16 квітня о 18:00Вебінар: Викладання трудового навчання в умовах карантину

Тестові завдання для здійснення семестрового контролю знань з навчальної дисципліни "Культурологія" (I варіант)

Додано: 12 грудня 2019
Предмет: Художня культура, 10 клас
Тест виконано: 59 разів
32 запитання
Запитання 1

Що означає поняття “культура”:

варіанти відповідей

а) усе, що створено людським суспільством та існує завдяки фізичній та розумовій праці людей, на відміну від природи;

б) сукупність засобів виробництва та інших матеріальних цінностей   

суспільства на кожній історичній стадії;

в) це сфера свідомості, сфера духовного виробництва суспільства.

Запитання 2

Як називався найдавніший тип письма первісної людини:

варіанти відповідей

а) піктографія (малюнкове письмо);

б) ідеографія;

в) фонографія.

Запитання 3

Виберіть правильне визначення поняття “Магія – це…”:

варіанти відповідей

а) віра в існування прабатька окремого роду – людини, певної тварини,   

рослини; культ тварин і рослин;

б) віра в існування душі в живих і неживих предметах;

в) віра у надприродну можливість людини  вплинути  на перебіг подій,  

об’єктивну дійсність.

Запитання 4

Гробниця–піраміда якого єгипетського фараона найбільша у світі:

варіанти відповідей

а) фараона Джосера ;

б) фараона Хеопса;

в) фараона  Тутанхамона

Запитання 5

Що є основою індійської культури:


варіанти відповідей

а) буддизм;

б) індуїзм;

в) конфуціанство.

Запитання 6

Як називається давньокитайська писемність:


варіанти відповідей

а) клинопис;

б) санскрит;

в) ієрогліф.

Запитання 7

Духовна культура – це:

варіанти відповідей

а) сукупність засобів виробництва та інших матеріальних цінностей суспільства на кожній історичній стадії;

б) сфера свідомості, духовного виробництва суспільства;

в) ставлення індивідів до інституції держави та настанов влади, їх

законослухняність.

Запитання 8

Як називаються найбільш ранні літературні пам’ятки античності, автором яких вважається поет Гомер:


варіанти відповідей

а) “Рамаяна” і “Махабхарата”;

б) Веди і “П’ятикнижжя”;

в) “Іліада” і “Одіссея”.

Запитання 9

Антропоморфізм – це:

варіанти відповідей

а) перенесення властивих людині рис на природу, богів;

б) обожнення людини;

в) наука про міфи, система міфів того чи іншого народу.

Запитання 10

Верховний бог у грецькій міфології:


варіанти відповідей

а) Аїд;

б) Зевс;

в) Діоніс.

Запитання 11

Які з названих богів є богами римської  міфології:


варіанти відповідей

а) Ра, Осіріс, Ісіда, Хатор, Атон;

б) Зевс, Посейдон, Артеміда, Деметра, Гестія;

в) Юпітер, Марс, Юнона, Меркурій, Мінерва.

Запитання 12

Видатний лікар античного світу, реформатор медицини:

варіанти відповідей

а) Асклепій;

б) Гіппократ;

в) Ескулап.

Запитання 13

Укажіть особливості римського мистецтва:

варіанти відповідей

а) імітує грецькі зразки;

б) прославляло могутність гармонії, пропорційності та краси людського тіла;

в) було самобутнім і неповторним.

Запитання 14

Яку культуру вважають своєрідним “мостом”  від античності  до Середньовіччя  та  “мостом”  між  культурою Заходу і Сходу:

варіанти відповідей

а) елліністичну культуру;

б) культуру Стародавнього Риму;

в) культуру Візантії.

Запитання 15

Виділіть соціально-історичні особливості розвитку культури Середньовіччя:


варіанти відповідей

а) перехід до феодалізму, розвиток натурального господарства, виникнення абсолютної монархії, міське самоврядування, організація цехів;


б) могутній розвиток капіталізму, науково-технічний процес, промисловий переворот, індустріалізація та урбанізація;


в) боротьба буржуазії з феодалізмом, розвиток торгово-грошових відносин, розклад натурального господарства, збільшення ролі особистості.               


Запитання 16

Що стало офіційною ідеологією Середньовіччя:

варіанти відповідей

а) ідея гармонійного розвитку людини;

б) демократія і рівність громадян;

в) християнська релігія і церква, аскетизм.

Запитання 17

Назвіть архітектурні стилі епохи Середньовіччя:

варіанти відповідей

а) романський стиль, готика;

б) класицизм і бароко;

в) ампір, рококо.

Запитання 18

Укажіть хронологічні рамки епохи Відродження:

варіанти відповідей

а) V ст. – початок ХV ст.;

б) кінець ХІІІ – початок ХVІІ ст.;

в) друга половина ХVІІ – ХVІІІ століття.

Запитання 19

Головними рисами  культури епохи Відродження стали:

варіанти відповідей

а) християнська релігія і церква, аскетизм;

б) гуманізм, ідеал розкріпаченої творчої особистості;

в) розум, знання.

Запитання 20

Творцем “Сикстинської Мадонни” є:

варіанти відповідей

а) Леонардо да Вінчі;

б) Рафаель Санті;

в) Мікеланджело Буонарроті.

Запитання 21

Що таке Реформація:


варіанти відповідей

а) рух за реформу католицької церкви та її догматів;

б) нереальний, нездійсненний практично план соціальних перетворень;

в) рух до перебудови всіх суспільних відносин на основі розуму, рівності, справедливості.

Запитання 22

Що повинно було стати рушійною силою історичного розвитку, ідеологією  культури  Просвітництва:


варіанти відповідей

а) ідея гармонійного розвитку людини;

б) гуманізм, розкріпачення творчої особистості;

в) поширення передових ідей, знань і поліпшення морального стану

 суспільства?

Запитання 23

Який часовий проміжок займає епоха Просвітництва:

а) з V до поч. ХVІІ ст.;

б) ІІ пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.;

в) кінець ХІІІ – поч. ХVІІ ст.?

варіанти відповідей

а) з V до поч. ХV ст.;

в) кінець ХІІІ – поч. ХVІІ ст.;

б) ІІ пол. ХVІІ – ХVІІІ ст.

Запитання 24

Які художні напрямки мистецтва характерні для доби Просвітництва:


варіанти відповідей

а) готика і романський стиль;

б) бароко, класицизм, рококо, ампір;

в) романтизм і реалізм?

Запитання 25

Назвіть імена найвидатніших діячів культури Відродження:


варіанти відповідей

а) П’єр Абеляр, Фома Аквінський, Іоан Золотоуст;

б) Данте Аліг’єрі, Петрарка, Рафаель Санті, Леонардо да Вінче, В.Шекспір;

в) Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Д.Дідро, Й.Ф.Шіллер, Л.Монтеск’є. 

Запитання 26

Для стилю бароко характерні:


варіанти відповідей

а) наслідування античним зразкам, нормативність творчості, раціоналізм, моралізаторство, ментальність;

б) граціозність, урочистість, зовнішній блиск, парадність, декоративність, прагнення до поєднання ілюзорного та реального;

в) глибоке розчарування в реальній дійсності, духовний порив, піднесення над реальністю, прагнення до незвичного, фантастики, увага до внутрішнього світу людини.

Запитання 27

Реалізм – це:

варіанти відповідей

а) художній метод, що склався наприкінці ХVІІІ – поч. ХІХ ст., виступає проти догм класицизму, зображує незвичайні явища та обставини, особливих героїв із сильним характером і пристрастями; ставить на перший план духовне життя людини;

б) об’єктивне, правдиве, найповніше відображення, відтворення дійсності у літературі та мистецтві різними засобами з урахуванням специфіки різних видів художньої творчості;

в) узагальнююча назва ряду художніх течій кінця ХІХ – поч. ХХ ст., що поривають із традиційним досвідом реалістичної творчості, постійний пошук нових художніх форм.

Запитання 28

Специфічним культурним феноменом ХХ століття став:

варіанти відповідей

а) романтизм;

б) реалізм;

в) модернізм.

Запитання 29

Митці якого напрямку своє бачення світу зображували геометричними фігурками у вигляді кута, кулі, циліндра, конуса:

варіанти відповідей

а) символісти;

б) імпресіоністи;

в) кубісти?

Запитання 30

Як ще називали трипільську культуру:


варіанти відповідей

а) культура скотарства;

б) культура мальованої кераміки;

в) культура звіриного стилю;

Запитання 31

Назвіть центри античних колоній у Північному Чорномор’ї:

варіанти відповідей

а) Мікени, Спарта, Афіни, Олімпія;

б) Ольвія, Феодосія, Херсонес, Пантікапей;

в) Ефес, Олександрія, Коринф, Олімпія.

Запитання 32

Період існування держави антів:

варіанти відповідей

а) ІV – ІІІ тис. до н.е.;

б) ІІ ст. до н.е. – ІІ ст.;

в) кінець ІV – початок VІІ ст.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест