Типи мовлення

Додано: 15 вересня 2022
Предмет: Українська мова, 5 клас
Тест виконано: 94 рази
12 запитань
Запитання 1

Типи мовлення та їх ознаки вивчає розділ

варіанти відповідей

Стилістика

Морфологія

Пунктуація

Фонетика

Запитання 2

Типів мовлення є

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 3

Оберіть рядок де вказані всі типи мовлення

варіанти відповідей

Роздум, опис, розповідь, казка

Опис, роздум, розповідь

Роздум, опис, оповідання

Розповідь, роздум, роман

Запитання 4

Текст - це ...

варіанти відповідей

Словосполучення

Група речень

Група речень об'єднаних темою

Група речень об'єднаних темою та головною думкою

Запитання 5

Визнач послідовність речень так, щоб утворився текст.

1 Вони дружно почали ліпити хатку.

2 Навесні повернулися ластівки.

3 У гніздечку з'явилися ластів'ята.

4 Своїм щебетанням вони зустрічають сонечко.

варіанти відповідей

4, 2, 3, 1

1, 2, 3, 4

2, 1, 3, 4

2, 3, 1, 4

Запитання 6

Знайди зайве речення у тексті

1 Сонечко посилає на землю свої промінці.

2 У нашому садку живе їжак.

3 Почав зникати сніг.

4 Загомоніли весняні струмочки.

5 Усі радіють теплу.варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 7

Тип мовлення у якому є теза - аргумент - висновок це...

варіанти відповідей

Розповідь

Роздум

Оцінка

Опис

Запитання 8

Визнач тип мовлення, що передає ознаки особи або предмета

варіанти відповідей

Розповідь

Роздум

Оцінка

Опис

Запитання 9

До якого типу мовлення можна поставити питання "Що трапилося?"

варіанти відповідей

Розповідь

Роздум

Оцінка

Опис

Запитання 10

Яку будову має текст?

варіанти відповідей

Зачин, кінцівка, основна частина

Зачин, основна частина, кінцівка

Висновок, зачин, основна частина

Основна частина, зачин, кінцівка

Запитання 11

Заголовок тексту ...

варіанти відповідей

робить текст виразнішим

відповідає на запитання

спонукає до дії

відповідає його змісту

Запитання 12

Визнач тип мовлення у якому йдеться про події, що відбуваються в певній послідовності

варіанти відповідей

Розповідь

Опис

Роздум

Міркування

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест