); аркові, рамні, комбіновані

зварені, клепані, болтові

Запитання 153

Викресліть зайве у переліку прямих витрат на будівельні роботи:

варіанти відповідей

вартість будівельних матеріалів

заробітна плата лінійного персоналу

вартість експлуатації машин та механізмів

заробітна плата робітників-будівельників

Запитання 154

«Будівництво» як галузь народного господарства є складовою сфер:

варіанти відповідей

матеріального виробництва

нематеріальної сфери

матеріального та нематеріального виробництва

економічної сфери

Запитання 155

Що є факторами виробництва будівельної продукції?

варіанти відповідей

соціальна інфраструктура

продуктивність праці

робоча сила, засоби праці, предмети праці, земля

природно-кліматичні умови

Запитання 156

Основними фондами називаються:

варіанти відповідей

засоби праці, що багаторазово беруть участь у виробничому процесі без зміни натуральної форми і переносять по частинах свою вартість на новостворений продукт по мірі зносу

продукт, і повертається підприємству протягом одного кругообігу

знаряддя праці, виражені у вартісній формі

фонди, що беруть участь у процесі виробництва і формуванні вартості продукції

Запитання 157

Амортизація - це:

варіанти відповідей

період часу, протягом якого основні засоби використовуються підприємством

втрата знаряддями праці своєї вартості і поступове перенесення її на заново створений продукт з метою нагромадження коштів відтворення цих знарядь праці

частка погашення балансової вартості основних засобів на оновлення

вартість відтворення основних засобів на момент їх переоцінки

Запитання 158

До оборотних фондів належать такі засоби виробництва:

варіанти відповідей

ті, що беруть участь у виробництві кілька циклів і свою вартість переносять на новий продукт по частинах

нереалізована продукція та кошти в розрахунках і касі

ті, що беруть участь у виробництві один цикл і свою вартість переносять на новий продукт повністю

ті, що беруть участь у виробництві кілька циклів і свою вартість переносять на новий продукт повністю, змінюючи фізичну форму

Запитання 159

Трудові ресурси - це:

варіанти відповідей

усі люди працездатного віку

люди працездатного віку, що працюють

ті, що знаходяться на навчанні

частина населення, яка бере або може брати участь у виробництві продукції

Запитання 160

Собівартістю називається:

варіанти відповідей

грошовий вираз сукупних матеріальних і трудових витрат підприємства на виробництво одиниці продукції

затрати уречевленої праці, що містить в собівартість використаних засобів виробництва

затрати живої праці на одиницю продукції

вартість продукту, створеного необхідною працею

Запитання 161

Ціна будівельної продукції - це:

варіанти відповідей

грошовий вираз вартості продукції

грошова форма затрат праці, необхідної для виробництва продукції

грошовий вираз витрат виробництва

виробнича собівартість плюс чистий прибуток

Запитання 162

Товарна будівельна продукція - це:

варіанти відповідей

частина валової продукції, яка вже реалізована

грошовий дохід від реалізації товарів та послуг за вирахуванням витрат на реалізацію

сумарна вартість товарів за мінусом платежів до бюджету та за кредит

кількість продукції в натуральному вигляді, призначена до реалізації

Запитання 163

Що є прибутком від реалізації будівельної продукції?

варіанти відповідей

грошові надходження від реалізації продукції

грошове вираження вартості товару

різниця між вартістю реалізованої продукції та її повною собівартістю

валовий дохід

Запитання 164

Рівень рентабельності будівельної продукції визначається:

варіанти відповідей

відношенням балансового прибутку до обсягу реалізованої продукції

процентним відношенням прибутку від реалізації продукції до повної собівартості

відношенням чистого доходу до середньої вартості майна підприємства

відношенням прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних засобів

Запитання 165

Основною умовою одержання будівельною організацією прибутку є...

варіанти відповідей

перевищення грошової виручки над витратами

забезпечення господарської діяльності виробничих підрозділів

будівництво елементів соціальної інфраструктури

утримання соціальних закладів

Запитання 166

До функції будівельного ринку не належить розподіл:

варіанти відповідей

інвестицій

прибутку підприємств

товарів

економічних ресурсів

Запитання 167

Середньо-постійні витрати зі зростанням обсягів будівництва:

варіанти відповідей

зростають

зменшуються

коливаються

залишаються не змінними

Запитання 168

Конкурентній будівельній фірмі при відсутності економічного прибутку, необхідно:

варіанти відповідей

збільшити ціну на свій товар

збільшити обсяги виробництва

залишити галузь

діяти, як і раніше

Запитання 169

Бізнес-план - це:

варіанти відповідей

опис майбутнього стану підприємства, відправний пункт при розробці та прийнятті планів і управлінських рішень, засіб мотивації працівників і контролю результатів діяльності колективу організації в цілому та кожного працівника зокрема

документ, який містить систему взаємопов'язаних у часі та просторі, узгоджених з метою і ресурсами заходів і дій, спрямованих на отримання максимального прибутку внаслідок реалізації підприємницького проекту (угоди)

перелік конкретних заходів, що визначають напрями діяльності менеджера і підпорядкованих йому працівників управління

всі відповіді вірні


Запитання 170

Основні виробничі ресурси в економіці будівництва:

варіанти відповідей

земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація, управління, трудові ресурси

земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація, управління

земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація

земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, управління, трудові ресурси, кошторисний прибуток

Запитання 171

До сфери капітального будівництва належать:

варіанти відповідей

спорудження об’єктів виробничого та невиробничого призначення

модернізація, монтаж устаткування

нове будівництво, реконструкція, розширення, технічне переобладнання, модернізація

спорудження об’єктів виробничого та невиробничого призначення, модернізація

Запитання 172

Господарський спосіб ведення капітального будівництва - це виконання будівельних робіт:

варіанти відповідей

постійно діючими спеціалізованими організаціями

власними підрозділами підприємства

господарствами інших підприємств

підрядними організаціями

Запитання 173

 Яку зі сторін договору називають генеральним підрядником?

варіанти відповідей

підрядник, який у порядку, визначеному договором підряду, та на підставі договору субпідряду, укладеному з генеральним підрядником, залучається до виконання робіт

сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об’єкт будівництва), передбачені договором підряду

підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи

підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб

Запитання 174

Прямі витрати - це:

варіанти відповідей

вартість матеріалів, конструкції, виробів і витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів

основна заробітна плата робітників і витрати з експлуатації будівельних машин і механізмів

основна заробітна плата робітників, вартість матеріалів, конструкцій, виробів і витрати з експлуатації будівельних машин і механізмів

вартість матеріалів, конструкції, виробів, деталей, будівельних сумішей

Запитання 175

Під інвестиціями розуміють:

варіанти відповідей

всі види майнових цінностей, які вкладають в об’єкти різних видів діяльності, в наслідок якої утворюється прибуток

сукупність витрат, які реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу

всі види інтелектуальних цінностей, які вкладають в об’єкти різних видів діяльності, в наслідок якої утворюється прибуток

всі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладають в об’єкти різних видів діяльності, в наслідок якої утворюється прибуток

Запитання 176

Кон’юнктура будівельного ринку складається з таких показників:

варіанти відповідей

попиту, пропозиції, конкуренції

попиту, пропозиції, рівня конкуренції, ціни

попиту, пропозиції, конкуренції, ціни, обсягу продажу продукції

попиту, пропозиції, конкуренції; показника рентабельності

Запитання 177

Економіка будівництва - це:

варіанти відповідей

наука про те як суспільство використовує обмежені ресурси для виробництва корисних продуктів і розподіляє їх серед різних груп населення

галузь матеріального виробництва та народного господарства, де створюються локально закріплені основні фонди народного господарства виробничого і невиробничого призначення як готова будівельна продукція

галузь матеріального виробництва, зведення та реконструкції будинків і споруд

галузь матеріального виробництва та народного господарства, де створюються локально закріплені основні фонди народного господарства як готова будівельна продукція

Запитання 178

Тарифна система включає:

варіанти відповідей

тарифну сітку і тарифні ставки

тарифну сітку

тарифну сітку, тарифні ставки і тарифно-кваліфікаційний довідник

тарифну сітку, тарифні ставки і тарифно-кваліфікаційний довідник, тарифну систему

Запитання 179

Кошторисний документ, що поєднує зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва - це:

варіанти відповідей

об'єктний кошторис

зведення витрат

зведений кошторисний розрахунок

локальний кошторис

Запитання 180

Локальні кошториси і відомості ресурсів до локальних кошторисів складаються:

варіанти відповідей

в поточному рівні цін на трудові і матеріально-технічні ресурси за встановленими формами

в поточному рівні цін на об'єкти в цілому шляхом підсумовування даних локальних кошторисів, з угрупованням робіт і витрат по відповідних графах вартості «будівельних робіт», «монтажних робіт», «устаткування та інвентарю», «інших витрат»

на рівні регіональних цін матеріально-технічних ресурсів

в поточному рівні цін на об'єкти в цілому шляхом підсумовування даних локальних кошторисів

Запитання 181

Капітальне будівництво - це:

варіанти відповідей

галузь матеріального виробництва, зведення та реконструкції будинків і споруд

галузь народного господарства

вид виробничої діяльності, пов’язаної з проектно-дослідними роботами, зведенням будинків та споруд різного призначення

функціональна система матеріального виробництва, у якій капітальні вкладення перетворюються в основні фонди у вигляді готових до експлуатації будинків і споруд

Запитання 182

Які дані позначаються в об’єктних кошторисах:

варіанти відповідей

кошторисна вартість об’єкту будівництва, кошторисна трудомісткість та кошторисна заробітна плата

кошторисна трудомісткість та кошторисна заробітна плата

кошторисна вартість об’єкту будівництва, кошторисна трудомісткість, кошторисна заробітна плата та зворотні суми

кошторисна вартість об’єкту будівництва, кошторисна трудомісткість, кошторисна заробітна плата та зворотні суми, кошторисний прибуток

Запитання 183

Локальний кошторис - це:

варіанти відповідей

первинний кошторисний документ який складається на окремі види робіт та витрат на будівлі й споруди або загальномайданчиковi роботи на підстави обсягів, визначених при розробленні робочої документації

розрахунки які складаються на окремі види робіт та витрат на будівлі й споруди або на загальномайданчиковi роботи у тих випадках, коли обсяги робіт i розміри витрат остаточно не визначено i вони підлягають уточненню

розрахунки які поєднують дані на об’єкт у цілому та підлягають уточненню

розрахунки які поєднують дані на об’єкт у цілому на підставі обсягів, визначених при розробленні робочої документації

Запитання 184

Договірна ціна - це:

варіанти відповідей

незмінна ціна до кінця будівництва, яку встановлено до початку будівництва на торгах або договором пiдряду на увесь обсяг будівництва

ціна визначена на основі кошторису, узгоджена сторонами і обумовлена у договорі підряду вартість робіт

первинний кошторисний документ який складається на окремі види робіт та витрат на будівлі й споруди або загальномайданчиковi роботи на підставі обсягів, визначених при розробленні робочої документації

фіксована в момент укладання договору пiдряду приблизна сума коштів, яка далі належить до перегляду, якщо умови у процесі виконання будівельних робіт змінюються

Запитання 185

Базисна ціна - це:

варіанти відповідей

ціна на продукцію будівництва, яка встановлюється в момент укладання угоди на переговорах між замовником та підрядником і визначає фактичну ціну продукції будівництва;

ціна визначена на основі кошторису, узгоджена сторонами і обумовлена у договорі підряду вартість робіт;

фіксована в момент укладання договору пiдряду приблизна сума коштів, яка далі належить до перегляду, якщо умови у процесі виконання будівельних робіт змінюються;

незмінна ціна до кінця будівництва, яку встановлено до початку будівництва на торгах або договором пiдряду на увесь обсяг будівництва.

Запитання 186

Замовник - це:

варіанти відповідей

юридична особа будь-якої форми власності, яка видає замовлення на будівництво, укладає договір підряду про виконання робіт на будівництві об’єктів, контролює хід його виконання, приймає та оплачує виконані роботи

юридична або фізична особа, власник земельної ділянки

організація, яка в цілях виконання контракту на будівництво об’єкта передає частину своїх функцій іншій фірмі-підряднику

фірма, яка виконує контракт на будівництво об’єкта, не залучає до своєї роботи сторонні організації

Запитання 187

Динамічна договірна ціна - це:

варіанти відповідей

фіксована в момент укладання договору пiдряду приблизна сума коштів, яка далі належить до перегляду, якщо умови у процесі виконання будівельних робіт змінюються

незмінна ціна до кінця будівництва, яку встановлено до початку будівництва на торгах або договором пiдряду на увесь обсяг будівництва

ціна на продукцію будівництва, яка встановлюється в момент укладання угоди на переговорах між замовником та підрядником і визначає фактичну ціну продукції будівництва

ціна визначена на основі кошторису, узгоджена сторонами і обумовлена у договорі підряду вартість робіт

Запитання 188

Тверда договірна ціна - це:

варіанти відповідей

ціна на продукцію будівництва, яка встановлюється в момент укладання угоди на переговорах між замовником та підрядником і визначає фактичну ціну продукції будівництва;

ціна визначена на основі кошторису, узгоджена сторонами і обумовлена у договорі підряду вартість робіт;

фіксована в момент укладання договору пiдряду приблизна сума коштів, яка далі належить до перегляду, якщо умови у процесі виконання будівельних робіт змінюються;

незмінна ціна до кінця будівництва, яку встановлено до початку будівництва на торгах або договором пiдряду на увесь обсяг будівництва.

Запитання 189

Загальна кошторисна вартість будівництва визначається?

варіанти відповідей

локальним кошторисом

об’єктним кошторисом

договірною ціною на продукцію будівництва

зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва

Запитання 190

Кошторис який поєднують дані з локальних кошторисів на об’єкт у цілому - це:

варіанти відповідей

зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва

локальний кошторис

об’єктний кошторис

договірна ціна на продукцію будівництва

Запитання 191

Яка кількість глав міститься у зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва?

варіанти відповідей

8

10

12

15

Запитання 192

Довгострокова оренда машин, обладнання, транспортних засобів, а також споруд виробничого характеру - це:

 

варіанти відповідей

оренда

рента

інвестиції

лізинг

Запитання 193

Основний закон трудового законодавства це:

варіанти відповідей

"про колективні договори і угоди"

"про охорону навколишнього природного середовища"

кодекс законів про працю

"про охорону праці"

Запитання 194

За порушення робітником законодавства про охорону праці роботодавець (адміністрація підприємства) має право притягати до:

варіанти відповідей

дисциплінарної відповідальності

адміністративної відповідальності

кримінальної відповідальності

всі відповіді вірні

Запитання 195

Хто здійснює громадський контроль за виконанням законодавства х охорони праці?

варіанти відповідей

прокуратура

професійні спілки

держтехнагляд

уповноважена особа від підприємства

Запитання 196

У разі зміни умов праці, що впливає на стан охорони праці, з працівником проводиться

варіанти відповідей

цільовий інструктаж

позаплановий інструктаж

вступний інструктаж

первинний

Запитання 197

З метою запобігання або зменшення впливу на працівника шкідливих і небезпечних виробничих чинників застосовують:

варіанти відповідей

засоби захисту

профілактичне лікування

засоби вентиляції

запобіжні надписи

Запитання 198

У разі гибелі працівника або ушкодження його здоров’я на виробництві відповідні відшкодування здійснює:

варіанти відповідей

пенсійний фонд

фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві

профспілкова організація

роботодавець

Запитання 199

До якого виду відповідальності притягнено працівника, якщо йому оголошено догану?

варіанти відповідей

адміністративної

дисциплінарної

матеріальної

кримінальної

Запитання 200

Вступний інструктаж із працівниками, новоприйнятими на роботу, проводить:

варіанти відповідей

інженер з охорони праці

працівник відділу кадрів

юрисконсульт підприємства

головний інженер

Запитання 201

Повторний інструктаж на робочому місці при виконанні робіт без підвищеної небезпеки проводиться

варіанти відповідей

щомісяця

один раз на півріччя

щороку

один раз на квартал

Запитання 202

Простір, у якому можлива дія на працівників небезпечного і (або) шкідливого виробничого чинника називають:

варіанти відповідей

шкідлива зона

запобіжна зона

небезпечна зона

зона з підвищеною небезпекою

Запитання 203

Яка комфортна температура повітря навколишнього середовища для працездатної людини?

варіанти відповідей

16° - 19° С

20°- 22° С

18° - 20° С

14° - 16° С

Запитання 204

Яка повинна бути мінімальна ширина дверей і в який бік відчинятися для евакуації працівників з приміщення?

варіанти відповідей

0,8 м на зовні

0,9 м до середини

1 м  назовні

0,7 м до середини

Запитання 205

Які знаки застосовують для попередження про ту чи іншу небезпеку?

варіанти відповідей

заборонні

приписувальні

попереджувальні

вказівні

Запитання 206

Засоби захисту від небезпечних факторів: огородження, попереджувальна сигналізація, блокуючі пристрої, захисні екрани, обмежувачі і запобіжники називаються:

варіанти відповідей

колективними

індивідуальними

основними

вказівні

Запитання 207

Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить

варіанти відповідей

до захворювань або зниження працездатності

до травмувань

до матеріальних втрат

до професійних захворювань

Запитання 208

В який колір фарбують попереджувальні знаки безпеки?

варіанти відповідей

синій

жовтий

зелений

червонний

Запитання 209

Які засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів відносяться до колективних

варіанти відповідей

нормалізація повітряного середовища

окуляри

ізолюючі костюми

огородження

Запитання 210

Скільки ступенів вогнестійкості мають усі будови і споруди?

варіанти відповідей

три

чотири

п’ять

два

Запитання 211

Назвіть речовину, яка є одним із найпоширеніших засобів гасіння

варіанти відповідей

пісок

вода

піна

порошкоподібні речовини

Запитання 212

За яким номером можна визвати пожежну службу?

варіанти відповідей

01

101

102

103

Запитання 213

Первинні засоби пожежогасіння - це

варіанти відповідей

вогнегасники, ящики з піском, простирадла азбестові, ручний пожежний інструмент

автоматична пожежна сигналізація

пожежні автомобілі

внутрішні крани з рукавами

Запитання 214

До якого ступеню вогнестійкості відносяться будівлі, всі конструктивні елементи яких неспалимі, з високою межею вогнестійкості (1,5-3 год.)

варіанти відповідей

першого

третього

п’ятого

другою

Запитання 215

Які є види електроенергії?

варіанти відповідей

промислова, статична, іонізуюча

промислова, статична, атмосферна

промислова, атмосферна, іонізуюча

виробниче

Запитання 216

Як називається пристрій, що захищає будівлі і споруди від прямих ударів блискавки?

варіанти відповідей

занулення

заземлення

громовідвід

антена

Запитання 217

Яка першочергова допомога потерпілому ураженому електричним струмом, якщо він погано дихає або не дихає взагалі, в нього відсутній пульс, зіниці розширені?

варіанти відповідей

штучне дихання

непрямий масаж серця

розтерти і напоїти чаєм

дати понюхати нашатир

Запитання 218

Засоби захисту: спецодяг, рукавиці, спецвзуття, захисні окуляри відносяться до

варіанти відповідей

колективних

загальних

індивідуальних

спеціальні

Запитання 219

Обов’язкові медичні огляди: попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) проводяться для

варіанти відповідей

працівників із слабким здоров’ям

усіх працівників

працюючих на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці

для неповнолітніх

Запитання 220

Перша допомога при закритому переломі

варіанти відповідей

встановити, є чи немає перелому: примусити потерпілого рухати пошкодженою кінцівкою, піднімати або згинати її

забезпечити спокій та нерухомість місця перелому

не вживати ніяких заходів до приїзду лікаря

зробити масаж

Запитання 221

При запорошуванні очей кам’яним пилом, дерев’яною або металевою стружкою тощо необхідно

варіанти відповідей

накласти на око м’яку пов’язку і негайно відправити потерпілого до лікарні

самостійно видалити стороннє тіло з ока

промити око і перев’язати бинтом з перев’язочного пакету

закапати око

Запитання 222

Ваші дії з надання першої допомоги у разі кровотечі зі стегнової артерії

варіанти відповідей

накласти джгут вище місця кровотечі, під нього підкласти шар марлі та вкласти записку із зазначенням часу накладання джгута

викликати швидку допомогу

закрити рану індивідуальним перев’язочним антисептичним пакетом

промити водою і залити йодом

 

Запитання 223

Заряди електрики, що накопичуються на виробничому обладнанні, предметах побуту, на тілі чи одязі людини це

варіанти відповідей

промислова електрика

статична електрика

атмосферна електрика

індивідуальна електрика

Запитання 224

Перша допомога при обмороженні:

варіанти відповідей

розтерти снігом

розтерти сухою шерстяною тканиною та накласти пов’язку з борною маззю, тепло вкрити потерпілого

дати випити спирту, тепло вкрити

накласти пов’язку, напоїти чаєм або кавою

Запитання 225

За призначенням будівельні процеси бувають:

варіанти відповідей

підготовчі

сумісні

ручні

чергові

Запитання 226

Які ланки робітників входять в склад спеціалізованих бригад

варіанти відповідей

ланки робітників однієї професії

ланки робітників різних професій

ланки робітників будівельників

ланки будівельних спеціалістів

Запитання 227

Кількість будівельної продукції виробленої за одиницю часу при умовах правильної організації праці це

варіанти відповідей

норма часу

норма виробітку

трудоміскість.

норма продуктивності

Запитання 228

Витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції необхідної якості це

варіанти відповідей

виробіток

норма виробітку

трудоміскість

результативність

Запитання 229

На основі чого визначають необхідну кількість матеріалів?

варіанти відповідей

переліку робіт

обсягів робіт

наявності матеріалів

фінансування

Запитання 230

До засобів праці належать:

варіанти відповідей

напівфабрикати

будівельна оснастка

інструменти

будівельні пристрої

Запитання 231

Рівень підготовки робітника - визначається:

варіанти відповідей

професією

спеціальністю

класифікацією

досвідом

Запитання 232

Простір в межах якого переміщуються робітники, які приймають участь у будівельному процесі та розташовуються предмети праці, засоби праці має назву:

варіанти відповідей

ділянка

фронт робіт

робоче місце

небезпечна зона

Запитання 233

Назвіть джерело зниження собівартості будівельномонтажних робіт:

варіанти відповідей

ріст продуктивності праці

розділення праці

суміщення процесів

закупівля дешевих матеріалів

Запитання 234

За видом виконаної роботи визначається:

варіанти відповідей

професія

спеціальність

класифікація

досвідченість

Запитання 235

Кількість будівельної продукції виробленої за одиницю часу натуральному, або грошовому еквіваленті:

варіанти відповідей

виробіток

норма виробітку

трудоміскість

результативність

Запитання 236

Яка організація розробляє проект організації будівництва?

варіанти відповідей

будівельна організація, яка буде виконувати це будівництво

спеціалізована проектна організація

спеціалізована будівельна організація

організація з будівництва проектів

Запитання 237

Для визначення тривалості будівництва розробляють:

варіанти відповідей

проект організації будівництва

проект виконання робіт

технологічні карти

технічне нормування

Запитання 238

Які роботи повинен охоплювати календарний план?

варіанти відповідей

тільки загально-будівельні роботи

всі загально-будівельні і спеціальні роботи

тільки спеціальні роботи

всі роботи крім нульового циклу

Запитання 239

Вихідними даними для розроблення об’єктного календарного плану є:

варіанти відповідей

вартість будівництва

матеріали технічних і економічних вишукувань району і будівельного майданчика

відомості про забудовника

матеріально-кошторисний стан замовника

Запитання 240

Хто затверджує завдання на проектування?

варіанти відповідей

головний інженер проектної організації

замовник


головний інженер генпідрядної організації

головний архітектор проекту

Запитання 241

Які роботи виконуються при зведенні надземної частини будівлі:

варіанти відповідей

монтаж перекриття підвалу

улаштування покрівлі

влаштування підлог підвалу.

роботи нульового циклу

Запитання 242

Які роботи виконуються при оздобленні будівлі?

варіанти відповідей

зворотня засипка ґрунту

зведення стін

склярські роботи

озеленення

Запитання 243

Хто здійснює авторський нагляд?

варіанти відповідей

замовник

проектна організація

представник райдержадміністрації чи виконкому міської ради

підрядна організація

Запитання 244

Яке призначення приймального контролю?

варіанти відповідей

виявлення дефектів в ході виконання будівельних процесів

проведення перевірки комплектності і повноти робочої документації

проведення перевірки якості виконаних будівельно-монтажних робіт

виявлення надлишкового матеріалу при будівельних роботах

Запитання 245

Ким підписується акт державної приймальної комісії про прийняття об’єктів в експлуатацію?

варіанти відповідей

тільки головою державної приймальної комісії

тільки членами комісії

головою державної приймальної комісії та всіма членами комісії

замовником, виконробом та підрядною організацією

Запитання 246

На основі якого документу визначають трудомісткість робіт?

варіанти відповідей

ДБН та ЕНиР

технологічних карт

карт трудових процесів

СНиП та ГОСТ

Запитання 247

Яке призначення операційного контролю?

варіанти відповідей

виявлення дефектів в ході виконання будівельних процесів

проведення перевірки комплектності і повноти робочої документації

проведення перевірки якості виконаних будівельно-монтажних робіт

оперативне виправлення виконаних робіт

Запитання 248

В який період виконання робіт складається акт на приховані роботи?

варіанти відповідей

в завершений процес, виконаний самостійним підрозділом виконавців

на початку виконання будівельного процесу

при здачі об'єкта будівництва замовнику

при прийнятті об'єкта в експлуатацію

Запитання 249

Кого призначають головою робочої комісії для прийняття закінчених будівництвом об’єктів?

варіанти відповідей

представника райдержадміністрації

представника замовника (забудовника)

представника органів Державного нагляду

представника Міністерства надзвичайних ситуацій України

Запитання 250

Частина об’єкту, яка відводиться бригаді робітників для безперебійної праці на певний проміжок часу має назву:

варіанти відповідей

ділянка

фронт робіт

робоче місце

захватка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест