Типи угропувань тварин

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Тест виконано: 22 рази
11 запитань
Запитання 1

 Тварини утворюють тимчасові або постійні угруповання, з якими пов’язані поведінкові реакції, що допомагають їм виживати. Сукупність таких реакцій називають:

варіанти відповідей

репродуктивню поведінкою

територіальною поведінкою

соціальною поведінкою

елементарною розумовою діяльністю тварин

Запитання 2

  Ієрархія - це:

варіанти відповідей

виконання твариною певної ролі в угрупованні

суворий порядок підлеглості одних організмів іншим

індивідуальна поведінка тварин

характерна для всіх тварин

встановлення розподілу функцій, порядку використання різних "благ", у першу чергу, їжі

Запитання 3

  Ієрархія визначається:

варіанти відповідей

силою

розміром

агресивністю

статтю (тільки самці або лише самки)

для певної тварини визначається назавжди

Запитання 4

 Угруповання тварин - це:

варіанти відповідей

сукупність тварин у лісі

представники одного виду

група особин одного виду, які займають певну територі і поєднані та організовані проявами соціальної поведінки

скупчення пуголовків в одному місці ставка через те, що там багато їжі

тварини, здатні розрізняти «своїх» і «чужих»

Запитання 5

   Які із перелічених ознак характеризують анонімне угруповання:

варіанти відповідей

не мають ватажка

впорядкована структура взаємовідносин між окремими особинами

значно підвищують шанси на виживання своїх членів угруповань

прикладом є зграї перелітних птахів

прикладом є бджолина сім`я

система взаємовідносин базується на ієрархії та територіальності

повести за собою групу може будь-яка тварина угруповання

Запитання 6

  Для угруповання тварин характерні ознаки:

варіанти відповідей

постійний обмін інформацією

непостійність складу

розпізнавання особин

необмежений доступ до інших особин

розподіл функцій між особинами

Запитання 7

    Визначить, у яких тварин на малюнках спостерігається індивідуальне угруповання:

варіанти відповідей
Запитання 8

  Визначте, у яких тварин на малюнках спостерігається анонімне угруповання:

варіанти відповідей
Запитання 9

 Значення ієрархічної поведінки:

варіанти відповідей

зменшення проявів агресивності

ресурси розподіляються таким чином, що в першу чергу забезпечуються найбільш життєздатні особини

збільшення проявів агресивності

ресурси розподіляються рівномірно

Запитання 10

 Які з ознак характеризують соціальну поведінку з уровка оповідання Сетона Томсона "Доміно": "Найстарше лисеня було найрозумніше, найсильніше, найспритніше. Воно завжди знаходило їжу перше і хапало найбільші і найкращі шматки. Росло воно швидше за інших, і різниця між ними щодня була все помітніша."

варіанти відповідей

мова йде про анонімне угруповання

сім`я лисиць утворює індивідуальне угруповання

верхній щабель займає найкращий на зовнішність малюк

ієрархія існує серед дорослих та малюків окремо

Запитання 11

Оцініть уривок з оповідання Сетона Томсона "Доміно" за категоріями: "На полянке появился старый лис. Увидев его, мать вздрогнула, лисята испугались, но знакомый облик тотчас же успокоил всех: это был отец. Хотя он играл второстепенную роль в семейных делах и даже совсем не допускался в нору, пока лисята были еще слепыми сосунками, тем не менее добросовестно приносил пищу и сторожил нору."

варіанти відповідей

тут мова йде про анонімне угруповання

мова йде про індивідуальне угруповання

це угруповання постійне

верхній щабель в ієрархії займає лис

верхній щабель в ієрархії займає самка

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест