Тканини рослин

Додано: 17 січня
Предмет: Біологія, 6 клас
Тест виконано: 25 разів
12 запитань
Запитання 1

Тканина - це...

варіанти відповідей

найменша структурна одиниця живого організму.

сукупність різних клітин.

сукупність клітин, які виконують спільну функцію.

постійна структура.

Запитання 2

Які основні типи тканин рослин?

варіанти відповідей

Твірні, покривні, нервові.

Покривні, провідні, основні, твірні.

Основні, епітеліальні, твірні, запасаючі.

Твірні, провідні, покривні.

Запитання 3

Основна функція твірної тканини рослини -

варіанти відповідей

захисна

механічна

транспортна

ріст та розвиток

Запитання 4

Основна функція покривних тканин -

варіанти відповідей

захисна

запасаюча

транспортна

синтезуюча

Запитання 5

Провідна тканина у рослин представлена...

варіанти відповідей

кіркою

лусочкою

деревиною і лубом

шкіркою

Запитання 6

До складу деревини входять...

варіанти відповідей

мертві клітини із тонкими оболонками

живі клітини

мертві клітини із потовщеними оболонками

ситоподібні трубки

Запитання 7

До складу лубу входять...

варіанти відповідей

мертві клітини

суцільні трубки

живі клітини, які не мають ядер

мертві клітини із тонкими оболонками

Запитання 8

Рух мінеральних речовин по судинах деревини відбувається у...

варіанти відповідей

висхідному напрямку

низхідному напрмку

Запитання 9

Основні тканини рослин це-

варіанти відповідей

фотосинтезуюча

механічна

нервова

запасаюча

Запитання 10

Основна функція механічної тканини...

варіанти відповідей

опорна

захисна

фотосинтезуюча

транспрртна

Запитання 11

Де в основному знаходяться фотосинтезуючі тканини?

варіанти відповідей

в корені

в квітці

в листках

в бруньці

Запитання 12

Що відкладається в запасаючій тканині?

варіанти відповідей

органічні речовини( білки, жири, вуглеводи)

неорганічні речовини

солі

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест