31 березня о 15:00Вебінар: Викладання хімії в умовах дистанційного навчання

Тестові завдання для здійснення семестрового контролю знань з навчальної дисципліни "Культурологія" (II варіант)

Додано: 12 грудня 2019
Предмет: Художня культура, 10 клас
Тест виконано: 31 раз
32 запитання
Запитання 1

Що стало вершиною розвитку духовної культури первісного суспільства:

варіанти відповідей

а) мова;

б) мислення;

в) створення упорядкованої писемності.

Запитання 2

Виберіть правильне визначення поняття: “Анімізм – це…”


варіанти відповідей

а) віра в можливість людини вплинути на об’єктивну дійсність, перебіг подій;

б) віра в існування прабатька окремого роду, людини – певної тварини, рослини, культ тварин і рослин;

в) віра в існування душі в живих і неживих предметах.

Запитання 3

Заборона певних слів, дій, предметів, порушення якої нібито неминуче спричиняє тяжке покарання, щось заборонене у первісних народів отримала назву:

варіанти відповідей

а) табу;

б) магія;

в) фетишизм.

Запитання 4

Яким було традиційне зображення богів у давніх єгиптян:

варіанти відповідей

а) у людському тілі;

б) людське тіло з головою тварини;

в) у вигляді тварини.

Запитання 5

Що таке “варни”:

варіанти відповідей

а) це соціальні стани в індійському суспільстві;

б) це культові пам’ятники буддизму;

в) це літературні пам’ятки давніх індійців.

Запитання 6

Який вигляд мала писемність давніх шумерів:

варіанти відповідей

а) піктографія (картинка);

б) клинопис;

в) ієрогліф.

Запитання 7

Де було складено перші астрономічні календарі та правові кодекси:

варіанти відповідей

а) у Месопотамії;

б) у Єгипті;

в) у Китаї.

Запитання 8

Культуру яких країн називають античною:

варіанти відповідей

а) культуру цивілізації Месопотамії;

б) культуру Стародавньої Греції і Стародавнього Риму;

в) культуру країн Європи

Запитання 9

Що таке “поліс”:

варіанти відповідей

а) антична філософська система;

б) античне місто-держава, до якого входили власне місто і прилеглі до нього території; політично, економічно, культурно незалежна одиниця;

в) вид античної скульптури.

Запитання 10

Богиня кохання та вроди у грецькій міфології:


варіанти відповідей

а) Афродіта;

б) Венера;

в) Афіна.

Запитання 11

Які з названих богів є богами грецької  міфології:


варіанти відповідей

а) Ра, Осіріс, Ісіда, Хатор, Атон;

б) Зевс, Посейдон, Артеміда, Деметра, Гестія;

в) Юпітер, Марс, Юнона, Меркурій, Мінерва.

Запитання 12

Вкажіть особливості римської міфології:

варіанти відповідей

а) склалася ще в етруський період;

б) була оригінальною і несхожою на грецьку;

в) остаточно сформувалася під впливом грецької міфології.

Запитання 13

Кого із вчених називали “батьком” давньогрецької історії:

варіанти відповідей

а) Фукідіда;

б) Геродота;

в) Платона.

Запитання 14

Де виникли Олімпійські ігри:

варіанти відповідей

а) у Стародавній Греції;

б) у Стародавньому Римі;

в) у Давньому Єгипті.

Запитання 15

Що стало світоглядною основою візантійської культури:

варіанти відповідей

а) антична спадщина;

б) християнство;

в) християнство і антична спадщина.

Запитання 16

Жителі Візантії називали себе:

варіанти відповідей

а) ромеями;

б) візантійцями;

в) варварами.

Запитання 17

Яка форма правління була характерна для Середньовіччя:

варіанти відповідей

а) монархія (самодержавна влада);

б) теократія – форма правління, при якій глава держави, як правило, монархічної, є одночасно її релігійним главою;

в) республіканська  влада ?

Запитання 18

Першим в Західній Європі було засновано:

варіанти відповідей

а) Болонський університет;

б) Паризький університет;

в) Оксфордський університет.

Запитання 19

Що таке схоластика:


варіанти відповідей

а) середньовічна наука, яка досліджувала вплив зірок і планет на долю людини;

б) загальна назва середньовічної філософії, яка опиралася на догматизм, беззмістовність, формальні знання;

в) середньовічна історія.

Запитання 20

Суспільно-історичні умови розвитку культури Відродження:

варіанти відповідей

а) перехід до феодалізму, натуральне господарство, необмежена влада церкви, виникнення абсолютної монархії, міст, ремесел;

б) початок боротьби буржуазії із системою феодалізму, виникнення мануфактури, розвиток торгово-грошових відносин, розпад натурального господарства, наукові відкриття;

в) могутній розвиток капіталізму, промисловий переворот, індустріалізація та урбанізація.

Запитання 21

Мистецтво Відродження  найповніше  представляють:

варіанти відповідей

а) Альбрехт Дюрер, Ф.Рабле;

б) Леонардо да Вінчі, Рафаель Санті, Мікеланджело Буонарроті;

в) Френсіс Бекон, Уільям Шекспір, Сервантес.

Запитання 22

Творцем “Джоконди” (“Мони Лізи” ) є:

варіанти відповідей

а) Леонардо да Вінчі;

б) Рафаель Санті;

в) Мікеланджело Буонарроті.

Запитання 23

В якій із країн мистецтво Відродження досягло найбільшого рівня розвитку:

варіанти відповідей

а) у Франції;

б) в Англії;

в) в Італії.

Запитання 24

Що прийнято розуміти під Просвітництвом:

варіанти відповідей

а) період в історії Західної Європи між античністю та Новим часом;                            

б) період, коли розвинулася нова ідеологія та культура, виник новий світогляд – гуманізм;

в) прогресивну ідейну течію епохи становлення капіталізму, період поширення знань, освіти, науки.  

Запитання 25

Назвіть імена найвидатніших діячів Просвітництва:

варіанти відповідей

б) П’єр Абеляр, Фома Аквінський;

а) Рафаель Санті, Леонардо да Вінчі,  Данте Аліг’єрі;

в) Вольтер, Ж.Ж. Руссо, Д.Дідро, Й.В.Гете, Й.Ф.Шіллер, Л. Монтеск’є.

Запитання 26

Основними принципом класицизму є:

варіанти відповідей

а) наслідування античним зразкам, нормативність творчості, раціоналізм, моралізаторство, ментальність;

б) граціозність, урочистість, зовнішній блиск, парадність, декоративність, прагнення до поєднання ілюзорного та реального;

в) глибоке розчарування у реальній дійсності, духовний порив, піднесення над реальністю, прагнення до незвичного, фантастики, увага до внутрішнього світу людини.

Запитання 27

Представники реалізму в літературі:

варіанти відповідей

а) Д. Байрон, В. Скотт, О. Дюма, В. Гюго, Е. По, брати Грімм, М. Лермонтов;

б) О.де Бальзак, Г. Флобер, Ф. Стендаль, Ч. Діккенс, Ф. Достоєвський, Л. Толстой;

в) Е. Золя, Гі де Мопассан, А. Доде.

Запитання 28

Модерністська культура ґрунтується на тому, що:

варіанти відповідей

а) світ жорстокий і абсурдний, суперечності й конфлікти у ньому нерозв’язані і безвихідні, людина у цьому світі самотня і приречена;

б) хоч світ і жорстокий, людина спроможна змінити його у кращий бік;

в) світом повинні керувати сильні особистості – боголюди, всі інші люди повинні коритися особистості.

Запитання 29

Який авангардистський напрямок у художній культурі ХХ ст. проголосив зображення сфери несвідомого, вихід за межі “видимого світу” головною метою мистецтва:

варіанти відповідей

а) символізм;

б) кубізм;

в) сюрреалізм.

Запитання 30

Що було характерне для культури скіфів:

варіанти відповідей

а) мальована кераміка;

б) кочове скотарство, висока культура бронзи, виплавка заліза;

в) кераміка із заглибленим геометричним візерунком, образотворче мистецтво зооморфного характеру, звіриний стиль.

Запитання 31

Коли виникає трипільська культура:


варіанти відповідей

а) ІV - ІІІ тис. до н.е.;

б) ІІ ст. до н.е. - ІІ ст.;

в) 1500-700 роки до н.е.

Запитання 32

Символом чийого впливу є древні міста Північного Причорномор’я Ольвія, Херсонес, Пантікапей:

варіанти відповідей

а) це символ впливу східних країн;

б) це символ впливу кочівних іранських племен;

в) це символ елліністичного впливу.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест