12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Додано: 14 липня 2019
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 16 разів
20 запитань
Запитання 1

1. Укажіть, яка наука встановлює закономірності історичного розвитку живої матерії: 

варіанти відповідей

 А. селекція

Б. еволюція

В. екологія

Г. цитологія

Запитання 2

2. Укажіть, який рівень організації життя зображено на рисунку:

варіанти відповідей

А. молекулярний 

Б. організмовий

В. популяційно-видовий

Г. біосферний

Запитання 3

3. Укажіть хімічний елемент, який необхідний для синтезу гормонів щитоподібної залози:

варіанти відповідей

А. Магній

Б. Йод

В. Кальцій

Г. Ферум

Запитання 4

4. Укажіть, до якої групи належить хітин:

варіанти відповідей

А. нітрогеновмісних основ

Б. ліпідів

В. білків

Г. вуглеводів

Запитання 5

5. Укажіть правильне твердження:

1. Висока теплопровідність води дає організмам можливість підтримувати однакову температуру тіла.

2. Низька теплопровідність води дає змогу організмам підтримувати однакову температуру тіла.

варіанти відповідей

А. правильне лише друге твердження

Б. правильне лише перше твердження

В. обидва твердження неправильні

Г. обидва твердження правильні

Запитання 6

6. Укажіть, скільки водневих зв’язків утворюють два ланцюги даної молекули АТГЦЦГТАГЦАТ між собою:

варіанти відповідей

А. 16

Б. 20

В. 24

Г. 30

Запитання 7

7. Укажіть, якої органели немає у матриксі, зображеної на рисунку:

варіанти відповідей

А. рибосом

Б. лізосом

В. ДНК

Г. РНК

Запитання 8

8. Укажіть, що характерно для процесу бродіння: 

варіанти відповідей

А. відбувається окиснення органічних речовин

Б. відбувається ферментативне розщеплення глюкози

В. відбувається фотоліз води

Г. відбувається цикл Кребса

Запитання 9

9. Укажіть властивість воску, яким покрита поверхня тіла у водоплаваючих тварин:

варіанти відповідей

А. виконує енергетичну функцію

Б. виконує регуляторну функцію

В. забезпечу відштовхування води

Г. запобігає випаровуванню води

Запитання 10

10. Укажіть, де міститься спадкова інформація збудника синдрому набутого імунодефіциту на відміну від збудника герпесу:

варіанти відповідей

А. мітохондріях

Б. нуклеоїді

В. молекулі ДНК

Г. молекулі РНК

Запитання 11

11. Укажіть, як називається гриб, який розвивається у вигляді зеленкуватої цвілі під час зберігання лимонів:

варіанти відповідей

А. фітофтора

Б. борошниста роса

В. мукор

Г. пеніцил

Запитання 12

12. Укажіть об’єкт зображений на рисунку:

варіанти відповідей

А. розвивається у воді

Б. утворює мікоризу 

В. паразитує на спорофіті

Г. гаметофіт кріпиться до грунту ризоїдами

Запитання 13

13. Укажіть, за рахунок чого досягається зниження інтенсивності транспірації у хвойних рослин:

варіанти відповідей

А. відсутності продихів

Б. наявності опушення на епідермі

В. наявності воскового нальоту на епідермі

Г. віялоподібної форми листової пластинки

Запитання 14

14. Укажіть, через що із тіла гідри прісноводної виводяться неперетравлені рештки:

варіанти відповідей

А. протонефридії

Б. метанефридії

В. ротовий отвір

Г. анальний отвір

Запитання 15

15. Укажіть, який орган відсутній у Хрящових риб:

варіанти відповідей

А. нирки

Б. зяброві кришки

В. серце

Г. зябра

Запитання 16

16. Емульгації жирів у тілі людини відбувається під дією жовчі. Укажіть, у якому відділі травного тракту проходить даний процес:

варіанти відповідей

А. дванадцятипалій кишці

Б. шлунку

В. печінці

Г. порожнистій кишці

Запитання 17

17. Укажіть, чим характеризується анемія (недокрів’я): 

варіанти відповідей

А. зменшенням у крові загальної кількості гемоглобіну

Б. зменшенням кількості лейкоцитів

В. злоякісним ростом клітин лімфоїдного ряду кісткового мозку

Г. зниженням рівня тромбоцитів

Запитання 18

18. Укажіть генотипи гібридів, які є лише гомозиготними:

варіанти відповідей

А.                     вв, ВВ

Б.                     Вв, вв

В.                     Вв, ВВ

Г.                      Вв, Вв

Запитання 19

19. Відомо, що продуктивність коралового рифу вища, ніж продуктивність відкритого океану. Укажіть, що риф отримує більше: 

варіанти відповідей

А. сонячного світла

Б. хімічних елементів для живлення

В. води

Г. тепла

Запитання 20

20. Укажіть, що є ароморфозом: 

варіанти відповідей

А. втрата здатності до фотосинтезу у рослин-паразитів 

Б. повне розділення венозної та артеріальної крові

В. зникнення органів зору у крота

Г. перетворення передніх кінцівок на крила

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест