Біологія як наука. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень.Тканини тварин

Додано: 14 вересня 2020
Предмет: Біологія, 7 клас
Копія з тесту: Тканини тварин
14 запитань
Запитання 1

Який тип тканини охарактеризовано: клітини щільно прилягають одна до одної, сполучної речовини мало, або зовсім немає; відсутні кровоносні судини; висока здатність до регенерації.

варіанти відповідей

Сполучна тканина

М'язова тканина

Епітеліальна тканина

Нервова тканина

Запитання 2

Кров і лімфа належать до типу тканин

варіанти відповідей

Епітеліальна тканина

Сполучна тканина

Нервова тканина

М'язова тканина

Запитання 3

Міжклітинною речовиною крові є

варіанти відповідей

Нейроглія

Колагенові волокна

Плазма

Гіалінові волокна

Запитання 4

Про яку тканину йде мова: утворює підшкірну клітковину, вкриває внутрішні органи, захищаючи їх від пошкоджень; виконує запасаючу, захисну та терморегуляторну функції

варіанти відповідей

Жирова

Ретикулярна

Кісткова

Епітеліальна

Запитання 5

У нижчих багатоклітинних тварин ця тканина формує м'язову систему, а у хребетних входить до складу судин, кишківника


варіанти відповідей

Гладенька м'язова тканина

Поперечносмугаста м'язова тканина

Пухка волокниста тканина

Щільна волокниста тканина

Запитання 6

Посмугована м'язова тканина утворює

варіанти відповідей

Скелетні м'язи

Входить до складу стінок судин

Вистилає порожнину тіла

Формує покриви

Запитання 7

Нервова клітина називається

варіанти відповідей

Аксон

Дендрит

Нервове волокно

Нейрон

Запитання 8

Біологія це:

варіанти відповідей

 а) комплексна наука про живу природу;

б) система наук про життя на різних рівнях його організації;

в)вивчає живі організми та узагальнює закономірності, притаманні всім організмам;

г)її завдання - пізнання суті життя;

д) усі відповіді вірні.

Запитання 9


Наука,що вивчає зародковий етап індивідуального розвитку :

варіанти відповідей

 а) біологія індивідуального розвитку;

 б) ембріологія;

 в) генетика;

г) філогенія;

Запитання 10

Наука , що досліджує форму, будову окремих органів ,

систем органів, та організму в цілому:   

варіанти відповідей

 А) зоологія;  

 Б) мікологія; 

В) вірусологія;

Г) анатомія.

Запитання 11

Протягом життя організми зазнають ряд кількісних і якісних змін, які називаються :

варіанти відповідей

 а) саморегуляцією ;

б) розмноженням ;

в) ростом і розвитком ;


 г) обміном речовин

Запитання 12

Елементарними одиницями організменного рівня є :

варіанти відповідей

а) молекулярний;

 б) клітинний;

 в) організмовий;

 г) популяційно-видовий;

Запитання 13

Метод, який дає змогу прогнозувати наслідки різних процесів чи явищ у природі:

варіанти відповідей

а) порівняльно-описовий;

 б) експериментальний;

 в) статистичний;

 г) моделювання;

 д) моніторинг.

Запитання 14

Вкажіть метод біологічних досліджень, який використовують з метою зміни умов існування організмів.

варіанти відповідей

а) порівняно описовий 

 б) експериментальний

в) моделювання

 г) моніторинг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест