Тестування з теми: "Комп'ютерне моделювання "

Додано: 7 грудня 2021
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 45 разів
12 запитань
Запитання 1

Комп’ютерна модель - це...

варіанти відповідей

Спрощений об'єкт, що зберігає лише найважливіші властивості справжнього існуючого об'єкта чи системи, та призначений для їх вивчення


Інформаційна модель, подана у знаковій формі та реалізована за допомогою комп’ютера

Модель даних конкретної предметної області чи її об'єкта


Система, дослідження якої є засобом для отримання інформації про іншу систему


Запитання 2

Комп’ютерне моделювання застосовують для розв’язування широкого 

кола завдань, зокрема:

варіанти відповідей

Конструювання транспортних засобів

Моделювання роботів й автоматичних маніпуляторів

 Емуляції роботи електронних пристроїв

Наділяє змістом формули та висловлювання формальної теорії


Створення модельного ряду

Розробки програмного забезпечення, наприклад - V-Model


Запитання 3

Які існують види комп'ютерних моделей?

варіанти відповідей

Фізична комп’ютерна модель

Графічна комп’ютерна модель

Аналітична модель

Імітаційна модель

Обчислювальна комп’ютерна модель

Математична комп’ютерна модель

Логічні комп’ютерні моделі

Багатофункціональна модель

Запитання 4

Що використовується для створення та опрацювання комп’ютерних моделей?

варіанти відповідей

Електронні таблиці

Математичні програми

Обчислювальні програми

Графічні редактори

Точувальні інструменти

Онлайнові інструменти, що належать до сервісів Веб 2.0

Мови програмування

Запитання 5

Комп’ютерний експеримент - це...

варіанти відповідей

Дослідження математичної моделі за допомогою комп’ютера, під час якого за одними параметрами моделі обчислюють інші її параметри й на цій основі роблять висновки про властивості об’єкта, описані математичною моделлю

Процедура, що виконується для підтримки, спростування чи підтвердження гіпотези чи теорії


Експеримент над математичною моделлю об'єкта дослідження на ЕОМ, який полягає в тому, що за одними параметрами моделі обчислюються інші її параметри і на цій основі робляться висновки про властивості об'єкта, що описується математичною моделлю


Досвід, що проводиться в спеціальних умовах, для отримання нових наукових знань за допомогою цілеспрямованого втручання дослідника в життєдіяльність випробуваного


Запитання 6

Інформаційна модель - це...

варіанти відповідей

Теоретико-множинна структура, що наділяє змістом формули та висловлювання формальної теорії


Опис об'єктів або процесів за допомогою набору величин та зображень, що містять необхідну інформацію про досліджувані об'єкти або процеси

Співвідношення чи система математичних співвідношень, відбивають істотні властивості заданого об'єкта

Модель, що редставляє об'єкти та процеси у образній чи знаковій формі

Запитання 7

Оберіть приклад інформаційної моделі:

варіанти відповідей

Первинний аналіз спостережень

Формалізовані моделі об'єктів

 Бібліотечний каталог

Гроно

Запитання 8

Математична модель - це

варіанти відповідей

Модель, яка представляє об'єкт чи процес у вигляді математичних співвідношень, використовуючи математичні методи

Математична модель відповідного реального експерименту, результат якого неможливо точно передбачити


Вид пізнавальної діяльності, у якій структура реального експерименту відтворюється в уяві


Спеціальна створена ситуація, призначену для більш цілісного (у різних модальностях) переживання клієнтом власного досвіду


Запитання 9

Оберіть приклад математичної моделі:

варіанти відповідей

Модель Сонячної системи

Інфографіка

Схема

Піктограма


Запитання 10

Які моделі зайві?

варіанти відповідей

Таблична модель

Ілюстраційна модель

Графічна модель

Аналітична модель

Запитання 11

які етапи комп'ютерного моделювання ви знаєте?

варіанти відповідей

постановка задачі

вибір програмних засобів

складання алгоритму

дослідження отриманих результатів

розповсюдження моделі

Запитання 12

що теке карта знань?

варіанти відповідей

математична модель

віртуальна модель

інформаційна модель подана у структурній формі

славесна модель

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест