Тестові завдання після розділу 3

Додано: 19 квітня 2021
Предмет: Трудове навчання, 9 клас
Тест виконано: 684 рази
10 запитань
Запитання 1

 Які з перелічених знарядь належать до перших автоматів?

варіанти відповідей

Сокира , ніж , спис .

Лук , капкан.

Гончарний круг, візок.

Запитання 2

Скільки ступенів рухомості має «рука» робота-маніпулятора, зображеного на малюнку?

варіанти відповідей

Два взаємно перпендикулярні .

Три взаємно перпендикулярні.

У напрямках, зазначених пунктах А) та Б) , а також у кутових та двох взаємно перпендикулярних напрямках.

У будь- якому із зазначених залежно від конструкції робота .

Правильної відповіді немає .

Запитання 3

 Які приводи використовують у промислових роботах?

варіанти відповідей

 електромеханічні


пневматичні

 гідравлічні

 комбіновані

будь-які залежно від конструкції робота

Запитання 4

Промисловим роботом, або автоматом, називається:

варіанти відповідей

машина-автомат, що автоматично функціонує

 машина-автомат, яка призначена для відтворення деяких рухових функцій людини

Запитання 5

Пристрій керування робота призначено для:

варіанти відповідей

 формування керуючої дії

передавання керуючої дії виконавчому пристрою

 розміщення програми керування

усього переліченого

правильної відповіді немає

Запитання 6

 Виконавчим елементом робота, зображеного на малюнку, є:

варіанти відповідей

основа 1

 колона 2

 маніпулятор 3

захоплювач 4

Запитання 7

. У чому полягає метод біоніки у проектуванні?

варіанти відповідей

 внесення просторових змін під час конструювання виробів

 внесення конструктивних змін під час конструювання виробів

усі відповіді правильні

правильної відповіді немає

Запитання 8

 Головним об'єктом праці професій типу «людина-природа» є:

варіанти відповідей

технічний пристрій

людина

жива природа

 умовні знаки, схеми, карти

скульптури, картини

Запитання 9

Професії столяр, слюсар, кондитер, хірург, музикант, ювелір належать до групи професій, пов'язаних із застосуванням:

варіанти відповідей

машин з ручним керуванням

ручної праці

автоматів, напівавтоматів, робототехніки 

 функціональних заходів

Запитання 10

 Які найважливіші особисті якості провинні бути притаманні людині, яка обирає професію типу «людина-техніка»?

варіанти відповідей

зорова чутливість

технічне мислення

координація рухів

оперування наочними образами

 усі перелічені

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест