ТО з теми "Епоха Просвітництва"

Додано: 11 травня 2022
Предмет: Всесвітня історія, 8 клас
Тест виконано: 40 разів
12 запитань
Запитання 1

Період утвердження віри в силу знань і можливості розумного облаштування суспільного життя через поширення освіти – це:

варіанти відповідей

А деїзм,

Б Просвітництво, 

В секуляризація,

Г раціоналізм

Запитання 2

Політика, яку проводили правителі для знищення або реформування найбільш застарілих феодальних порядків з метою розвитку суспільства, це:


варіанти відповідей

А абсолютна монархія

Б гуманізм

В освічений абсолютизм,

Г тиранія

Запитання 3

Головними ідеями філософів епохи Просвітництва стали такі 2 думки:

варіанти відповідей

усі люди від народження рівні

Бог визначає, хто в суспільстві має панувати, а хто має коритися

уся влада королів - від Бога, а тому королі не можуть розділяти свою владу з підданими

для розвитку демократії (народовладдя) влада має поділятися на 3 гілки - законодавчу, виконавчу і судову

Запитання 4

Оберіть 3 ознаки  промислового перевороту:

варіанти відповідей

Перехід від ручної праці до машинної (на станках)

перехід від мануфактури до фабрики

створення ремісничих майстерень

розподіл ручних операцій між працівниками

поява нових верств : буржуазії та найманих робітників

Запитання 5

Оберіть серед запропонованих винаходи, що стали рушійною силою промислової революції (три правильні відповіді): 

варіанти відповідей

водяний млин з колесом 

механічна  прялка "Дженні" 

 ручний ткацький верстат Ж.-М. Жаккарда

механічний ткацький верстат Е.Картрайта

 паровий двигун Дж.Уатта 

кінна сінокосилка

Запитання 6

Оберіть зі списку тих монархів, хто був прихильником освідченого абсолютизму(3 відповіді)

варіанти відповідей

Людовік ХV у Франції

 Фрідріх ІІ в Пруссії

Катерина ІІ в Росії

Георг ІІІ в Англії

Марія Терезія і Йосип ІІ в Австрії

Карл ІV в Іспанії

Запитання 7

Оберіть напрями діяльності освічених монархів:

варіанти відповідей

закріпачення селян в усіх країнах

свобода сповідувати будь-яку релігію (віротерпимість),

скасування особистої залежності селян (в Австрії і частково в Прусії )

надання права феодалам мати власні феодальні війська

поширення освіти серед простого населення шляхом стоврення народних шкіл

проголошення католицтва єдиною державною релігією

Запитання 8

Головною метою дипломатичних відносин і війн між європейськими країнами було:

варіанти відповідей

збереження рівноваги сил, щоб жодна держава не отримала переваги в Європі ( а згодом і в колоніях)

утвердження старих королівських династій

боротьба за утвердження католицтва і знищення протестантизму і православя

боротьба за скасування кріпацтва в усіх європейських країнах

Запитання 9

Оберіть війни ХVІІІ ст., в яких були задіяні європейські країни:

варіанти відповідей

Війна Червоної і Білої троянди

Семилітня війна

Столітня війна

Війни за "іспанський" і "австрійський спадок"

Північна війна

Тридцятилітня війна

Запитання 10

Яка держава зникла з карти Європи у ХVІІІ ст. через дії її сусідів -Австрії, Росії і Прусії:

варіанти відповідей

Фінляндія

Швеція

Річ Посполита (Польща)

Гетьманщина

Запитання 11

Головним наслідком боротьби за незалежність англійських колоній у північній Америці стало:

варіанти відповідей

скасування рабства

створення нової країни - США з демократичними порядками, затвердженими Конституцією

зниження цін на індійський чай

втрата Іспанією колонії Флоріда

Запитання 12

У якому документі американські юристи Т.Джефферсон та Дж. Адамс, посилаючись на природне право, обґрунтовували та проголошували право людини на зміну влади, якщо ця влада порушує базові права людини -

варіанти відповідей

Декларація незалежності США від липня 1776 р.

Конституція США 1787 р.

Білль про права і свободи громадян в США 1789 р.

Білль про права англійського парламенту 1689 р.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест