Тестові завдання "Квадрат і куб числа. Площі та об'єми фігур"

Додано: 23 грудня 2022
Предмет: Математика, 5 клас
Тест виконано: 25 разів
16 запитань
Запитання 1

Добуток чисел 5⋅5 записують за допомогою виразу:


варіанти відповідей

25

5⋅2

52

53

Запитання 2

Вираз а2 читають так:

варіанти відповідей


квадрат числа а

 а в кубі

число а помножити на 2

квадратне число а

Запитання 3

Знайти значення виразу 122.

варіанти відповідей

144

156

24

14

Запитання 4

Якщо у виразі є квадрат числа, спочатку треба знайти...

варіанти відповідей


результат ділення

 результат додавання


квадрат числа

результат множення

Запитання 5

Кубом числа а називають...

варіанти відповідей

добуток двох множників, кожен з яких дорівнює а.

добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює а.

добуток числа а на 3

добуток числа 3 на а

Запитання 6

Знайдіть значення виразу 93

варіанти відповідей

27

81

93

729

Запитання 7

Обери одиниці вимірювання площі геометричної фігури.

варіанти відповідей

с

см3

см

см2

Запитання 8

Визнач площу фігур на малюнку (сторони фігур вказані).

варіанти відповідей

Жовта фігура - 20 см, блакитна - 32 см.

Жовта фігура - 20 см2, блакитна - 32 см2.

Жовта фігура - 20 см3, блакитна - 48 см3.

Жовта фігура - 48 см, блакитна - 20 см.

Запитання 9

Площа фігури зображеної на малюнку дорівнює

варіанти відповідей

21 см2

21 см

10 см

20 см

Запитання 10

Площа квадрата обчислюється за формулою:

варіанти відповідей

S=a2

S=a3

S=2a

S=4a

Запитання 11

Визнач правильний порядок обчислення площі фігур на малюнку.

варіанти відповідей

 9 см2 , 6 см2, 8 см2.

8 см2 , 5 см2, 10 см2.

9 см , 6 см, 8 см.

8 см, 5 см, 10 см.

Запитання 12

Оберіть правильну рівність

варіанти відповідей

1 дм2=1000 см2

2 = 100 см2

2=1000см2

1 дм2 = 100 см2

Запитання 13

Оберіть правильну формулу для обчислення об’єму прямокутного паралелепіпеда

варіанти відповідей

V = 4(a+b+c)

V = a3

V = 6a

V = abc

Запитання 14

Оберіть правильну рівність

варіанти відповідей

1 м3 = 100 см3

1 м3 = 1000 см3

1 дм3 = 100 см3

1 м3 = 1 000 000 см3

Запитання 15

Коробка цукерок має розміри 30 см, 10 см, 3 см. Який об'єм цієї коробки?

варіанти відповідей

43 см

900 см2

900 см3

120 см3

Запитання 16

Площа однієї грані куба дорівнює 20 см2. Обчисліть площу поверхні куба.

варіанти відповідей

40 см2

60 см2

120 см2

160 см2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест