5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

ТКР Тема 5

Додано: 10 червня
Предмет: Англійська мова
Тест виконано: 29 разів
21 запитання
Запитання 1

1. Second conditional (умовні речення другого типу)

If I ... you, I would give up smoking.

варіанти відповідей

was

weren't

am

were

Запитання 2

1. Second conditional (умовні речення другого типу)

If I were a plant, I ... the rain.

варіанти відповідей

love

loved

would love

didn't love

Запитання 3

1. Second conditional (умовні речення другого типу)

They would call you if they ... a phone.

варіанти відповідей

didn't have

had

has

would have

Запитання 4

1. Second conditional (умовні речення другого типу)

If I ... where she lived, I would go and see her.

варіанти відповідей

knew

know

didn't know

wouldn't know

Запитання 5

1. Present Continuous.

Where is Ann? She .... in the kitchen.

варіанти відповідей

am cooking

is cooking

cooks

are cooking

Запитання 6

1. Present Continuous.

They .... in the park now.

варіанти відповідей

walking

is walking

are walking

walk

Запитання 7

1. Present Continuous.

I .... my mother at 5.

варіанти відповідей

is not meeting

are not meeting

'm not meeting

not meeting

Запитання 8

1. Present Continuous.

We .... TV at the moment.

варіанти відповідей

aren't watching

not watching

isn't watching

'm not watching

Запитання 9

1. Past Continuous.

Samantha … her hair and Claire … on the phone.

варіанти відповідей

were washing, were talking
was washing, was talking

were washing, was talking

Запитання 10

1. Past Continuous.

This afternoon she … a beautiful picture.

варіанти відповідей

was paint
was to painting

was painting

Запитання 11

1. Past Continuous.

At midnight they … TV.

варіанти відповідей

were watching
was watch

was watching

Запитання 12

1. Past Continuous.

I … all day.

варіанти відповідей

were shopping
was shopping

shopping

Запитання 13

1. Present Simple.

In the evening I usually ( relax).

варіанти відповідей

relaxing

am relaxing

relax

relaxes

Запитання 14

1. Present Simple.

She usually (go) to bed at 9p.m

варіанти відповідей

go

is going

goes

going

Запитання 15

1. Future Simple / be going to.

I am thirsty. I __ a glass of juice.

варіанти відповідей

will have

is going to have

am going to have

Запитання 16

1. Future Simple / be going to.

It is hot in here. He __ open the window.

варіанти відповідей

will

is going to

is going

Запитання 17

1. Future Simple / be going to.

Look at those clouds. It __ rain.

варіанти відповідей

will

is going

is going to

Запитання 18

1. Future Simple / be going to.

She has bought a computer. She __ attend computer courses.

варіанти відповідей

is going to

is going

will

Запитання 19

1. Past Simple.

Clunk ... a beatiful bug in the forest twenty minutes ago.

варіанти відповідей

see

saw

seen

seed

Запитання 20

1. Past Simple.

My family ... Italy very much in 2019.

варіанти відповідей

like

did like

liked

Запитання 21

1. Past Simple.

What ... in the Science lesson last week?

варіанти відповідей

do you learn

are you learning

will you learn

did you learn

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест